Път: : Списъци

Сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ"

РЕШЕНИЕ НА ЦИК

РЕГИСТРИРА сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 17 упълномощени представители на сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Милко Запрянов Димитров

2.

Кемал Шейрадов Чилджиев

3.

Лазар Васков Грънчаров

4.

Филиз Шефикова Яшарова

5.

Стефан Митков Тенев

6.

Мариян Ангелов Тодорв

7.

Радослава Михайлова Кашъмова

8.

Орлин Иванов Йордаянов

9.

Момчил Орлинов Йорданов

10.

Юлия Методиева Димитрова

11.

Емил Руменов Михайлов

12.

Албена Ивчова Велчева

13.

Ани Методиева Димитрова

14.

Силвия Тодорова Филипова

15.

Данчо Бориславов Якимов

16.

Емилия Любенова Якимова

17.

Николай Росенов Маринов

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1. Величко Владимиров Янков

Невалиден ЕГН

2. Даниела Михайлова Михайлова

Регистрирана като наблюдател с Решение № 954/17.09.2014 г. от „Федерация на независимите студентски дружества" и има издадено удостоверение

3. Севда Недкова Нанова

Регистрирана като наблюдател с Решение № 954/17.09.2014 г. от „Федерация на независимите студентски дружества" и има издадено удостоверение

4. Методи Трайков Димитров

Регистрирана като наблюдател с Решение № 954/17.09.2014 г. от „Федерация на независимите студентски дружества" и има издадено удостоверение

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 631 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Данаила Петрова Димитрова

2.       

Моника Маринова Йорданова

3.       

Веселин Стефанов Василев

4.       

Ивелина Стойчева Георгиева

5.       

Величка Красимирова Кондова

6.       

Йордан Чавдаров Врачовски

7.       

Ганка Пенева Костадинова

8.       

Веселин Петров Енев

9.       

Миглена Илиева Енева

10.  

Красимир Петранов Николов

11.  

Иван Добрев Христов

12.  

Гергана Георгиева Христова

13.  

Мария Петрова Тодорова

14.  

Милена Неделчева Ганева

15.  

Мильо Стефанов Руменов

16.  

Генадий Христов Атанасов

17.  

Пламен Димитров Янакиев

18.  

Янаки Димитров Янакиев

19.  

Александър Неделчев Александров

20.  

Васил Радославов Василев

21.  

Янко Иванов Янков

22.  

Исмаил Азис Исмаил

23.  

Паскал Димитров Пасков

24.  

Алекси Димитров Пасков

25.  

Абибя Алиева Ахмедова

26.  

Блага Кръстева Янчева

27.  

Стоян Борисов Стоянов

28.  

Елена Христова Стоянова

29.  

Николай Христов Димитров

30.  

Илиян Ивов Сяров

31.  

Камелия Ангелова Пархова

32.  

Валентин Стефанов Вълканов

33.  

Росен Ивов Киряков

34.  

Стоян Костадинов Димитров

35.  

Владимир Жеков Борисов

36.  

Веселин Иванов Кръчмаров

37.  

Нели Неделчева Иванова

38.  

Ангел Емилов Ангелов

39.  

Бонка Николова Косева

40.  

Тодорка Василева Пенчева

41.  

Юсеин Реджебов Юсеинов

42.  

Ивелина Динкова Тодорова

43.  

Иванка Вълева Христова

44.  

Иван Минчев Иванов

45.  

Гинка Желева Вълева

46.  

Веселин Александров Минчев

47.  

Бисерка Василева Бинева

48.  

Михаил Антонов Кабадаев

49.  

Петър Калинов Петров

50.  

Георги Стоянов Белев

51.  

Стефан Тилев Атанасов

52.  

Тянка Тодева Дякова

53.  

Стефан Йорданов Инджов

54.  

Станислав Михайлов Кисьов

55.  

Свилена Миткова Найденова

56.  

Васил Николов Стоев

57.  

Тони Маринов Найденов

58.  

Росица Ангелова Михова

59.  

Надие Смаил Мюмюн

60.  

Надежда Тодорова Добрева

61.  

Венцислав Албертов Кьоров

62.  

Елена Панчева Георгиева

63.  

Стефан Делчев Делчев

64.  

Йордан Христов Колев

65.  

Станислав Петков Стоянов

66.  

Милена Тодорова Якъпова

67.  

Николай Георгиев Якъпов

68.  

Диян Митков Димов

69.  

Кристина Христова Андонова

70.  

Тихомир Славчев Георгиев

71.  

Мариела Господинова Господинова

72.  

Радослава Илчева Стоянова

73.  

Михаил Петров Моралийски

74.  

Пейо Христев Караболийски

75.  

Йордан Василев Василев

76.  

Георги Валериев Попчев

77.  

Мария Желева Павлова

78.  

Красимира Трендафилова Бухалова

79.  

Георги Димтров Божков

80.  

Надежда Ангелова Ангелова

81.  

Християн Петров Хубенов

82.  

Елена Здр. Дозукова -Тодорова

83.  

Мария Денкова Кунева

84.  

Мария Джорапова

85.  

Стойчо Атанасов Петров

86.  

Рангел Стефанов Матев

87.  

Васко Спасов Кузмов

88.  

Бояна Димитрова Гълъбова

89.  

Тинка Димитрова Джиджева

90.  

Петя Минчева Гугова

91.  

Марина Атанасова Пенчева

92.  

Илия Маринов Илиев

93.  

Тодор Светлозаров Стоилов

94.  

Иван Костадинов Манов

95.  

Стойчо Рангелов Гаров

96.  

Митко Маринов Илиев

97.  

Георги Христосков Тонев

98.  

Тодора Георгиева Шпиртова

99.  

Стоян Павлов Вълчинов

100.                    

Атанас Васков Тачев

101.                    

Николай Красимиров Кирев

102.                    

Борислав Атоносов Василев

103.                    

Георги Иванов Кузмов

104.                    

Яница Стефанова Белева

105.                    

Радко Ангелов Георгиев

106.                    

Величка Иванова Тъканова

107.                    

Елена Димитрова Терзиева

108.                    

Радка Тодорова Паскалева

109.                    

Милена Алексиева Тодорова

110.                    

Георги Асенов Ковачев

111.                    

Радостин Любомиров Семерджиев

112.                    

Лидия Иванова Лилковска

113.                    

Пламен Николов Вакрилов

114.                    

Стойко Ангелов Найденов

115.                    

Димитър Гаврилов Лалов

116.                    

Златка Янкова Бамбалова

117.                    

Христо Йорданов Стоянов

118.                    

Кръстю Кирилов Стефанов

119.                    

Димитър Георгиев Митев

120.                    

Йордан Христов Стоянов

121.                    

Иван Веселинов Цачев

122.                    

Васка Рангелова Тотева

123.                    

Иван Милков Кърчев

124.                    

Лидия Райчева Пендакова

125.                    

Екатерина Георгиева Керелова

126.                    

Петър Георгиев Керелов

127.                    

Гергана Атанасова Ганева

128.                    

Димитър Йорданов Захов

129.                    

Янка Тодорова Ралева

130.                    

Елена Николаева Павлова

131.                    

Мария Георгиева Хрискова

132.                    

Зорка Николова Хрискова

133.                    

Васил Володиев Велчев -

134.                    

