21 юли 2024г.

Годишнина от гибелта на Хаджи Димитър, подписан е Кючуккайнарджийският мирен договор, роден Хемингуей

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Списъци

Списък на ДС от 1945 г.

Бележка на съставителя: Документът няма заглавие, редом е с други кадрови списъци. Има неугледен вид и вероятно е послужил за основа за създаване на отделни преписки за споменатите лица. Номерацията се променя три пъти, но първите десет са номерирани от мен, защото копието, което успях да извадя, "закрива" техните номера, ако изобщо ги е имало, а папката, за да сверя с оригинала, вече ми беше недостъпна.

Първите десет са звенари, калебаещи се и безпартийни, втората - социалдемократи, третата - твърди земеделци.

Списъкът включва министри и много влиятелни лица. Правен е през 1945 година след промяната в правописа. Според мен е бил изготвен от хора, имащи съзнание за това, че в България предстои съветизация. 

 

1. КИМОН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ /Георгиев/, роден в гр.Пазарджик, на 29.6.1882 год.,пенсионер,о.з.полковник,бивш Министър на железниците и бивш Министър-Председател. До 1928 г. активен привърженик на "Демократическия Сговор" след което минава в политическия кръг "Звено" и е един от основателите му. При опита на "Воения Съюз" воден от о.з.полковник Дамян Велчев на 19 май 1934 г. да въвлече армията в вътрешните партийно политически борби, по негово нареждане,Кимон Георгиев излъчен от "Звено" е бил представен за Министър председател. След кабинетната
промяна на 22.І.1935 г. Кимон Георгиев бе освободен от поста Министъръ председател.Бил е/на късно/ в контакт с левичарите от   "Пладне"   и   "Орач" , с някои от привържениците на БКП и с хора от "ВМРО"-Протогеров.Като резултат се е сформирал така наречения "републикански блок" проявил се през време на законодателните избори -1938 г.Бил е за строгият неутралитет в настоящата война и за засилване на политическите отношения на България с Съветска Русия.

2. ПЕТКО СТОЯНОВ СТАЙНОВ-род.в гр.Казанлък на 7.V.1890 г.Професор. Членувал е в "Демократически сговор",по-късно минава, в крилото на "П.Славейков" и е останал там до 19 май. Бил е в близък контакт с "19-о майците" посещаван от видни звенари и републиканци като Кимон Георгиев,Иван Харизанов и др.АнглоФил и опозиционен в камарата.

3. СТАНЧО ГРИГОРОВ ЧОЛАКОВ, род.с.Никюп /В. Търновско/ през 1900 г. Професор в Търговската академия Варна. През студенството си е бил марксист, след това преминава към левите земледелци.До 9.V.934 г.-пладненец, след 1934 г. преминава към кръга "Звено". 0т 1938 г. има вече по-лява ориентация. Подпомага Народното студентство около "Студентска мисъл" и преследва студентите националисти. Прекарва ляви тенденции в лекциите си. Външно политическа ориентация към СССР.

4.СТЕФАН ДИМИТРОВ ИОНОВ- род.Русе, 26.XI1.1889 г.пенсионер,о.з.полковник Звенар. Бил е в връзка с "Пладне" на Б.Н.З.С. и др. "забранени от закона политически организации"

5. ВАСИЛ ДАНАИЛОВ ЮРУК0В- род.Пловдив,З.ХІ.1883 г.Журналист, бивш директор на пощите.Звенар. Бил е в контакт с   "Пладне", "Орач", ВМРО-Протогеров, КОМУНИСТИ и др.

6.НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ДОЛАПЧИЕВ -род.Сливен, 7. ІІ.1897 г. Професор. Бил е председател на Бълг.-Съветското д-во в продължение на 4 г. Близък с Разколников и жена му. Бил е в връзка с Владимир Григоренко-представител на "Tac"

7. АДАМ КАРЛ ТРЪНКА- род.София,през 1888 г. о.з.полковник. Звенар. Преди 9 септ.участвал в акционния комитет на О.Ф.

8. ХРИСТО CT.MАРХОЛЕВ- зап.полковник. Близък приятел на Д.Велчев.Член на "Българо-Югославянското" д-во. На 24 август 1939 г.разменял мисли с инженер Ив.Вълков, Петко Пенчев, Иван Харизанов, относно нуждата от издаването на един "позив-съвет" към управниците да бъдат предпазливи особено към външната ни политика, за да не се повтарят грешките от миналото. Бил е в връзка с Мацанкиев, Млечков, Владо Георгиев, Д.Казасов.

