Път: : Кой кой е : Т

Стефан Тафров

Роден през 1958 г. в София. Завършва  Факултета по журналистика при СУ “Кл. Охридски”.

Работи  във в. “АБВ”, редактор в сп. “Съвременник”, превежда от френски и италиански език. 

По собствена инициатива се включва в Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. Работи за изграждането на СДС. Сътрудничи на вестник "Демокрация" и завежда международния отдел на Централния избирателен клуб на СДС за 7 ВНС. Трудолюбив и съвестен.

Външнополитически съветник на президента Желев.

Свързва се с 39-те и приема тяхната линия за развитие на коалицията.

Заместник-министър на външните работи при министър Стоян Ганев в правителството на Филип Димитров. 

Посланик в Рим, Лондон, Париж.

Постоянен представител на Република България към ООН в Ню Йорк.
Удостоен с най-високата степен на Ордена на почетния легион през март 2001 г.