Път: : Реалии

Списък на загиналите в Съпротивата

Поименен списък на загиналите в Съпротивата, с трите имена, дата и място на раждане, дата на убийството, показва доста прегледно кои и какви са жертвите.

В него не са включени загиналите чужденци.

 

Files