Път: : Реалии

ТНТМ

ДВИЖЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДЕЖТА /ТНТМ/ - Дъщерна организация на ДКМС, която провеждаше различни състезания, конкурси, прегледи, изложби и други подобни, с които се поощряваше изобретателността и сръчностите на децата и младежите и се съдействаше за тяхното приобщаване към иновациите. Организираха се и се субсидираха издания и кръжоци. Раздаваха се награди. Създаваше се и се поддържаше значима материална база. Организацията контролираше финансови средства.