Николай Володиев Велчев

135.                    

Йорданка Христова Трифонова

136.                    

Михаил Асенов Мърваков

137.                    

Мария Иванова Пейкина

138.                    

Виолета Василева Петлешкова

139.                    

Георги Христов Дечев

140.                    

Георги Кирилов Томов

141.                    

Цветана Петрова Сендрева

142.                    

Ирина Димитрова Гюргенина

143.                    

Георги Ангелов Начков

144.                    

Гергана Петкова Кисова

145.                    

Иван Николов Керенчев

146.                    

Веска Запрянова Петкова

147.                    

Марга Йорданова Паликарова

148.                    

Богдана Кръстева Маринова

149.                    

Паулина Даринова Илиева

150.                    

Даринка Лазарова Вънова

151.                    

Петка Михова Лазарова

152.                    

Виолина Маринова Цолова

153.                    

Стефан Николов Пецински

154.                    

Георги Димитров Милев

155.                    

Виолета Йолова Стоилова

156.                    

Никола Иванов Орловски

157.                    

Цецка Игнатова Вутова

158.                    

Миленка Любенова Петрова

159.                    

Роза Георгиева Ветова

160.                    

Татяна Иванова Христова

161.                    

Петко Милчев Илиев

162.                    

Мина Иванова Петрова

163.                    

Венета Цолова Литова

164.                    

Любомир Петров Петров

165.                    

Минко Недков Атанасов

166.                    

Елена Илиева Тошкина

167.                    

Анка Йосифова Иванова

168.                    

Малинка Алексиева Трифонова

169.                    

Георги Стефанов Божков

170.                    

Иван Георгиев Влъчков

171.                    

Величка Иванова Върбанова

172.                    

Николай Методиев Николов

173.                    

Маргарита Йорданова Йорданова

174.                    

Славка Тодорова Тодорова

175.                    

Георги Иванов Георгиев

176.                    

Валя Тошкова Маринова

177.                    

Даниела Албенкова Веселинова

178.                    

Цветомир Костадинов Тринков

179.                    

Алесандър Огнянов Ангелов

180.                    

Цеко Ангелов Цеков

181.                    

Румен Езекиев Генов

182.                    

Светлана Ангелова Кожухарска

183.                    

Владимир Пантев Стоянов

184.                    

Виолета Любомирова Злидолска

185.                    

Лилия Пантева Гешева

186.                    

Дияна Александрова Йончева

187.                    

Емилия Върбанова Пенева - Цонева

188.                    

Десислава Иванова Цупарска

189.                    

Къно Иванов Кънчовски

190.                    

Венцислава Тодорова Кънчовска

191.                    

Венелин Цеков Ангелов

192.                    

Христина Георгиева Ангелова

193.                    

Луиза Христова Тозлушка

194.                    

Петя Томова Владинова

195.                    

Ангел Ценов Симеонов

196.                    

Георги Иванов Комитски

197.                    

Юлиян Петров Кирилов

198.                    

Димитър Николов Гъндев

199.                    

Илиян Нанков Илиев

200.                    

Христина Росенова Францева

201.                    

Сашко Крумов Вълков

202.                    

Мирослав Петров Митев

203.                    

Светозар Борисов Луканов

204.                    

Венцислав Ивайлов Тотев

205.                    

Рашо Христов Тарльовски

206.                    

Явор Захариев Петков

207.                    

Биляна Красимирова Славова

208.                    

Камелия Стефанова Григорова

209.                    

Елисавета Иванова Стракова

210.                    

Иванка Георгиева Костадинова

211.                    

Марийка Петрова Драганова

212.                    

Ирина Кирилова Долчинкова

213.                    

Радослав Тончев Куртев

214.                    

Румяна Димитрова Добрева

215.                    

Димитричка Димова Божилова

216.                    

Милрка Иванова Друмева

217.                    

Севдалина Събчева Иванова

218.                    

Галина Спасова Цветкова

219.                    

Марина Николова Гочева

220.                    

Огнян Стоянов Николов

221.                    

Желязка Желязкова Михова

222.                    

Недка Маринова Николова

223.                    

Живка Хинова Пейчева

224.                    

Десислава Аргирова Иванова

225.                    

Ванчи Петрова Йорданова

226.                    

Иванка Здравкова Йорданова

227.                    

Василка Тодорова Грозева

228.                    

Станислав Красимиров Недушев

229.                    

Светлю Василев Димитров

230.                    

Гергина Георгиева Попова

231.                    

Росица Янева Жекова

232.                    

Пламен Радев Петров

233.                    

Николай Иванов Попов

234.                    

Донка Александрова Станиславова

235.                    

Светлана Николаева Енчева

236.                    

Маргарита Иванова Шопова

237.                    

Стилиян Димитров Димитров

238.                    

Нели Стоянова Чолакова

239.                    

Димитринка Стоянова Стоянова

240.                    

Светла Тодорова Илиева

241.                    

Петя Динева Дечева

242.                    

Елионора Михайлова Ангелова

243.                    

Катя Николова Керинска

244.                    

Стоянка Маринова Николова

245.                    

Красимира Стоянова Димитрова

246.                    

Костадинка Георгиева Аврамова

247.                    

Петрушка Митева Пенева

248.                    

Людмила Господинова Димитрова

249.                    

Лиляна Петрова Маринова

250.                    

Доротея Бисерова Кръстева

251.                    

Нина Борисова Павлова

252.                    

Нели Пенкова Кавалджиева

253.                    

Николай Светлозаров Гочев

254.                    

Димка Георгиева Димова

255.                    

Димитър Ненков Нанков

256.                    

Теменужка Димитрова Нанкова

257.                    

Роси Николова Недева

258.                    

Диана Петранкова Димитрова

259.                    

Елена Светланова Стоянова

260.                    

Деян Димитров Господинов

261.                    

Биляна Тодорова Ганчева

262.                    

Нели Борисова Боева

263.                    

Василка Димитрова Кръстева

264.                    

Красимира Димитрова Минчева

265.                    

Янка Георгиева Конова

266.                    

Златка Иванова Чернева

267.                    

Светла Георгиева Николова

268.                    

Митко Андреев Минчев

269.                    

Паунка Георгиева Петкова

270.                    

Даниела Иванова Димитрова

271.                    

Саша Грамчер Цекова

272.                    

Иванка Димитрова Григорова

273.                    

Антоанета Илчева Стоева

274.                    

Елка Любенова Николова

275.                    

Лили Георгиева Калудова

276.                    

Нанка Иванова Янева

277.                    

Лиляна Стоилова Иванова

278.                    

Маргарита Максимова Иванова

279.                    

Албена Кирилова Недялкова

280.                    

Кера Петрова Русева

281.                    

Адриана Тихомирова Христова

282.                    

Иванка Христова Йорданова

283.                    

Фанка Иванова Рангелова

284.                    

Катя Димитрова Чанкова

285.                    

Емилия Иванова Лазарова

286.                    

Василка Колева Желева

287.                    

Янка Николова Атанасова

288.                    

Румен Георгиев Николов

289.                    

Виктор Владимиров Лилкин

290.                    

Николай Петров Иванов

291.                    

Янка Георгиева Атанасова

292.                    

Живко Ангелов Жеков

293.                    

Юлиян росенов Василев

294.                    

Денка Димитрова Петрова

295.                    

