Път: : Списъци

Списък на защитените територии

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;
2. АЙДА Категория: Защитена местност;
3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;
4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;
5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;
6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;
7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;
8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;
9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;
10. АНОМИР Категория: Защитена местност;
11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;
12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;
13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;
14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;
15. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;
16. АТОЛУКА - ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ Категория: Защитена местност;
17. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;
18. БАБИН ПЛАСТ-вековна дъбова гора Категория: Природна забележителност;
19. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;
20. БАДЖАЮ КАЯ Категория: Природна забележителност;
21. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;
22. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;
23. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;
24. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;
25. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;
26. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;
27. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;
28. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;
29. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;
30. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;
31. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;
32. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;
33. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;
34. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;
35. БЕГЛИКА /В.КОЛАРОВ/ Категория: Резерват;
36. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;
37. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;
38. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;
39. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;
40. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;
41. БЕЛИНТАШ Категория: Природна забележителност;
42. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;
43. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;
44. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;
45. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;
46. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;
47. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;
48. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;
49. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;
50. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;
51. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;
52. БИЧ Категория: Защитена местност;
53. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;
54. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;
55. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;
56. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;
57. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Природна забележителност;
58. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;
59. БОАЗА Категория: Природна забележителност;
60. БОАТИН Категория: Резерват;
61. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;
62. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;
63. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;
64. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;
65. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;
66. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;
67. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;
68. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;
69. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
70. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;
71. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
72. БОРИНО Категория: Защитена местност;
73. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;
74. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;
75. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;
76. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;
77. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;
78. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;
79. БОСНА Категория: Защитена местност;
80. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;
81. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;
82. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;
83. БРЕСТИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;
84. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;
85. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;
86. БУКАКА Категория: Резерват;
87. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;
88. БУКОВА УСОЙКА Категория: Защитена местност;
89. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;
90. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;
91. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;
92. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;
93. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;
94. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;
95. БЯЛКА Категория: Защитена местност;
96. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;
97. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;
98. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;
99. ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;
100. ВАЯ Категория: Защитена местност;
101. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;
102. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;
103. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;
104. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;
105. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;
106. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;
107. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;
108. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;
109. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;
110. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;
111. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
112. ВИДА Категория: Защитена местност;
113. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;
114. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;
115. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;
116. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;
117. ВИТАНОВО Категория: Резерват;
118. ВИТОША Категория: Природен парк;
119. ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;
120. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;
121. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;
122. ВОДЕНИЦИТЕ - малки образувания Категория: Природна забележителност;
123. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
124. ВОДНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
125. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;
126. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;
127. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;
128. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК НА РЕКА БУКОВСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;
129. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;
130. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;
131. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;
132. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;
133. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;
134. ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;
135. ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;
136. ВОДОПАДА - ТУФЧА Категория: Природна забележителност;
137. ВОДОПАДА-ПОПИНА ЛЪКА, река Санданска Бистрица Категория: Природна забележителност;
138. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;
139. ВОЛА Категория: Защитена местност;
140. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;
141. ВРАНА Категория: Защитена местност;
142. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;
143. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;
144. ВРАЧА Категория: Защитена местност;
145. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;
146. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;
147. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;
148. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;
149. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;
150. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;
151. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;
152. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;
153. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;
154. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;
155. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;
156. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;
157. ГАРВАН Категория: Защитена местност;
158. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;
159. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;
160. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;
161. ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;
162. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;
163. ГЕНЧОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;
164. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;
165. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
166. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;
167. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;
168. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;
169. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ДНЕВНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ Категория: Природна забележителност;
170. ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;
171. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;
172. ГОЛАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
173. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;
174. ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;
175. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;
176. ГОЛЕМИЯТ ЗАВОЙ Категория: Природна забележителност;
177. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;
178. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;
179. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;
180. ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;
181. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;
182. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;
183. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;
184. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;
185. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;
186. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;
187. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;
188. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
189. ГОРНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;
190. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;
191. ГОРЧОВА ВОДА Категория: Природна забележителност;
192. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;
193. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;
194. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;
195. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;
196. ГРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;
197. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;
198. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;
199. ГРУПА СЕКВОИ - ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;
200. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;
201. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;
202. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;
203. ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;
204. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;
205. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;
206. ГЮМБЕРТИЯТА Категория: Природна забележителност;
207. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;
208. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;
209. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;
210. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
211. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
212. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;
213. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;
214. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
215. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;
216. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;
217. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;
218. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
219. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;
