Път: : Реалии

Съботник

СЪБОТНИК – На 12 април 1919 година, събота,  в едно московско депо работниците доброволно и безплатно работили. Това се забелязва и подема от комунистическата партия и на 10 май 1919 година, пак събота, се провежда масов съботник – безплатна, доброволна, извънредна работа, организирана по партийно-политическа линия. Ленин приветствал този почин като образец на “комунистически труд” и сам участвал в него. (Най-малкото е позирал за една широкоразпространявана фотография, на която се вижда, че заедно с няколко души носи на рамо греда.)

От 1969 година в Съветския съюз съботниците (обикновено най-близката събота до  рождения ден на Ленин) бяха общосъюзни акции и се наричаха “комунистически съботници”. Те се провеждаха по същото време и в България, но по решение на БКП.

В съботниците обикновено нещо се подреждаше, почистваше, садяха се дръвчета, копаеха се паркове и градинки и други подобни.

Съботниците се провеждаха веднъж в годината.