Тодорка Славова Георгиева

296.                    

Калушка Иванова Жекова

297.                    

Вартануш Саркиз Задурян

298.                    

Пламена Димитрова Калоянова

299.                    

Росица Димитрова Мутафова

300.                    

Милен Петков Петков

301.                    

Росанка Тодорова Милкова

302.                    

Милена Тодорова Иванова

303.                    

Снежана Николаева Василева

304.                    

Димитричка Петрова Боева

305.                    

Людмила Димитрова Темелкова

306.                    

Астхик Артюн Титизян

307.                    

Паулина Сотирова Иванова

308.                    

Велизар Василев Василев

309.                    

Николай Тенев Иванов

310.                    

Женя Живкова Узунова

311.                    

Петя Яворова Узунова

312.                    

Даниела Николова Стоянова

313.                    

Светла Николова Керкенезова

314.                    

Траяна Любомирова Костадинова

315.                    

Йордан Йорданов Стоянов

316.                    

Даринка Иванова Душкова

317.                    

Явор Георгиев Узунов

318.                    

Златина Георгиева Тодорова

319.                    

Светлана Александрова Славова

320.                    

Стоян Купенов Колев

321.                    

Величка Тончева Христова

322.                    

Валентина Харен Каракашян

323.                    

Петър Маринов Даскалов

324.                    

Мариана Тинкова Благоева

325.                    

Мария Янчева Георгиева

326.                    

Владимир Стоянов Владев

327.                    

Евгени Иванов Бойчев

328.                    

Клементина Антонова Григорова

329.                    

Анелия Иванова Гамалова

330.                    

Валентина Йорданова Петрова

331.                    

Янка Вълчева Христова

332.                    

Недялка Великова Василева

333.                    

Иванка Иванова Петрова

334.                    

Борислава Димитрова Симеонова

335.                    

Даниела Георгиева Димитрова

336.                    

Живка Стойкова Михайлова

337.                    

Иванка Илиева Славова

338.                    

Велислав Стоянов Великов

339.                    

Рада Вълчева Михайлова

340.                    

Цветанка Стоянова Николова

341.                    

Захаринка Генчева Облакова

342.                    

Цветомир Валентинов Димитров

343.                    

Анастасия Давидова Василева

344.                    

Тодор Кирилов Калчев

345.                    

Зоя Крумова Апостолова

346.                    

Светлана Стефанова Георгиева - Йовкова

347.                    

Герчо Иванов Драганов

348.                    

Стефан Георгиев Филчев

349.                    

Никола Иванов Казаков

350.                    

Миглена Михайлова Добрева

351.                    

Петя Димитрова Петрова

352.                    

Ценка Станчева Казакова - Петрова

353.                    

Иван Добрев Василев

354.                    

Живка Стефанова Лазарова

355.                    

Пламен Атанасов Павлов

356.                    

Емил Атанасов Павлов

357.                    

Борислав Руменов Пиперков

358.                    

Деница Свиленова Русева

359.                    

Емилия Господинова Павлова

360.                    

Милена Великова Тончева

361.                    

Добринка Христова Борисова

362.                    

Тома Желязков Томов

363.                    

Красимир Василев Арнаудов

364.                    

Ангелина Сашева Маринова

365.                    

Мирослав Ламбев Маречков

366.                    

Зафир Иванов Ангелов

367.                    

Калинка Георгиева Иванова

368.                    

Елена Ангелова Василева

369.                    

Митка Димитрова Стефанова

370.                    

Мина Атанасова Сокурова

371.                    

Стоянка Купенова Колева

372.                    

Елена Костова Василева

373.                    

Миглена Желева Иванова

374.                    

Радка Купенова Митева

375.                    

Параскева Йорданова Илиева

376.                    

Добри Василев Петров

377.                    

Виолета Димитрова Григорова

378.                    

Тодор Василев Василев

379.                    

Христо Василев Петров

380.                    

Петя Христова Пиперкова

381.                    

Емил Николов Иванов

382.                    

Иванка Йорданова Бърнева

383.                    

Дарина Гинчева Димитрова

384.                    

Стефан Тотев Тотев

385.                    

Виржиния Петьова Желязкова

386.                    

Мирослава Иванова Петкова

387.                    

Пламен Велков Стефанов

388.                    

Йорданка Кръстева Иванова

389.                    

Елена Василева Стефанова

390.                    

Кръстинка Петрова Атанасова

391.                    

Младен Искренов Марков

392.                    

Атанаска Димитрова Георгиева

393.                    

Пенка Йосифова Цанева

394.                    

Добри Драганов Добрев

395.                    

Шенгюл Мюзеняева Адемова

396.                    

Мариела Илийчева Янякиева

397.                    

Костадинка Радева Янева

398.                    

Павлина Димитрова Бекярова

399.                    

Величка Рачева Станева

400.                    

Геновева Янкова Лазарова

401.                    

Иванка Георгиева Желязкова

402.                    

Александър Антонов Николов

403.                    

Йордан Янев Йорданов

404.                    

Теодора Антонова Йосифова

405.                    

Павлина Стефчова Йорданова

406.                    

Снежана Борисова Желева

407.                    

Марияна Йорданова Лефтерова

408.                    

Станка Георгиева Димитрова

409.                    

Йорданка Димитрова Дойчева

410.                    

Златан Стойчев Димов

411.                    

Атанаска Момчева Енчева

412.                    

Мая Василиевна Трубачева - Димова

413.                    

Тодорка Колева Георгиева

414.                    

Дияна Георгиева Димитрова

415.                    

Атанас Руменов Христов

416.                    

Снежана Ангелова Стойкова

417.                    

Стефка Стоянова Аврамова

418.                    

Валя Александрова Йорданова

419.                    

Диана Иванова Кьосева

420.                    

Цвета Занкова Гръбчева

421.                    

Паруш Тодоров Парашкевов

422.                    

Силвия Костова Върбанова

423.                    

Христо Иванов Братанов

424.                    

Куни Станков Чобанов

425.                    

Вида Георгиева Калудова

426.                    

Станимир Деянов Димитров

427.                    

Петранка Стойкова Димитрова

428.                    

Милена Жекова Неделчева

429.                    

Кремена Христова Иванова

430.                    

Милен Красимиров Маджуров

431.                    

Тодорка Димитрова Русева

432.                    

Мери Желева Тодорова

433.                    

Искра Руменова Монева

434.                    

Желязко Николов Василев

435.                    

Милена Николова Добренова

436.                    

Марияна Стефанова Камбурова

437.                    

Димитричка Славова Атанасова

438.                    

Димитричка Иванова Янева

439.                    

Силвия Станчева Янкова

440.                    

Кръстина Руменова Мързакова

441.                    

Димитър Иванов Иванов

442.                    

Ваня Илийчева Янакиева

443.                    

Йорданка Пенчева Иванова

444.                    

Живка Кирчева Неделчева

445.                    

Марушка Йорданова Анева

446.                    

Румяна Любенова Георгиева

447.                    

Хараклия Пелагиева Петрова

448.                    

Ицко Евгениев Христов

449.                    

Елена Василева Гочева

450.                    

Зорница Валентинова Василева

451.                    

Димитър Веселинов Христов

452.                    

Руса Недялкова Минчева

453.                    

Райчо Любенов Атанасов

454.                    

