Път: : Списъци

Списък на финалистите в конкурса за есе „1000 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЦАР САМУИЛ", 2014

 – САМОДЪРЖЕЦ БЪЛГАРСКИ“,

които ще участват от 30 март до 5 април в Пролетен семинар – Варна 2014 на Фондация Българска Памет –
СИЛНА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ – СИЛНА ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ

Моля, класираните да потвърдят участието си в семинара на:
myeurope@bgmf.eu
Задължително условие за участие е да носите във Варна подписана от двамата родители ДЕКЛАРАЦИЯ!

 

 


Авушка Вакльова – с. Конарско, общ. Якоруда
Айше Джалил – гр. Якоруда
Айше Джурина – гр. Якоруда
Айше Инуз – с. Рибново
Александар Василев – гр. Битоля, Македония
Александър Найденов -11 клас, Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Александър Христов -  9 клас, Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Александра Костадинова – 11 клас, Гимназия Босилеград, гр. Босилеград
Алие Башева – гр. Сърница
Атанас Младенов – гр. Доспат
Албертина Шамова -  с. Абланица
Ана Веселинова – гр. Кочани, Македония
Ана Трайкова -  12 клас, Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Андрияна Симеонов – 11 клас, Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Анифе Табачка – с. Конарско, общ. Якоруда
Асие Айтова – гр. Якоруда
Атидже Тронова – с. Ракитово, общ. Велинград
Атидже Мундабашиева – гр. Сърница


Берна Левент  Лятиф – Х клас, гр  Тервел
Божидар Иванов Божилов – Х клас, СОУ „Й. Йовков“, град Тервел
Бояна Йорданов – 12 клас, Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Благовеста Кръстева – гр. Гоце Делчев


Вайде Бикова – с. Конарско, общ. Якоруда
Вайде Камберова -  с. Конарско, общ. Якоруда
Васил Мариянов Ангелов – ХІ клас, СОУ „Й. Йовков“, град Тервел
Василена Валентинова Ганчева – ХІ клас, СОУ „Й. Йовков“, гр.Тервел
Величка Белчева – гр. Гоце Делчев
Венка Димитрова – 10 клас Гимназия „Босилеград“, гр. Босилеград
Виктория Тошкова Димова – гр.Тервел X клас , 16 години
Виктория Сариева – гр. Доспат
Вилнес Кючукова -  гр. Доспат


Габрийела Митев – 12  клас, Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Галина Миленова Петрова – Х клас, СОУ „Й. Йовков“, град Тервел
Георги Гугалов – гр. Якоруда
Грета Георгиева Николова – ХІ клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
Гюлтен Тербешева – с. Осиково, Гърмен


Даниел Милушев – гр. Доспат
Дамян Стойковски – гр. Битоля, Македония
Дарина Кавлакова – гр. Доспат
Денис Хавалов – гр. Сърница
Деян Георгиев – 12 клас Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Джемиле Байрактар – гр. Сърница
Джуни Мръцева -  гр. Якоруда
Джулия Чаушева- с. Плетена, общ. Сатовча
Димитър Русомаров  – гр. Битоля, Македония
Драган Дионисийев – 12 клас Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград


Евгени Зайков – гр. Якоруда
Ели Карагьозова -  с. Слащен
Ели Димитрова Петрова – ХІ клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
Елвира Далакова – гр. Доспат
Емел Шинде – гр. Якоруда
Емине Анева – гр. Белица
Емили Терзиева – гр. Доспат
Емилия Стояновска – гр. Битоля, Македония
Емел Чаушева – с. Слащен
Ерина Николчов -  9 клас, Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград


Живко Деянов Пенчев – IX клас, гр. Тервел
Зейнеп Туджар – гр. Сърница
Зерифка Хюсейн – гр. Якоруда


Ибрахим Даракчи – с. Брезница
Ивайло Рашинов – гр. Доспат
Иван Трайков -  11 клас,  Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Ивана Михайловска – гр. Битоля, Македония
Ивелина Кутелова – гр. Гоце Делчев
Ивона Наумовска – гр. Битоля, Македония
Илия Захариев – гр. Якоруда
Илханай Стамболиева – с. Абланица
Илче Веляновски – гр. Битоля, Македония
Йована Пейчов -10 клас, Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Ирен Гърбева – с. Абланица
Ирина Петровска – гр. Битоля, Македония
Исабел Арнаудова – с. Вълкосел


