Път: : Реалии

Съветски съюз /СССР/

Съветски съюз, Съюз на съветските социалистически републики, СССР - Империята на тоталитарния комунизъм

На 30 декември 1922 година е пръвъзгласено нейното създаване. Замисълът е бил, че след Световната революция, която е неизбежна в тогавашното комунистическо виждане, всички държави, в които се установява комунистическа власт ще се присъединяват към СССР. След Втората световна война  СССР става свръхсила, която в съперничество и договореност със САЩ поддържа световния ред. В състава на СССР влизаха 15 държави - Русия, Украйна, Белорусия, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Литва, Молдавия, Латвия, Естония, Киргизия, Таджикистан, Армения, Туркмения. Съветският съюз се разпадна през 1991 година.

Кратък справочник за Съветския съюз