Цецка Стоянова Иванова

455.                    

Веска Огнянова Златкова

456.                    

Райна Цветкова Стойкова

457.                    

Богомил Тодоров Антов

458.                    

Миглена Георгиева Стефанова

459.                    

Петър Стоянов Стоянов

460.                    

Искра Кирилова Венева

461.                    

Виктор Николаев Гръков

462.                    

Радослав Георгиев Янков

463.                    

Атанаска Лазарова Миленкова

464.                    

Георги Христов Пенев

465.                    

Антонио Кирилов Христов

466.                    

Сашо Тончев Грозданов

467.                    

Харалампи Георгиев Андонов

468.                    

Симона Милчова Станоева

469.                    

Бояна Кирилова Христова

470.                    

Миглена Миткова Христова

471.                    

Милен Венциславов Димитров

472.                    

Васко Димитров Димитров

473.                    

Димитър Колев Грозданов

474.                    

Светлана Николова Искрева

475.                    

Любослав Росенов Стоименов

476.                    

Радослав Бойков Зафиров

477.                    

Георги Митков Конярски

478.                    

Александър Стойнев Рангелов

479.                    

Евеонора Маргаритова Христова-Спасова

480.                    

Валери Евтимов Тотевски

481.                    

Катя Миланова Миланова

482.                    

Симеон Атанасов Иванчев

483.                    

Любка Иванова Стоилова

484.                    

Даниела Богомилова Александрова

485.                    

Станислава Йорданова Керелска

486.                    

Надежда Сотирова Гръкова

487.                    

Виктор Михайлов Ранов

488.                    

Иван Георгиев Алексов

489.                    

Мария Борисова Джумалиева

490.                    

Румен Драганов Николов

491.                    

Паскал Геогиев Евтимов

492.                    

Дянка Петрова Витанова

493.                    

Христина Методиева Веселинова

494.                    

Лазар Стоилов Ангелов

495.                    

Даниела Найденова Рапатинска

496.                    

Венета Симеонова Крумова

497.                    

Людмила Георгиева Пилева-Харалампиева

498.                    

Димитър Руменов Стойчков

499.                    

Венетка Николова Драганова

500.                    

Зоя Йорданова Смочевска

501.                    

Стоян Тимев Манов

502.                    

Миле Георгиев Евтимов

503.                    

Дора Димитрова Шопова

504.                    

Елена Вангелова Пачова

505.                    

Георги Стоймиров Гиоргиев

506.                    

Руслана Ризова Иванова

507.                    

Славчо Филипов Шоклев

508.                    

Румен Велков Илиев

509.                    

Пламен Василев Илиев

510.                    

Ивайло Ташков Ташев

511.                    

Румен Василев Илиев

512.                    

Бойко Любомиров Клечков

513.                    

Венислава Иванова Атанасова

514.                    

Роза Тончова Исионова

515.                    

Иван Николов Диманов

516.                    

Ганка Чанева |Ангелова

517.                    

Кирил Спасов Илиев

518.                    

Мая Димитрова Божанова

519.                    

Валентина Асенова Григорова

520.                    

Рени Асенова Пантева

521.                    

Катерина Йорданова Вучкова

522.                    

Васил Димчов Йорданов

523.                    

Елена Борисова Манова

524.                    

Пламен Славков Крумов

525.                    

Александър Христов Пандурски

526.                    

Боян Кирилов Алексов

527.                    

Гергана Василева Ташева

528.                    

Драгомир Стефанов Нджачки

529.                    

Лозан Александров Григоров

530.                    

Катя Димитрова Миленска

531.                    

Денислав Емилов Василев

532.                    

Боян Бориславов Илиев

533.                    

Васил Христов Динев

534.                    

Иван Василев Иванов

535.                    

Николай Милчов Слишков

536.                    

Георги Борисов Вучоглавски

537.                    

Бойко Генчов Димитров

538.                    

Росен Раденков Димитров

539.                    

Никола Георгиев Стоичмезов

540.                    

Нели Тодорова Икономова

541.                    

Ваня Станчева Пейчева

542.                    

Стефка Василева Мицова

543.                    

Евгени Георгиев Кьосев

544.                    

Севдалина Михайлова Демиревска

545.                    

Ташко Илиев Ташев

546.                    

Малин Славов Ранов

547.                    

Антон Благомиров Борисов

548.                    

Николай Василев Ковачев

549.                    

Десита Любомирова Крумова

550.                    

Георги Христов Хранов

551.                    

Валентин Димитров Златински

552.                    

Изабела Емилова Йончева

553.                    

Боян Тодоров Пейчев

554.                    

Лъчезар Георгиев Борисов

555.                    

Надя Георгиева Стефанова

556.                    

Владимир Йорданов Величков

557.                    

Анани Грозданов Стоименов

558.                    

Стоян Георгиев Камбуров

559.                    

Георги Александров Илчев

560.                    

Елица Кирилова Димитрова

561.                    

Иванка Лазарова Любенова

562.                    

Йорданка Димитрова Мирчева

563.                    

Василка Стефанова Угринова

564.                    

Румяна Александрова Танева

565.                    

Кузман Иванов Иванов

566.                    

Боряна Георгиева Георгиева

567.                    

Петър Георгиев Парев

568.                    

Митко Крумов Асенов

569.                    

Павел Георгиев Веселинов

570.                    

Никола Кралов Николов

571.                    

Тодорка Димитрова Плякова

572.                    

Мария Георгиева Ламбрева

573.                    

Любка Георгиева Стоянова

574.                    

Крум Асенов Крумов

575.                    

Радко Благов Рузманов

576.                    

Кирил Иванов Кръстев

577.                    

Веска Спасова Лазарова

578.                    

Емил Иванов Митов

579.                    

Димитър Радуилов Генчин

580.                    

Младен Митков Сираков

581.                    

Йордан Лазаров Сираков

582.                    

Крум Стоянов Кратунков

583.                    

Атанас Иванов Матеев

584.                    

Анна Георгиева Терзова

585.                    

Иван Борисов Пенчев

586.                    

Васил Спиров Василев

587.                    

Спаска Иванова Игнатова

588.                    

Петър Стоименов Георгиев

589.                    

Петър Ангелов Стойчев

590.                    

Стоян Ангелов Шуманов

591.                    

Георги Ангелов Шуманов

592.                    

Галина Георгиева Сербезова

593.                    

Ангел Иванов Върбаков

594.                    

Георги Иванов Кушев

595.                    

Силвия Георгиева Тодорова

596.                    

Стоянка Илиева Клисурска

597.                    

Даниела Петкова Сичева

598.                    

Магдалена Илиева Найдова

599.                    

Пламен Даков Петков

600.                    

Мирослава Николова Божанова

601.                    

Марина Цанкова Бундева

602.                    

Китан Йосифов Мизурски

603.                    

Иван Йорданов Манчев

604.                    

Йордан Асенов Тодоров

605.                    

Георги Ангелов Пейчинов

606.                    

Бойко Георгиев Луков

607.                    

Васил Георгиев Бараков

608.                    

Самуил Васков Ибчев

609.                    

Йордан Костадинов Кадинов

610.                    

Мойсей Альошов Мастрафчиев

611.                    

Димитър Йорданов Тодоров

612.                    

Стоян Йорданов Младенов

613.                    

Мария Красимирова Батаклиева

614.                    

