Съквартално за Бисеров

Пейо Колев

Искам само да споделя, като съквърталец на Бисеров, че той беше най-дискретният човек на света!

Никога, няма да ти досади с някакво нахално "добър ден" или нещо подобно. Никога няма да го видиш да заема излишно място на някое квартално кафе, защото знае, че местата не са много. Никога няма да го видиш без причина да използва някой квартален тротоар и да задръства движението, пречейки на хората. Никога няма да го видиш да прави опашка пред някой квартален магазин, знаейки отлично колко досадни са опашките за съквърталците. Никога, ама никога няма да се появи и нахално да яхне някое квартално искане, защото неговата дискретност не му позволява такива неща.

Изобщо, макар да мислите, че няма да се забележи с нищо неговото отсъствие, това не е така!

Защото ние тук винаги сме го обичали, и всеки път, когато се случи да минем покрай неговия спретнат дом - винаги сме го споменавали с по някоя добра дума. smiley