С изкълчен крак

Човек с изкълчен крак, ако се случи да попадне в изолиран лагер на прокажени, основната му задача ще бъде да се предпази от заразата, а не да си сменя риваноловите компреси на изкълченото.

С наплива на нашественици, ние вкупом сме в това положение.

Разбира се, че на първо място си остават дипломатическите усилия, както в ЕС, така и вън от него. Там би трябвало да се поставят въпросите за Средиземно море, външните граници, за съседните държави в Европа, Азия, Африка. И не само за съседните. Има ООН. Да се използва и неговия потенциал.

СПОРЕД МЕН, нашите национални задачи, които трябва да се решават синхронно:

-Най-после да се довърши оградата с Турция. 

-Да се изграждат предпазни съоръжения по границите с Гърция, Македония, Сърбия. Контрол по границите с Румъния и Черно море.

-Контрол на пътния трафик, за да не се използва от трафиканти.

-Набелязване и изграждане на възможни места и помещения за прием на бежанци.

-Подготовка на Здравното министерство за посрещане на наплив от нашественици.

-Подготовка на Държавния резерв и Червения кръст за приливна вълна от чужденци.

-Откриване от ДЪРЖАВАТА на курсове по арабски език за детски учители, учители, лекари.

-Подготовка за откриване на такива курсове за езиците от централна Африка.

-Изработване на предупредителни и указателни надписи на арабски, афгански, пакистански и други, преценени от Службите, езици. Те трябва да бъдат поставени по границата като билдбордове, както и да ги има на листовки за връчване при крайгранични срещи. 

-Подготовка на крайграничното неселение за реакция при виждане, среща с бежанци.

-Да се преведе и приеме австрийският закон за мюсюлманското вероизповедание.

-Да се открият учебни заведения и научни центрове за подготовка на свещенослужители и изследване на мюсюлманството.

-Мюсюлманското вероизповедние да бъде на издръжка от държавния бюджет. Да са забрани неговото финансиране от чужбина.

-Светият синод и манастирите да имат готовност за посрещане на бежанци-християни.

-Мюфтийството да има готовност с подготвени в България служители на мюсюлманското изповедание да обгрижват бежанците-мюсюлмани.
-Само обучени в България мюсюлмански служители да имат право да извършват дейностите на вероизповеданието.

-Двойно гражданство не може да има проповедник или административен служител на която и да е конфесия и държавен служител, вкл. на изборна длъжност.

-Всички новоиздигнати храмове с пари от чужбина могат да функционират само ако средствата за тяхното изграждане бъдат възстановени от ползващите го и върнати на чуждестранните спонсори. Да се определи срок - примерно 20 години, след което храмовете се разрушават като "духовна намеса в живота на българските граждани".

-Задължителна военна служба от една година за всички, владеещи български език, до 35 години. Сключване на споразумение със страните от ЕС, САЩ и Канада, отклонилите се от такава служба да се върнат да я отслужат или да я заплатят. Всички отклонили се, но живеещи в други страни, са лишавани от българско гражданство. Тези, които живеят трайно в страната, но не владеят езика, го изучат по време на службата и получават професионална подготовка. 

-Владеенето на български език (книжовен или в неговите диалектни форми) е задължителен за всички граждани на България. Всеки, който не го знае, автоматично губи българско гражданство. Изключение се прави само за владеещите език на страна членка на ЕС и родени в тези страни.

-Всеки, който се е озовал на българска територия не през КПП, независимо дали е бежанец или икономически емигрант, е закононарушител. Той е съден по приет от Народното събрание закон, където първите три члена са 1. "екстрадиция", а при нейна невъзможност - 2."след изтърпяване на предвиденото наказание, доживотна забрана за напускане на територията на България и принудитално доживотно заселване със задължително изучаване на български език, задължение за придобити с труд доходи" 3. "придобиване на българско гражданство на родените в България".

 

Граничните съоръжения, задължителната военна служба, подготовката на здравната система, образователната подготовка по езици, дейността, свързана с вероизповеданията, контролът  върху пътния трафик са работа на Държавата.

 

Но всички тези дейности са свободни за граждански инициативи по уреден със Закон начин. Гражданите имат правото по съотвен ред със свои инициативи (регистрирани като НПО или по ТЗ) да подпомагат изброените дейности или да ги допълват и доразвиват или противоречат.