Михаил Тодоров Чолаков

615.                    

Тодор Георгиев Килов

616.                    

Димитър Георгиев Григоров

617.                    

Георги Иванов Смилянов

618.                    

Любка Тодорова Младенова

619.                    

Йордан Любенов Младенов

620.                    

Мария Маринова Рогачева

621.                    

Стана Йорданова Стоянова

622.                    

Ангел Йосифов Ченчев

623.                    

Иванка Вельова Лашева

624.                    

Пепа Динчева Площакова

625.                    

Петка Петкова Раленекова

626.                    

Лазка Петкова Христозкова

627.                    

Иванка Ангелова Нонова

628.                    

Стоянка Иванова Янкова

629.                    

Христо Димитров Спасов

630.                    

Стела Куртева Щилиянова

631.                    

Петър Светославов Петров

Отхвърля искането за регистрация като наблюдатели на следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1.

Стефан Венциславов Венков

Стефан Венцеславов Венков с ЕГН ... е регистриран като кандидат от партия НОВА СИЛА в РИК 8

2.

Елина Иванова Боева

Вече има регистрация като анкетьор за този ЕГН: №41 / „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД

3.

Марио Ташев Тшков

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №71 / Сдружение „Институт за социална интеграция"

4.

Владимир Методиев Димитров

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1374 / Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

5.

Йордан Стефанов Димитров

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1375 / Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 14 упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Ивалена Даниелова Антонова

2.

Марио Николов Димитров

3.

Пенко Василев Зашев

4.

Валентин Велинов Луканов

5.

Веселин Георгиев Ганчев

6.

Татяна Йорданова Йотова

7.

Габриела Димитрова Колицова

8.

Илияна Йорданова Вълчева

9.

Росица Стефанова Караджова

10.

Нина Василева Кунчева

11.

Митко Бисеров Якимов

12.

Петър Митков Ганев

13.

Цветан Василев Кунчев

14.

Борис Асенов Стоилков

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 17 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.     

Мария Георгиева Пейчовска

2.     

Камелия Маринова Конова

3.     

Петя Венелинова Койнарска

4.     

Петя Веселинова Денинска

5.     

Валентин Найденов Стефанов

6.     

Алена Илиева Димитрова

7.     

Цецка Николаева Пекунова

8.     

Капка Славчева Пенчева

9.     

Силвия Тодорова Терзийска

10.  

Лилия Бориславова Цветкова

11.  

Мирослав Орлинов Иванов

12.  

Огнян Захариев Линков

13.  

Тихомир Георгиев Анков

14.  

Пламенка Бисерова Ризова

15.  

Райна Генова Николова

16.  

Радослава Петрова Тодорова

17.  

Йорданка Александрова Христова

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 58 упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", както следва:

Име, презиме, фамилия

1

Запрян Иванов Брънчев

2

Марена Христова Михалска

3

Десислава Кирчова Младенова Гигова

4

Ренета Петрова Йорданова - Гроздева

5

Ивайло Владков Гроздев

6

Йорданка Цветанова Карабельова

7

Георги Стоилов Карабельов

8

Ивелин Георгиев Петров

9

Лазар Петров Балакчиев

10

Ангелинка Велинова Стоянова

11

Динка Дойчева Рангелова

12

Антоанета Иванова Здравева-Парапанова

13

Сашо Петров Пульов

14

Магдалена Божидарова Парапанова

15

Валерия Рафаилова Пульова

16

Стоименка Емануилова Дякова

17

Венцислав Иванов Василев

18

Георги Трайков Пешев

19

Александър Петров Гюров

20

Михаил Костов Върбанов

21

Василка Господинова Върбанова

22

Румен Борисов Русинов

23

Людмил Руменов Русинов

24

Виктория Борисова Русинов

25

Петър Атанасов Жегов

26

Пламен Руменов Моновски

27

Павел Димов Александров

28

Ивайло Георгиев Георгиев

29

Валентин Георгиев Андреев

30

Евелина Стоева Стоянова

31

Владимир Сашов Стоев

32

Стойчо Емилов Стоянов

33

Емил Георгиев Стоянов

34

Мирослав Николов Митров

35

Кристиян Христов Ковачев

36

Димитрина Христова Ковачева

37

Ивалин Христов Ковачев

38

Христо Иванов Ковачев

39

Александър Маринов Донев

40

Димитър Любомиров Теофилов

41

Дафинка Иванова Мандова

42

Людмила Алексеевна Петрова

43

Пламен Евтимов Петров

44

Васил Любомиров Василев

45

Деян Илиев Камберов

46

Гергана Стефанова Пулева

47

Чавдар Кубратов Любенов

48

Красимир Димитров Храсимков

49

Димитринка Илиева Стойнова

50

Евелина Радославова Георгиева

51

Иван Стоянов Петров

52

Александър Йорданов Козовски

53

Адриан Владимиров Иванов

54

Николай Руменов Йорданов

55

Антоний Красимир Динев

56

Ангелин Антонов Петров

57

Захари Валериев Велинов

58

Георги Валериев Велинов

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1. Вероника Огнянова Николова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 368 - Сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива"

2. Василена Георгиева Савова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 369 - Сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 241 упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Пламен Огнянов Илиев

2.

Георги Кирилов Иванов

3.

Антон Евгениев Пенчев

4.

Мартин Димитров Соколов

5.

Евгени Красимиров Енчев

6.

Емил Георгиев Велков

7.

Анна Любенова Рачова

8.

Николай Борисов Григоров

9.

Георги Иванов Георгиев

10.

Пламен Иванов Георгиев

11.

Илиянка Райкова Радева

12.

Иванка Георгиева Вълкова

13.

Ана Антонова Джапунова

14.

Величка Благоева Бързакова

15.

Бойко Цветанов Тодоров

16.

Виктория Панчева Тодорова

17.

Райна Борисова Николова

18.

Божидар Чавдаров Янев

19.

Георги Димитров Атанасов

20.

Георги Николаев Какачки

21.

Николина Найденова Павлова

22.

Любомир Атанасов Захариев

23.

Цветана Бранимирова Александрова

24.

Мартин Стоянов Мидев

25.

Йордан Ивайлов Йорданов

26.

Надежда Атанасова Стоянова

27.

Цонко Маремов Фъчеджиев

28.

Стефан Цветанов Петков

29.

Валери Симеонов Асенов

30.

Добромир Маринов Цеков

31.

Георги Цанков Вунов

32.

Огнян Красиев Дивинисов

33.

Филип Пламенов Маринов

34.

Найден Николаев Найденов

35.

Ангел Георгиев Ангелов

36.

Кристиян Яворов Димитров

37.

Адриан Яворов Димитров

38.

Диян Василев Стефанов

39.

Маринела Тодорова Петкова

40.

Виктория Пламенова Кимонова

41.

Мартин Иванов Германов

42.

Константин Пенков Димитров

43.

Румен Йорданов Тошев

44.

Иван Пенков Димитров

45.

Наталия Иванова Гачева

46.

Валентина Тодорова Гачева

47.

Габриела Недялкова Найденова

48.

Мирослав Димитров Петров

49.

Яна Руменова Герова

50.

Сийка Рангелова Гроздева

51.

Атанас Василев Йорданов

52.

Гергана Симеонова Ангелова

53.

