Път: : Списъци

Списък на присъствалите в "Яйцето" на 10 ноември

 в очакване на съобщението за свалянето на Тодор Живков.

(Присъствалите са били на различни маси и в никакъв смисъл - "организирана група". Списъкът не е точен (!) и не е редно да се посочва като документ. Засега. Той се изгражда на основата на интервюта и разговори с участници.)


1. Желю Желев
2. Ивайло Трифонов
3. проф. Николай Василев
4. Николай Генчев
5. Петър Райчев
6. Златко Стоянов
7. Веселен Панайотов
8. Евгения Иванова
9. Копринка Червенкова
10. Невена Стефанова
11. Иван Панайотов
12. Иван Джаджев
13. Петко Симеонов
14. Огнян Минчев
15. Владислав Тодоров