220. ДЕРВИШКА МОГИЛА - СКАЛ. ОБРАЗУВ. Категория: Природна забележителност;
221. ДЕРМЕНИКА Категория: Защитена местност;
222. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;
223. ДЕФИЛЕТО- ОЛУ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;
224. ДЖЕЛОВО Категория: Природна забележителност;
225. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;
226. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;
227. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;
228. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;
229. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;
230. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;
231. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;
232. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;
233. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;
234. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;
235. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;
236. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;
237. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;
238. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;
239. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;
240. ДОЛНИЯ ПАРНИК Категория: Природна забележителност;
241. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;
242. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;
243. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;
244. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;
245. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;
246. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;
247. ДРУМА Категория: Защитена местност;
248. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;
249. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;
250. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
251. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;
252. ДУПКАТА Категория: Резерват;
253. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;
254. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;
255. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;
256. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;
257. ДУШАН Категория: Природна забележителност;
258. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;
259. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;
260. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;
261. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;
262. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;
263. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;
264. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;
265. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;
266. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;
267. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;
268. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;
269. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;
270. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;
271. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;
272. ЕКОПАРК - УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - ВАРНА Категория: Защитена местност;
273. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;
274. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;
275. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;
276. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;
277. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;
278. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;
279. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;
280. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;
281. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;
282. ЕМЕНСКИ КАНЬОН Категория: Природна забележителност;
283. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;
284. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) Категория: Защитена местност;
285. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СИНЯ ХВОЙНА Категория: Природна забележителност;
286. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;
287. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;
288. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;
289. ЖАБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;
290. ЖДРЕЛОТО Категория: Защитена местност;
291. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;
292. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;
293. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;
294. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;
295. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;
296. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;
297. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;
298. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;
299. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;
300. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;
301. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;
302. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;
303. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;
304. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;
305. ИБИША Категория: Поддържан резерват;
306. ИБЪР Категория: Резерват;
307. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;
308. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;
309. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;
310. ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;
311. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;
312. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;
313. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;
314. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;
315. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;
316. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;
317. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;
318. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;
319. КАЗАННИТЕ Категория: Природна забележителност;
320. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;
321. КАЗЪЛ ЧЕРПА Категория: Поддържан резерват;
322. КАЙКУША Категория: Защитена местност;
323. КАЙЛЪКА /ВКЛ. БОХОТСКАТА ГОРА/ Категория: Защитена местност;
324. КАЛEТО Категория: Защитена местност;
325. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;
326. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;
327. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;
328. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;
329. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;
330. КАЛИАКРА Категория: Резерват;
331. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;
332. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;
333. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
334. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;
335. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;
336. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;
337. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;
338. КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;
339. КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;
340. КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;
341. КАМЕНСКА БЪРЧИНА - скално образувание Категория: Природна забележителност;
342. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;
343. КАМЧИЯ Категория: Резерват;
344. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;
345. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;
346. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;
347. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;
348. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА БАНКОВИЦА Категория: Природна забележителност;
349. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА Категория: Природна забележителност;
350. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА СВИРЧОВИЦА Категория: Природна забележителност;
351. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;
352. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;
353. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;
354. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;
355. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;
356. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;
357. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;
358. КАТУНА Категория: Защитена местност;
359. КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;
360. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;
361. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;
362. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;
363. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;
364. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;
365. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;
366. КИТКА Категория: Резерват;
367. КИТКАТА Категория: Защитена местност;
368. КИТКАТА Категория: Защитена местност;
369. КИТКАТА Категория: Защитена местност;
370. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;
371. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;
372. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;
373. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;
374. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;
375. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;
376. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;
377. КОЗИЯ КАМЪК - СКАЛНО ОБРАЗУВ. Категория: Природна забележителност;
378. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;
379. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;
380. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;
381. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;
382. КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;
383. КОЛОКИТА /КОРЕНЯТА/ Категория: Защитена местност;
384. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
385. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;
386. КОМПЛЕКС "АЛЕКО - ТЕЛИКА" Категория: Защитена местност;
387. КОНГУРА Категория: Резерват;
388. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;
389. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;
390. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;
391. КОНЯ Категория: Природна забележителност;
392. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;
393. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;
394. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;
395. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;
396. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;
397. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;
398. КОРИЯТА Категория: Природна забележителност;
399. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;
400. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;
401. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;
402. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;
403. КОРИЯТА - вековна дъбова гора Категория: Природна забележителност;
404. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;
405. КОРЛУК Категория: Защитена местност;
406. КОСОВО Категория: Защитена местност;
407. КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;
408. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;
409. КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;
410. КОСТИНА Категория: Защитена местност;
411. КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;
412. КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;
413. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;
414. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;
415. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;
416. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;
417. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;
418. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;
419. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;
420. КРУШЕ Категория: Защитена местност;
421. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;
422. КУПЕНА Категория: Резерват;
423. КУПЕНА Категория: Природна забележителност;
424. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;
425. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;
426. КУТЕЛКА Категория: Резерват;
427. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;
428. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;
429. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;
430. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;
431. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;
432. КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;
433. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;
434. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;
435. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;
436. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;
437. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;
438. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;
439. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;
440. ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ. - ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;
441. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
442. ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;
443. ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;
444. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;
445. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;
446. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;
447. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;
448. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;
449. ЛИМАН Категория: Защитена местност;
450. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;
451. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;
452. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;
453. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;
454. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;
455. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;
456. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;
457. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;
458. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;
459. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;
460. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;
461. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;
462. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;
463. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;
464. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;
465. МААРАТА Категория: Природна забележителност;
466. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;
467. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
468. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;
469. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;
470. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;
471. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;
472. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;
473. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;
474. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;
475. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
476. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;
477. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;
478. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;
479. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;
480. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;
481. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;
482. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
483. МАРИНА Категория: Защитена местност;
484. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;
485. МАРИНОВЕЦ Категория: Защитена местност;
486. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;
487. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;
488. МАХАРАТА, МЕСТНОСТ Сарпия Категория: Природна забележителност;
489. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;
490. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;
491. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;
492. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;
493. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;
494. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;
495. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;
496. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;
497. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;
498. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;
499. МИДЖУР Категория: Защитена местност;
500. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;
501. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;
502. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;
503. МИЛКА Категория: Резерват;
504. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;
505. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;
506. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;
507. МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;
508. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;
509. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;
510. МОМАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;
511. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;
512. МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;
513. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;
514. МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;
515. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;
516. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;
517. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;
518. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;
519. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;
520. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;
521. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
522. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;
523. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
524. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;
525. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;
526. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;
527. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;
528. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;
529. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;
530. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;
531. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;
532. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
533. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ Съзлъка Категория: Природна забележителност;
534. НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Природна забележителност;
535. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР Категория: Природна забележителност;
536. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ ХАЛКА БАИР Категория: Природна забележителност;
537. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;
538. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;
539. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;
540. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;
541. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;
542. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;
543. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКАКЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;
544. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Природна забележителност;
545. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Защитена местност;
546. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;
547. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;
548. НАХОДИЩЕ НА КАСПИЙСКА И ОБИКНОВЕНА БЛАТНА КОСТЕНУРКА В МЕСТНОСТТА Наково кладенче Категория: Природна забележителност;
549. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ - МЕСТНОСТ ПАЛАМУД. Категория: Природна забележителност;
550. НАХОДИЩЕ НА МОМИНА СЪЛЗА И БОЖУР Категория: Природна забележителност;
551. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ- МЕСТНОСТ ОРМАНА Категория: Природна забележителност;
552. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;
553. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;
554. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;
555. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;
556. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;
557. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;
558. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;
559. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;
560. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;
561. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;
562. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;
563. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;
564. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Природна забележителност;
565. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;
566. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;
567. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ - МЕСТНОСТ Лалкото Категория: Природна забележителност;
568. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;
569. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;
570. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;
571. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;
572. НЕВИДА Категория: Защитена местност;
573. НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;
574. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;
575. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;
576. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;
577. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
578. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;
579. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;
580. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;
581. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;
582. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;
583. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;
584. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;
585. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;
586. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
587. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;
588. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;
589. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;
590. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;
591. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;
592. ОРЛИЦАТА Категория: Резерват;
593. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;
594. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;
595. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;
596. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;
597. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;
598. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;
599. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;
600. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;
601. ОРМАНА Категория: Защитена местност;
602. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;
603. ОРТОТО Категория: Защитена местност;
604. ОСМАР Категория: Защитена местност;
605. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;
606. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;
607. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;
608. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;
609. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;
610. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;
611. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;
612. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;
613. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;
614. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;
615. ПEPCИHCKИ БЛATA Категория: Поддържан резерват;
616. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;
617. ПАДАЛА Категория: Защитена местност;
618. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;
619. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;
620. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;
621. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;
622. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;
623. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;
624. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;
625. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;
626. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;
627. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;
628. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
629. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;
630. ПАШОВИ СКАЛИ - СКАЛЕН МАСИВ Категория: Природна забележителност;
631. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;
632. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;
633. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;
634. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;
635. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;
636. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;
637. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;
638. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;
639. ПЕТРОВ ЦЕРАК - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;
640. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;
641. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;
642. ПЕШЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;
643. ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
644. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;
645. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;
646. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;
647. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;
648. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;
649. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;
650. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;
651. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ Чукара Категория: Природна забележителност;
652. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА - ПП ВИТОША Категория: Природна забележителност;
653. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;
654. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;
655. ПЕЩЕРАТА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;
656. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;
657. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;
658. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;
659. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;
660. ПЕЩЕРИ В МЕСТНОСТТА МОСТА - 6 БР. Категория: Природна забележителност;
661. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;
662. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;
663. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;
664. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;
665. ПИРИН Категория: Национален парк;
666. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;
667. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;
668. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;
669. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;
670. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;
671. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;
672. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;
673. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;
674. ПОДА Категория: Защитена местност;
675. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;
676. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;
677. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;
678. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;
679. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;
680. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;
681. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;
682. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;
683. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;
684. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;
685. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;
686. ПРИКАЗНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
687. ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;
688. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;
689. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;
690. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;
691. ПРОФЕСОРА СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;
692. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;
693. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;
694. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;
695. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - Каваците Категория: Природна забележителност;
696. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;
697. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;
698. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕСТНОСТ Перла Категория: Природна забележителност;
699. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ м/у к-г.Зл.рибка и к-г Градина Категория: Природна забележителност;
700. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;
701. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;
702. РАВЕН Категория: Защитена местност;
703. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;
704. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;
705. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;
706. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;
707. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;
708. РЕЧКА-НАХОДИЩЕ НА РЕДКИ ПТИЦИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ Категория: Защитена местност;
709. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;
710. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;
711. РИБИНО Категория: Защитена местност;
712. РИЛА Категория: Национален парк;
713. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;
714. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;
715. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;
716. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;
717. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;
718. РОВНО Категория: Защитена местност;
719. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;
720. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;
721. РОЖЕН - КЛАБУЧ Категория: Защитена местност;
722. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;
723. РОПОТАМО Категория: Резерват;
724. РОСИЦА Категория: Защитена местност;
725. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;
726. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;
727. РУДИНАТА-вековна букова гора Категория: Природна забележителност;
728. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;
729. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;
730. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;
731. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
732. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;
733. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;
734. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;
735. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;
736. САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;
737. САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;
738. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;
739. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;
740. СВ. 40-ТЕ МЪЧЕНИКА Категория: Природна забележителност;
741. СВ. АНА Категория: Природна забележителност;
742. СВАТБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;
743. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;
744. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;
745. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;
746. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;
747. СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;
748. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;
749. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;
750. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
751. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;
752. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;
753. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;
754. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;
755. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;
756. СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;
757. СИНИ ВИР - водопади Категория: Природна забележителност;
758. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;
759. СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;
760. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;
761. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;
762. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;
763. СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;
764. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;
765. СКАЛЕН МОСТ Категория: Природна забележителност;
766. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;
767. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ Категория: Природна забележителност;
768. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;
769. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;
770. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;
771. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;
772. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;
773. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;
774. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;
775. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;
776. СКОКА Категория: Природна забележителност;
777. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;
778. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;
779. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;
780. СЛОНА Категория: Защитена местност;
781. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;
782. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;
783. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;
784. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;
785. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;786. СНЕЖАНКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
787. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
788. СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;
789. СОКОЛАТА Категория: Резерват;
790. СОКОЛНА Категория: Резерват;
791. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;
792. СОЛНИК Категория: Защитена местност;
793. СОПОТ Категория: Защитена местност;
794. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;
795. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;
796. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;
797. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;
798. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;
799. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;
800. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;
801. СРЕДОКА Категория: Резерват;
802. СРУПАНИЦА - СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;
803. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;
804. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;
805. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;
806. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;
807. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;
808. СТЕНЕТО Категория: Резерват;
809. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;
810. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;
811. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;
812. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;
813. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;
814. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;
815. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;
816. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;
817. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;
818. СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;
819. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;
820. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;
821. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;
822. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;
823. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;
824. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;
825. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;
826. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;
827. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;
828. ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;
829. ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;
830. ТЕМНАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;
831. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;
832. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;
833. ТИСАТА Категория: Резерват;
834. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;
835. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;
836. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;
837. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;
838. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;
839. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;
840. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;
841. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;
842. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;
843. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;
844. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;
845. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ (ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЯСЪЧНИК) Категория: Природна забележителност;

846. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;
847. ТРИТЕБРАТЯ Категория: Природна забележителност;
848. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
849. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;
850. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;
851. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;
852. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;
853. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;
854. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;
855. ТЪМРА Категория: Защитена местност;
856. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;
857. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;
858. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;
859. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;
860. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;
861. УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;
862. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;
863. УРВИЧ Категория: Защитена местност;
864. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;
865. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;
866. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;
867. УСКЕТО Категория: Защитена местност;
868. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;
869. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;
870. УСТИЕ НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;
871. УСТИЕ НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;
872. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;
873. ФИЛИБЕЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;
874. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;
875. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;
876. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;
877. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;
878. ХАДЖИИСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;
879. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;
880. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;
881. ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;
882. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
883. ХАЙДУШКИ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;
884. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;
885. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;
886. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;
887. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;
888. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;
889. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;
890. ХАРАКТЕРЕН РЕЧЕН ПЕЙЗАЖ-МЕСТНОСТ ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

891. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;
892. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;
893. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;
894. ХУБЧА Категория: Защитена местност;
895. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;
896. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;
897. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;
898. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;
899. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;
900. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;
901. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;
902. ЦЪРНАТА РЕКА Категория: Резерват;
903. ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;
904. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;
905. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;
906. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;
907. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;
908. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;
909. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;
910. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;
911. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;
912. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;
913. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;
914. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;
915. ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;
916. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;
917. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;
918. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;
919. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;
920. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;
921. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;
922. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ Категория: Природна забележителност;
923. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;
924. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;
925. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;
926. ЧЕСТНА - ВОДОПАД - ЧЕСНЕНСКО УСОЕ Категория: Природна забележителност;
927. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;
928. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;
929. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;
930. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;
931. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;
932. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;
933. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;
934. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
935. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;
936. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;
937. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;
938. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕР КЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;
939. ЧУДНИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;
940. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;
941. ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;
942. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;
943. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;
944. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;
945. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;
946. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;
947. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;
948. ШУМАКА Категория: Защитена местност;
949. ШУМАТА Категория: Защитена местност;
950. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;
951. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;
952. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;
953. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;
954. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;
955. ЮЛЕН Категория: Резерват;
956. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
957. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;
958. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;
959. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;
960. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;
961. ЯНКЬОВЕЦ - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;
962. ЯНКЬОВЕЦ - НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР Категория: Природна забележителност;
963. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;
964. ЯТАТА Категория: Защитена местност;

СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

965. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
966. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
967. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
968. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
969. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
970. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
971. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
972. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
973. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
974. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
975. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
976. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
977. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
978. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
979. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
980. Витоша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
981. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
982. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
983. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
984. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
985. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
986. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
987. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
988. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
989. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
990. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
991. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
992. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
993. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
994. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
995. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
996. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
997. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
998. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
999. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1000. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1001. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1002. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1003. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1004. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1005. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1006. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1007. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1008. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1009. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1010. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1011. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1012. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1013. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1014. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1015. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1016. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1017. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1018. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1019. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1020. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1021. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1022. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1023. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1024. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1025. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1026. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1027. Остров Вардим Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1028. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1029. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1030. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1031. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1032. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1033. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1034. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1035. Пирин Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1036. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1037. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1038. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1039. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1040. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1041. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1042. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1043. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1044. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1045. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1046. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1047. Рила Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1048. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1049. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1050. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1051. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1052. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1053. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1054. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1055. Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1056. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1057. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1058. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1059. Студенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1060. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1061. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1062. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1063. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1064. Централен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1065. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1066. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1067. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1068. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1069. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1070. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1071. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1072. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1073. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1074. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;
1075. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

 

Източник: http://pdbase.government.bg/zpo/bg/result1.jsp