Зоя Първанова Георгиева

54.

Вихрен Георгиев Стойков

55.

Мартин Радев Илиев

56.

Тинка Кирилова Ночева

57.

Виден Йорданов Георгиев

58.

Донка Димитрова Гиздева

59.

Мирослав Стоянов Йорданов

60.

Петя Ангелова Ангелова

61.

Христо Каменов Артъчки

62.

Благой Ангелов Ангелов

63.

Ивайло Валентинов Петров

64.

Петър Георгиев Дойчинов

65.

Румен Иванов Стоянов

66.

Нели Христова Славкова

67.

Паулин Павлов Павлов

68.

Диана Илчова Георгиева

69.

Мариета Атанасова Димова

70.

Иванка Любенова Няголова

71.

Мария Виталинова Бечева

72.

Стефан Сергеев Ненчевски

73.

Никола Славов Цветков

74.

Галина Стефанова Костадинова

75.

Оля Тихомирова Николова

76.

Велизар Запрянов Тодоров

77.

Гриша Григоров Захариев

78.

Кристина Руменова Илиева

79.

Наталия Стаменова Владимирова

80.

Станислав Красимиров Михайлов

81.

Горянка Свиленова Господинова

82.

Десислава Цветанова Георгиева

83.

Георги Атанасов Кръстев

84.

Дияна Момчилова Минкова

85.

Филип Георгиев Демутски

86.

Орлин Веселинов Шимбов

87.

Добринка Димитрова Христова

88.

Иван Михайлов Здравков

89.

Екатерина Иванова Банкова

90.

Борислав Владимиров Митов

91.

Ася Александрова Асенова

92.

Любен Иванов Гюрнев

93.

Витка Ангелова Шекерджийска

94.

Симеон Венциславов Митов

95.

Валентин Венциславов Митов

96.

Станислав Димитров Веселинов

97.

Павлина Петрова Поповска

98.

Корнелия Стойкова Стоичкова

99.

Мариана Донова Савчева

100.

Илиана Иванова Владимирова

101.

Христа Георгиев Поповски

102.

Надя Асенова Монова

103.

Ивелина Иванова Чалъмова

104.

Васил Лилянов Ненчев

105.

Стефан Ставрев Славчев

106.

Иванела Цветанова Андонова

107.

Румяна Седефчева Тасева

108.

Адриана Пламенова Стоичкова

109.

Мартин Милчев Войнаков

110.

Радослав Димитров Захариев

111.

Мартин Александров Кръстев

112.

Любомир Михайлов Миланов

113.

Миладин Милчев Войнаков

114.

Зоро Стойчев Спасов

115.

Величка Станкова Стоева

116.

Ирена Илиева Николова

117.

Антоанета Любчова Чолакова

118.

Борислав Венциславов Иванов

119.

Мирослав Валтев Стефанов

120.

Ива Владимирова Владимирова

121.

Наталия Рангелова Михайлова

122.

Емилия Малинова Лазарова

123.

Стефан Илиев Петров

124.

Цветан Денчев Христов

125.

Емилиян Йорданов Димитров

126.

Анна Кирилова Джарова

127.

Снежанка Стоянова Зашева

128.

Христо Николов Николов

129.

Десислава Иванова Янева

130.

Богдан Йорданов Пешев

131.

Асен Колев Коюмджиев

132.

Петра Стоянова Иванова

133.

Даниела Драганова Георгиева

134.

Евгени Рангелов Стоянов

135.

Кольо Асенов Куюмджиев

136.

Румен Михайлов Гонков

137.

Илияна Венциславова Варадинова

138.

Минка Карамфилова Караасенова

139.

Роксана Валентинова Караасенова

140.

Светла Георгиева Георгиева

141.

Милена Ромеова Дуковска

142.

Мария Асенова Москова-Николова

143.

Стефан Владимиров Василев

144.

Евга Борисова Георгиева

145.

Ивайло Иванов Изатовки

146.

Костадин Стефанов Мицков

147.

Теодора Гошева Тодорова

148.

Моника Маринова Спасова

149.

Савка Ганчева Теофилова

150.

Елка Филипова Ангелова

151.

Иван Методиев Манчев

152.

Невена Маринова Василева

153.

Светлозар Витков Витков

154.

Росица Николова Веселинова-Попова

155.

Надя Петрова Петрова

156.

Ганчо Георгиев Димитров

157.

Митко Янков Вълев

158.

Веска Кирчева Мирчева

159.

Валери Димитров Доспатев

160.

Майя Петрова Иванова

161.

Румен Милков Стоилов

162.

Лора Цветелинова Борисова

163.

Спас Йорданов Борисов

164.

Велислав Цветалинов Борисов

165.

Камелия Велинова Лазова

166.

Лъчезар Николов Иванов

167.

Милена Ненкова Ненова

168.

Милена Красимирова Василева

169.

Иван Тодоров Иванов

170.

Галина Накова Георгиева

171.

Анелия Христова Христова-Андонова

172.

Петко Стоянов Янев

173.

Петко Петков Янев

174.

Вида Георгиева Цайкина

175.

Линка Петракиева Ковачева

176.

Елисавета Емануилова Кантраджиева

177.

Енчо Йорданов Цайкин

178.

Светла Благойчева Йончева

179.

Бонка Владимирова Мицева

180.

Силвия Александрова Крумова-Нинева

181.

Росица Кирилова Гергинова

182.

Камелия Христова Иванова

183.

Юлиан Кръстев Иванов

184.

Анка Методиева Антова

185.

Румен Стенли Александров

186.

Александър Станиславов Владимиров

187.

Калинка Тодорова Талева

188.

Людмила Григорова Маринова

189.

Георги Ивов Стоичков

190.

Катя Иванова Стоиякова

191.

Методи Стефанов Христов

192.

Волен Николов Танев

193.

Юлиана Божидарова Колева

194.

Илия Рафаилов Чуканов

195.

Бетина Красимирова Дичева

196.

Сийка Йорданова Симеонова

197.

Венета Йорданова Симеонова

198.

Теодора Димитрова Васева

199.

Цветан Петров Игнатов

200.

Илияна Цветанова Кавлакова

201.

Юлиан Деянов Кавлаков

202.

Васко Петров Матеев

203.

Любомир Крумов Сотиров

204.

Росица Николова Николова

205.

Богдан Кирилов Костадинов

206.

Даниела Маринова Стоянова

207.

Елена Александрова Харалампиева-Александрова

208.

Александър Руменов Александров

209.

Денислав Валентинов Тодоров

210.

Габриела Стефанова Тодорова

211.

Деница Веселинова Василева

212.

Петър Петров Маринов

213.

Амелия Бойчева Ламбрева

214.

Татяна Александрова Георгиева

215.

Майя Бенкова Миланова

216.

Светослав Иванов Якимов

217.

Марио Александров Петров

218.

Галина Борисова Василева

219.

Димитър Василев Василев

220.

Васил Димитров Василев

221.

Мария Стоянова Димова

222.

Красимир Миронов Кръстев

223.

Денислав Петров Момчилов

224.

Петър Иванов Крумов

225.

Янислав Христов Георгиев

226.

Стефка Георгиева Талазова

227.

Даниела Георгиева Сергеева

228.

Цветелина Спасова Димова

229.

Божидар Красимиров Василев

230.

Мартин Станимиров Василев

231.

