21 юли 2024г.

Годишнина от гибелта на Хаджи Димитър, подписан е Кючуккайнарджийският мирен договор, роден Хемингуей

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Списъци

Списък на почетни консули - март 2016 г.

Списъкът е от сайта на МвНР. В него липсва името на ректора на „Библиотекарския“, проф. Стоян Денчев, който напусна поста почетен консул на султаната Оман миналата година.

А В С Т Р А Л И Я – г-жа Индиана ТРИФОНОВА, Почетен консул, София
А Л Б А Н И Я – г-н Аристир Андреа ДИМО, Почетен консул, Пловдив
А Н Т И Г У А  И  Б А Р Б У Д А - г-н Иван ТОДОРОВ, Почетен консул, София
А Р М Е Н И Я – г-н Ехиязар УЗУНЯН, Почетен консул, Пловдив
Б А Н Г Л А Д Е Ш  – г-н Георги ИВАНОВ, Почетен консул, София
БгЕ Л А Р У С – г-н Атанас ПОПОВ, Почетен консул , Бургас
Г А Н А – г-н Господин ГОСПОДИНОВ, Почетен консул, София
Г В И Н Е Я – г-н Ердинч Кязим РАМАДАН, Почетен консул, София
Г Е Р М А Н И Я – г-жа Мариана ЧОЛАКОВА, Почетен консул, Пловдив
Г Е Р М А Н И Я и Ф Р А Н Ц И Я – г-н Недялко НЕДЕЛЧЕВ, Почетен консул, Варна
Г Р У З И Я – г-н Динко ДИНЕВ, Почетен консул, Бургас
Д А Н И Я , Н О Р В Е Г И Я , Ш В Е ЦИЯ – г-н Константин ДАРАДАНОВ, Почетен консул, г-жа Гинка ДАРАДАНОВА , Варна
Е К В А Д О Р – г-н Захари КУШЕВ, Почетен консул, София
Е К В А Т Е Р И А Л Н А  Г В И Н Е Я – г-н Владимир КИСЬОВ, Почетен консул, Пловдив
Е С Т О Н И Я – г-н Борис ХАЛАЧЕВ, Почетен консул, София
Е С Т О Н И Я – г-н Петко РУСИНОВ, Почетен консул, Бургас
И З Р А Е Л – д-р Красимир МЕТОДИЕВ, Почетен консул, София
И З Р А Е Л – г-н Орлин МАНДОВ, Почетен консул, Бургас
И Н Д О Н Е З И Я – г-н Красимир СИМОВ, Почетен консул, Варна
И С Л А Н Д И Я – г-жа Цветелина БОРИСЛАВОВА, Почетен консул, София
И С П А Н И Я – г-н Христо ДОСЕВ, Почетен консул, Варна
И Т А Л И Я – г-н Джузепе Де ФРАНЧЕСКО, Почетен консул, Пловдив
И Т А Л И Я – г-н Марко Джузепе БУЦЕТИ, Почетен консул, Стара Загора
И Т А Л И Я – г-н Антонио ТАРКУИНИО, Почетен консул, Варна
Й О Р Д А Н И Я – г-н Хасан ХАЛАФ-БАРМАУИ, Почетен консул, София
К А З А Х С Т А Н – г-н Тихомир ТРЕНДАФИЛОВ, Почетен консул, Пловдив
К А З А Х С Т А Н – г-н Митко СОЛАКОВ, Почетен консул, Благоевград
К А Н А Д А – г-н Иво ПРОКОПИЕВ, Почетен консул, София
К Е Н И Я – г-н Ивайло ДЕРМЕНДЖИЕВ, Почетен консул, София
К О Л У М Б И Я – г-н Рафаел АЛВАРАДО, Почетен консул , София
Л А Т В И Я – Г-н Александър ПОПОВ Почетен консул, София
Л И Т В А – г-н Рачо РИБАРОВ, Почетен консул, София
Л Ю К С Е М Б У Р Г – г-жа Саша БЕЗУХАНОВА, Почетен консул, София
М А В Р И Ц И Й – г-н Христо ИЛИЕВ, Почетен консул, София
М А Л А Й З И Я – г-н Светослав ДЖАМБОВ, Почетен консул, София
М А Л Д И В И – г-н Борислав ДИОНИСИЕВ, Почетен консул, София
М А Л И – г-н Михаил МИХАЙЛОВ, Почетен консул, София
М А Л Т А – г-н Борислав БОЯНОВ, Почетен консул, София
М А Р О К О – г-н Светослав ГЛОСОВ, Почетен консул, Пловдив
М Е К С И К О – г-н Пенчо РАЛЧЕВ, Почетен консул, София
М О Н А К О – г-н Сергей ПЕНЕВ, Почетен консул, София
М О Н Г О Л И Я – г-н Пенчо ИВАНКИН, Почетен консул, София
П Е Р У – г-н Даниел Тиенда ГОНЗАЛЕС, Почетен консул, София
Р Е П У Б Л И К А   Ю Ж Н А   А Ф Р И К А – г-н Румен ГАНЧЕВ, Почетен консул , Варна
Р У М Ъ Н И Я – г-жа Евгения ПОПЕСКУ, Почетен консул, Бургас
Р У М Ъ Н И Я – г-н Стефан РАЙЧЕВ, Почетен консул, Силистра
Р У М Ъ Н И Я – г-н Коста ГРИВОВ, Почетен консул, Видин
Р У С И Я – г-н Тонко ФОТЕВ, Почетен консул, Бургас
Р У С И Я – г-н Георги ГЕРГОВ, Почетен консул, Пловдив
Р Е П У Б Л И К А  С Е Й Ш Е Л И – г-н Максим БЕХАР, Почетен консул, София
С Л О В А К И Я – г-жa Едита БЛАГОЕВОВА, Почетен консул, Варна
Т А Й Л А Н Д – г-н Виктор МЕЛАМЕД, Почетен консул, София
У Г А Н Д А – г-н Ивайло ЙОТОВ, Почетен консул, София
У К Р А Й Н А – г-н Пламен БОБОКОВ, Почетен консул, Русе
У К Р А Й Н А г-н Димитър ГЕОРГИЕВ, Почетен консул, Пловдив
У Н Г А Р И Я – г-н Йордан ЙОРДАНОВ, Почетен консул, Варна
У Р У Г В А Й – д-р Йоаким КАЛАМАРИС, Почетен консул, София
Ф И Л И П И Н И – г-н Огнян ТРАЯНОВ, Почетен консул, София
Ф И Н Л А Н Д И Я – г-н Красимир ГАНЧЕВ, Почетен консул, Варна
Ф Р А Н Ц И Я – г-жа Теофана БРАДИНСКА-АНГЕЛОВА, Почетен консул, Пловдив
Ч Е Ш К А  Р Е П У Б Л И К А – г-жа Зденка БОЕВОВА, Почетен консул, Варна
Ч И Л И – г-н Георги КРУМОВ, Почетен консул, София
Ш В Е Ц И Я – г-н Гьоран СВЕНСОН, Почетен Генерален Консул, г-жа Даниела ЕНЧЕВА-СВЕНСОН, София
Ш Р И  Л А Н К А – Г-н Борислав САРАНДЕВ, Почетен консул, София