Камелия Касапова – гр. Доспат
Катарина Иванов -  12 клас, Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Кезим Медев – с. Огняново
Кимиле Авдикова – с. Рибново
Кристина Атов- 12 клас, Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Къдрие  Рашева – гр. Сърница
Къдрие Авдикова – с. Рибново


Лиляна Стоева – 10 клас, Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Любен Попов – гр. Гоце Делчев
Любомир Траханов – гр. Гоце Делчев
Людмила Сотировска – гр. Битоля, Македония


Мария Карталова – гр.Гоце Делчев
Мария Стойов- 12 клас Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Мартин Александров – 10. клас  Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Мартин Лазаревски- гр. Битоля, Македония
Мартина Стояновска – гр. Битоля, Македония
Марио Цацев – гр. Якоруда
Мартин Каписъски- гр. Белица
Мартин Мутафчев – гр. Доспат
Маряна Петровска – гр. Битоля, Македония
Maя Миланов – 12 клас Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Мила  Милкова Николова – ІХ клас , гр. Тервел
Милан Тренев – гр. Щип, Македония
Моника Бамбова – гр. Якоруда
Моника Валентинова Митева – Х клас, гр. Тервел
Мустафа Люманков – с. Рибново


Наджибе Кутрева – с. Вълкосел
Надя Патинова – гр. Гоце Делчев
Найле Хаджиали – с. Брезница
Найме Хадживезула -  гр. Якоруда
Наташа Стоилкова – 11-ти клас, Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Наумче Йошевски- гр. Битоля, Македония
Нафие Бекташева – с. Рибново
Небие Туджар – гр. Сърница
Небие Църенска – гр. Сърница
Невина Пехливанова – гр. Доспат
Неджибе Арапова -  гр. Якоруда
Неджибе Манзурска -  гр. Белица


Нериман Вакльова – гр. Белица
Натали Тодеска – гр. Битоля, Македония
Нефсе Бекташ – с. Брезница
Никола Илиев – Радовиш, Македония
Николай Проданов – гр. Сърница
Нина Живкова Жечкова – X клас, гр. Тервел
Нина Трайков -  10 клас, Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Нихат Барутев – с. Абланица
Ния Бучкова – гр. Якоруда


Октай Конедарев -  с. Абланица
Павлина Мръценкова  – гр. Белица


Рая Стефкова Вълчева – ХІ клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
Рафаела Лешова – гр. Якоруда
Реджеп Байрактаров – гр. Сърница
Рената Поповска – гр. Битоля, Македония
Решиде Дунгьова – гр. Белица
Росица Иванова Димитрова – Х клас, СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
Рукие Мустафа – гр. Сърница
Рукие Кунгьова- с. Конарско, общ. Якоруда


Сабихе Ибрахим – гр. Якоруда
Салина Лишева – гр. Якоруда
Салих Куртов – гр. Сърница
Сара Каровска – гр. Битоля, Македония
Саша Тодоров – 12 клас Гимназия „Босилеград“, гр.  Босилеград
Сибел Тупева – Св. Петка, общ. Велинград
Симона Ризоска – гр. Битоля, Македония
Слави Пашов – гр. Доспат
Сузан Хаджиева – с. Кочан
Сюзън Донева – гр. Доспат
Сюлейман Байрактар – гр. Сърница


Теодора Димовска- гр. Битоля, Македония


Фатме Абди -  с. Черна Места, общ. Якоруда
Фатме Абди – гр. Якоруда
Фатме Уланова -  с. Рибново
Фатме Четалбашева – с. Дебрен
Фикри Кехайов – гр. Доспат


Хава Дунгьова – с. Юруково, общ. Якоруда
Хабибе Сунай – гр. Якоруда
Христина Веляновска – гр. Битоля, Македония
Цветелина Ушева – с. Сатовча
Шукрие Абдурахман – гр. Сърница
Юсуф Саймин – гр. Якоруда


Юсуф Хаджиали – с. Брезница
Яница Мраценкова – гр. Белица
Яница Веселинова Стоянова – гр. Тервел