Станимир Николов Василев

232.

Мартин Радостинов Костов

233.

Николай Асенов Борисов

234.

Илиян Любомиров Киров

235.

Даниел Светославов Марков

236.

Мариела Атанасова Трайкова

237.

Емил Костадинов Костов

238.

Борислав Славчев Соколов

239.

Кристиана Владимирова Ангелова

240.

Дина Василева Костова

241.

Елена Дианова Григорова

Отказва регистрация като наблюдатели на следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1.

Антоний Борисов Илиев

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 446 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"

2.

Никола Пламенов Иванов

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 271 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"

3.

Йоана Маринова Маринова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 44 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"

4.

Кирил Ангелов Георгиев

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 316 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"

5.

Радка Миленова Попова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 333 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"

6.

Кристина Кънчева Попова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 331 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"

7.

Иван Иванов Станойков

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 266 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"

8.

Стефан Иванов Симеонов

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 103 -Сдружение „Национално движение БГ Патриот"

9.

Даниела Руменова Йорданова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 500 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"

10.

Асен Асенов Тренев

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 499 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 12 упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Милен Билянов Невенов

2.

Есра Златкова Стоянова

3.

Елиз Назифова Халилова

4.

Тюркян Айдън Ружди

5.

Джейда Фахридин Мустафа

6.

Ердал Айхан Бекир

7.

Айлин Йълмаз Касим

8.

Бирсен Мустафа Бекир

9.

Гюляй Басри Мурад

10.

Ахмед Мехмед Дикме

11.

Левент Хюсеин Хасан

12.

Севим Ахмед Дикме

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 214 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Светла Пенчева Пенчева

2.

Златка Стоянова Иванова

3.

Пламен Митков Георгиев

4.

Тодор Радев Тошев

5.

Галиб Галибов Ибрямов

6.

Йордан Петев Илиев

7.

Десислава Тодорова Велизарова

8.

Светлозар Иванов Момчев

9.

Петранка Петрова Йорданова

10.

Милка Данчева Михайлова

11.

Павлина Великова Ямболова

12.

Антон Людмилов Ангелов

13.

Еленка Пламенова Петрова

14.

Венцислав Иванов Минков

15.

Свилен Димитров Стърменски

16.

Симона Иванова Йорданова

17.

Севгюл Нуриева Османова

18.

Катя Пенчева Шишкова

19.

Йордан Цветанов Стоянов

20.

Красимир Севданов Черкезов

21.

Велико Тодоров Йорданов

22.

Миланка Атанасова Георгиева

23.

Ивайло Христов Стоянов

24.

Петранка Иванова Стоилова

25.

Полина Евгениева Станчева

26.

Иван Иванов Янков

27.

Абиде Фикретова Пехливанова

28.

Недялка Димова Недева

29.

Али Селимов Сеферов

30.

Мехмед Руждиев Късов

31.

Кръстина Нецова Димитрова

32.

Емине Ахмедова Ахмедова

33.

Владко Христов Косев

34.

Стефка Димитрова Великова

35.

Димо Стоянов Илиев

36.

Калоян Иванов Топалов

37.

Татяна Димитрова Дудева

38.

Русанка Илиева Трифонова

39.

Виолета Йовкова Ушакова

40.

Петранка Ангелова Йорданова

41.

Васил Маринов Данев

42.

Дамян Дочев Стефанов

43.

Детелинка Лозанова Атанасова

44.

Жеко Бонев Жеков

45.

Мариян Даниелов Гьоков

46.

Преслав Росенов Пенчев

47.

Християн Красимиров Кънев

48.

Веселин Върбанов Янков

49.

Десислава Младенова Николова

50.

Евгени Герогиев Велчев

51.

Стефан Христов Воденичаров

52.

Еленка Илиева Димитрова

53.

Ренета Йорданова Стойчева

54.

Биляна Димитрова Ереева

55.

Пламен Иванов Петров

56.

Сона Баруй Гарабедян

57.

Ивелина Боянова Стефанова

58.

Кънчо Мирославов Петров

59.

Никола Стефанов Генов

60.

Вася Боянова Войчева- Николова

61.

Кристиян Пламенов Вълчев

62.

Николай Ненов Ненов

63.

Мартин Великов Маринов

64.

Петя Васкова Георгиева

65.

Марин Григоров Григоров

66.

Николинка Петрова Досева

67.

Велислав Евгениев Данов

68.

Ангел Димитров Ангелов

69.

Павлина Ангелова Тодорова

70.

Любомир Йорданов Ковачев

71.

Адриана Найденова Бороджиева

72.

Светла Василева Иванова

73.

Даниела Пламенова Йорданова

74.

Емилия Петрова Велчева

75.

Петър Анатолиев Пенев

76.

Стефка Илиева Ангелова

77.

Илмаз Илмаз Ружди

78.

Емил Стойчев Ванков

79.

Димитър Георгиев Ангелов

80.

Тихомир Валентинов Трифонов

81.

Галина Иванова Денева

82.

Венелин Емилов Цветков

83.

Петрана Ангелова Цанева

84.

Милена Върбанова Събева

85.

Пламен Стефанов Иванов

86.

Траян Илиев георгиев

87.

Иван Ангелов Дяков

88.

Даринка Якимова Минкова

89.

Снежданка Валентинова Александрова

90.

Гергана Тодорова Малчева

91.

Севда Стилянова Атанасова

92.

Дургут Дорханов Ахмедов

93.

Ваня Милославова Христова

94.

Берна Недретова Мехмедова

95.

Неврие Ариорова Велиева

96.

Димитринка Мирчева Колимечкова

97.

Даниела Иванова Борисова

98.

Иво Маринов Филипов

99.

Петя Георгиева Копанкова

100.

Иван Костадинов Иванов

101.

Звезделин Николов Николов

102.

Даниела Симеонова Неделчева

103.

Пенка Йорданова Терзийска

104.

Илиана Димитрова Джамбазова

105.

Йорданка Тодорова Барбукова

106.

Калинка Иванчиева Георгиева

107.

Милена Ангелова Ненова

108.

Симеон Венелинов Тодоров

109.

Станимир Христов Стоянов

110.

Иван Росенов Иванов

111.

Моника Пламенова Тодорова

112.

Румянка Иванова Христова

113.

Иван Деянов Спасов

114.

Виолетка Данева Николова

115.

Пламен Георгиев Добрев

116.

Диана Александрова Дамянова

117.

Юлия Енева Атанасова

118.

Айсел Недим Хасан

119.

Руслан Младенов Любенов

120.

Надежда Тодорова Кърнева

121.

Николай Живков Тодоров

122.

Нурхан Недим Хасан

123.

Тихомир Красимиров Христов

124.

Емилия Димитрова Дочева

125.

Иванка Кирова Костова

126.

Кремена Стефанова Николова

127.

Ивелин Иванов Кирилов

128.

Нина Неделчева Бацалова

129.

Десислав Йорданов Кръстев

130.

Ивайло Мариянов Неделчев

131.

Татяна Кирилова Йорданова

132.

Ивалина Владимирова Драганова

133.

Марияна Николова Илиева

134.

Митко Цветков Алипиев

135.

Христина Николаева Дончева

136.

Светломир Пламенов Стоянов

137.

Пламен Ивайлов Иванов

138.

