Път: : Списъци

Списък на анкетьорите в проекта "Успелите роми"

 
СПИСЪК НА ИНТЕРВЬОРИТЕ,
ПРОВЕЛИ ДЪЛБОЧИННИ ИНТЕРВЮТА С УСПЕЛИ РОМИ
И С УСПЕЛИ ОТ ДРУГИ ЕТНОСИ
 
 
 1. Александра Александрова
 2. Александър Илиев
 3. Александър Костадинов
 4. Ана Грозева
 5. Ани Евгениева
 6. Благослава Александрова
 7. Борислав Томирков
 8. Боряна Йотова
 9. Боряна Спасова
 10. Боряна Янакиева
 11. Валентина Атанасова
 12. Валентина Миленкова
 13. Валя Стоянова
 14. Васил Василев
 15. Велина Петкова
 16. Венера Джонева
 17. Венцислав Вълков
 18. Вера Асенова
 19. Вера Дончева
 20. Веселка Кръстанова
 21. Виктория Димитрова
 22. Виолета Василева
 23. Виолета Василева
 24. Галина Георгиева
 25. Галина Конева
 26. Галина Панайотова
 27. Гергана Цветкова
 28. Гроздалина Тодорова
 29. Даниела Захариева
 30. Даниела Караилиева
 31. Даниела Кирчева
 32. Даниела Маркова
 33. Даниела Накова
 34. Даниела Петрова
 35. Даниела Танева
 36. Деница Георгиева
 37. Деница Денчева
 38. Деница Сейкова
 39. Деяна Заркова
 40. Диляна Манева
 41. Дима Калъчева
 42. Димитър Владимиров
 43. Донка Кескинова
 44. Доротея Владимирова
 45. Елена Динкова
 46. Елена Ценева
 47. Емил Стоянов
 48. Златина Антонова
 49. Зоя Йорданова
 50. Ивайло Стефанов
 51. Иванка Тодорова
 52. Ивелина Боева
 53. Ивета Исаева
 54. Илиян Стефанов
 55. Илияна Горова
 56. Ирина Иванова
 57. Йоанна Станчева
 58. Камелия Петкова
 59. Катрин Захариева
 60. Кристияна Царска
 61. Любомир Младенов
 62. Мариана Станкова
 63. Марияна Грозданова
 64. Мария Жечева
 65. Мария Мандева
 66. Миглена Танчева
 67. Милена Маткунска
 68. Мирела Мустафова
 69. Нела Николова
 70. Нели Богданова
 71. Николай Тилкиджиев
 72. Нина Игнатова
 73. Нинка Ризова
 74. Нора Найденова
 75. Олег Тодоров
 76. Павел Енилов
 77. Павлина Покровнички
 78. Петя Лалова
 79. Петя Петкова
 80. Радка Желева
 81. Радка Николова
 82. Ралица Колева
 83. Розалина Георгиева
 84. Румен Митев
 85. Светла Аврамова
 86. Светла Апостолова
 87. Светлана Христова
 88. Славомир Славов
 89. Славяна Христоскова
 90. София Тодорова
 91. Спас Станоев
 92. Сребрина Ефремова
 93. Станимира Давидова
 94. Стела Тончева
 95. Стефка Бездичка
 96. Стефка Джарова
 97. Стоянка Перчемлиева
 98. Таня Кишкин
 99. Таня Найденова
 100. Таня Неделчева
 101. Тинка Салутска
 102. Тодор Мерджанов
 103. Тодор Стоев
 104. Трайка Трайкова
 105. Харалампи Латов
 106. Цветелин Иванов
 107. Цветелина Вучкова
 108. Цветелина Петрова
 
 

На всички тези колеги – повечето от които настоящи или доскорошни студенти от бакалавърска и магистърска степен на специалност „Публична администрация” към Философски факултет на Софийския университет – колективът на проекта „Успелите роми” най-искрено благодари за отлично свършената работа, за високия им професионализъм и съпричастност!

 

професор Николай Тилкиджиев