Сугарев и Ризова

Гледах днешното предаване на Цветанка Ризова "Лице в лице".

За пореден път Едвин Сугарев спомена името ми и посочи ръководената от мен Агенция за чуждестранна помощ като пример за корупция.

По повод на обвиненията на Сугарев, датиращи още от времето, когато подписах конституцията и ме "отлюспиха" от СДС (1991 г.), срещу мен беше заведено дело и проведено следствие, което продължи до 2006 г. Беше проверено всяко негово и чуждо твърдение точка по точка, факт по факт. Следствието включваше и появилите се в медиите и другаде обвинения. 

С Постановление на Градската прокуратура № 2796/93 от 03.11.2006 г. наказателното производство беше прекратено поради невъзможност да се обоснове "обвинителна теза". 

Тук ще отбележа, че през тези 15 години следствието се активизираше всеки път, когато имах публична изява. Дали пусках статия, дали се появявах по радиото или телевизията, дали се регистрирах за участие в избори - нямаше значение. На следващия ден с мен започваха нов кръг разпити.

Сега излиза, че клеветите на Сугарев периодично добиват гласност в национален ефир, а решението на магистратите е без значение. Защо така?! Нали Сугарев и Христов са за правова държава? А Цветанка Ризова е запозната със ситуацията. С нея преди години имах сблъсък по същия въпрос в Етичната комисия на медиите.

Ще припомня, че откакто започна следствието до днес - нито съм във властта, нито съм паралия, за да мога да влияя по особен начин, на когото и да е...

Какво да правя? 

Освен да се оплача на арменския поп, друг изход нямам?