9. ДАМЯН BЕЛЧЕВ ДАМЯНОВ, род.Габрово, през 1883 г. Пенсионер. о.з.полковик. Адвокат. Осъден на сиърт по чл.8 ЗЗД с присъда № 21/29.11.36 г. на Соф. обл. военен съд.

10. КРУМ ГЕОРГИЕВ ЛЕКАРСКИ -род.Кюстендил,през 1899 г.Звенар.

1. КОСТА АНДРЕЕВ ЛУЛЧЕВ-род Оряхово 9. III. 1882 Г. Журналист, книгоиздател. Социалдемократ с положително отношение към К.П. /35 г./

2. ГРИГОР ИВАНОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ, род. Пещера на 4.ІІІ. 1879 г. адвокат. Широк социалист. Сътрудничил е в. "Народ", "Първомайски лист", "Социалистическа младеж" и вестник "Трибуна" - орган на "НАРОДНИЯ ФРОНТ". За сътрудничество с Р.П. /К/

3.ДИМИТЪР НИКОЛОВ НЕЙКОВ - род. c.Kapa Пелит/Тулчанско/на 14.X.1893 г. Журналист. Председател на Юч-Бунарските Популярни Банки. Социал демократ.Ориентиран към демокрацията /Англия, Америка, С.С.С.Р./ Имал е положително отношение към Р.П./К/ и отрицателно към Фашистките групировки, дори и към Звенарите/936 г/

4. ЗДРАВКО СТЕФАНОВ МИТОВСКИ -род. Севлиево на 19.ІІІ.1903 г. Адвокат. Като студент /през 1934 г./е взел живо участие в Общия акционен комитет, образуван от БОНСФ,БОНСС, "Жан Жорес",Пладненци, като представител на студентската организация "Жан Жорес"» Този акционен комитет е имал за задача да се борипротив надигащата се Фашистка вълна в университета.

5. ПЕТКО ИВАНОВ ТЪРПАНОВ-род. Казанлък, 60г. Адвокат.Социал демократ.

1. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ОБОВ-род.Плевен. Член на Б.З.Н.С.-Пладне. Като емигрант в Югославия е получавал материялна подкрепа от същата. Ориентиран към Франция и демокрацията.

2.МИНЧО ПЕТРОВ ДРЪНДАРСКИ - род. с. Верен /Чирпанско/на 20.1.1894 г. Адвокат. Приет в БЗНС през 1914 г. Пладненец. Бил е избран за народен представител благодарение подкрепата на комунистите и дружбаши. Голям приятел на Коста Тодоров.Изключен от камарата като краен /левичар/. Бил е за приятелски връзки с всички страни, особено с Русия.

3. АСЕН ПАВЛОВ БАЕВ-род.с.Александрово/Ловчанско/ на 9.III. 1898 г. Инжинер.Журналист/редактор на "Младо село". Член на БЗНС "Пладне". Довереко лице на Г.М.Димитров .Предполага се да има английска външно политическа ориентация.

4. АСЕН AЛЕКСАНДРОВ СТАМБОЛИЙСКИ -род. Пазарджик,1904 г.Журналист. I Член на БЗНС/сдруж.землед./ Имал връзки с Сръбската легация /1935 г./Искал да установи връзка с министър председателя на Чехия-Милан Ходжа.

5. ТРИФОН КУНЕВ БОЯДЖИЕВ-род.с.Ъглен/Луковитско/ на 20.ІІ.1880 г. Писател и журналист.Член на БЗНС. Дружял с Гичев.

6. НИКОЛА ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, род.1893 г. СоФия. Публицист.След 1925 г. влиза в БЗНС "Пладне През 1932 г.на конгреса на "Пладне" в Ст.Загора по въпроса за външната политическа ориентация, отхвърля становището за ориентация към Югославия,защото владеела наши земи. С това се явява привърженик на мнението на ВМРО,чиито член е бил. 0баче последното не му е пречело да получава парични средства от Ал.Обов /тогава емигрант в Югославия/ за вестника си "Пладне". Обов обяснява че тия пари са били от чехски произход.

През 937 г.Никола Петков-застава на позицията за възстановяване на Търновската конституция-позиция и на комунистите.

През 938 г. отношенията му с Д.Гичев се охлаждат.Това охлаждане е започнало още от 1936 г., когато Гичев е правил сондажи за обща работа с Атанас Буров и Александър Цанков.