Росалена Пенчева Маринова

139.

Силяна Пенчева Пенчева

140.

Иван Николаев Иванов

141.

Йордан Валентинов Данев

142.

Мирослава Денчева Георгиева

143.

Йорданока Димитрова Петкова

144.

Иванка Тодорова Щерева

145.

Наполеон Маринов Маринов

146.

Ценка Панайотова Манолова

147.

Лозинка Василева Николова

148.

Владислав Георгиев Василев

149.

Деница Йорданова Димитрова

150.

Моника Цветанова Митова

151.

Тони Георгиев Бойчев

152.

Надежда Виолетова Лалева

153.

Силвия Пламенова Петрова

154.

Григор Мариянов Неделчев

155.

Румян Атанасов Стефанов

156.

Елка Георгиева Симеонова

157.

Иваничка Симеонова Тодорова

158.

Мая Димитрова Манева

159.

Христо Георгиев Стоянов

160.

Марийка Иванова Георгиева

161.

Петър Стоянов Стоянов

162.

Добромир Добрев Иванов

163.

Людмил Ниоколов Линков

164.

Цветелина Александрова Линкова

165.

Теодор Светлозаров Петров

166.

Яница Тихомирова Николова

167.

Теодора Миленова Маринова

168.

Полина Милкова Милушева

169.

Ваня Великова Райкова

170.

Пламен Илиев Хинов

171.

Антония Пламенова Кирилова

172.

Даринка Стоянова Митова

173.

Андриана Кънчева Бакалова

174.

Татяна Петрова Звездева

175.

Ния Бранимирова Кутева

176.

Радка Енчева Драганова

177.

Стефан Иванов Иванов

178.

Яница Василева Георгиева

179.

Деница Бисерова Казанджиева

180.

Алена Игоревна Суханова

181.

Светлана Станчева Стоянова

182.

Атанас Христов Христов

183.

Цветан Василев Костов

184.

Самуил Здравков Младенов

185.

Стефка Антонова Николова

186.

Емил Николаев Кирилов

187.

Ани Димитрова Данова

188.

Марияна Марчева Пасева

189.

Йордан Димов Димов

190.

Николай Йорданов Иванов

191.

Ненко Георгиев Петров

192.

Даниел Пламенов Павлов

193.

Светослав Пламенов Стоилов

194.

Христо Христов Тихолов

195.

Рубие Бехчетова Ибрахимова

196.

Никола Гинчев Радков

197.

Ивайло Димитров Русев

198.

Милен Иванов Шаханов

199.

Калоян Василев Драгнев

200.

Виктория Веселинова Шаханова

201.

Йорданка Стефанова Атанасова

202.

Вяра Георгиева Александрова

203.

Светла Антонова Йорданова

204.

Мирослав Георгиев Недев

205.

Роза Ангелова Джурова

206.

Снежка Йорданова Тодорова

207.

Мариян Жулиенов Гарабедов

208.

Пламен Божанов Павлов

209.

Венцислав Сашев Бориславов

210.

Михаил Георгиев Трифонов

211.

Гинка Неделчева Тодорова

212.

Стефан Димитров Димитров

213.

Величко Илиев Никифоров

214.

Ашим Яшарова Ашимова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1.

Колю Александров Григоров

Невалиден ЕГН

2.

Гергана Валентинова Василева

Невалиден ЕГН

3.

Мария Стоянова Иванова

Вече има регистрация като анкетьор за този ЕГН: № 202 - „АФИС" ООД

4.

Виктория Димитрова Веселинова

Невалиден ЕГН

5.

Мелиха Хасанова Ибрямова

Невалиден ЕГН

6.

Илия Тончев Блажинов

Невалиден ЕГН

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 18 упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Галин Свиленов Лепоев

2.

Галя Василева Лепоева

3.

Виктория Иванова Цветкова

4.

Иван Петков Иванов

5.

Снежанка Василева Цанкова

6.

Ивайло Севдалинов Пенчеджиев

7.

Димитър Николов Лазов

8.

Васил Петков Василев

9.

Петър Тодоров Няголов

10.

Стоян Георгиев Пафтийски

11.

Петко Йорданов Цветков

12.

Петър Николов Димитров

13.

Тошко Иванов Митев

14.

Марин Стоянов Маринов

15.

Стефан Койчев Христов

16.

Паскал Тодоров Русев

17.

Дамян Монев Райков

18.

Стилиян Веселинов Делев

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 151 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Евгени Иванов Мутафов

2.

Мария Недева Петкова

3.

Дарина Динкова Попова

4.

Красимир Иванов Димов

5.

Надежда Николаева Ванкова

6.

Виктория Иванова Георгиева

7.

Нейко Иванов Пенчев

8.

Тодор Колев Драгнев

9.

Пламен Красимиров Колев

10.

Георги Кръстев Георгиев

11.

Христина Здравкова Пашова

12.

Лалка Иванова Габарова

13.

Румяна Тончева Чакърова

14.

Николай Желев Иванов

15.

Диана Пенчева Загорчева

16.

Яна Жекова Георгиева

17.

Светла Стоянова Стоянова

18.

Валентин Милков Костов

19.

Цветомира Георгиева Денинска-Йовчева

20.

Вярка Димитрова Мончева

21.

Мария Христова Хинова

22.

Тончо Илиев Загоров

23.

Бисерина Любомирова Пращакова

24.

Иван Дичев Иванов

25.

Иван Филипов Братованов

26.

Ивелина Милккова Стойкова

27.

Николай Здравков Димитров

28.

Надя Миткова Димитрова

29.

Янка Дончева Коцева

30.

Тодор Сотиров Коцев

31.

Пенко Георгиев Славов

32.

Тянка Христова Станчева

33.

Тихомир Костадинов Цонев

34.

Анна Димитрова Стайкова

35.

Тихомира Найденова Найденова

36.

Димитър Георгиев Петров

37.

Иван Росенов Великов

38.

Милен Минчев Пеев

39.

Ваня Генова Маринска-Кирчева

40.

Катерина Цветанова Пеева

41.

Глория Тенева Иванова

42.

Росана Бончева Бонева

43.

Стефка Петрова Терзиева

44.

Георги Диков Костов

45.

Румяна Гочева Маринова

46.

Бонка Жекова Митева

47.

Симеон Атанасов Емилов

48.

Христо Стоянов Иванов

49.

Василка Христова Стоянова

50.

Гроздана Иванова Стойчева

51.

Снежана Бонева Тодорова

52.

Стефана Петкова Иванова

53.

Динка Динева Димова

54.

Галя Паскалева Лекова

55.

Тонка Славова Стоева

56.

Даниел Тихомиров Колев

57.

Тодор Николаев Тодоров

58.

Петър Митев Караилиев

59.

Юсеин Христов Красимиров

60.

Анета Костадинова Тенева

61.

Атанас Йорданов Атанасов

62.

Симеон Антонов Веселинов

63.

Атанас Йорданов Гунев

64.

Йордан Илиев Гунев

65.

Живка Гочева Генева

66.

Йовчо Иванов Колев

67.

Коста Димитров Михайлов

68.

Димитрина Динева Иванова

69.

Мария Динева Петкова

70.

Силвия Младенова Иванова

71.

Донка Кирилова Загорска

72.

Ния Иванова Рашева

73.

Трайко Живков Симеонов

74.

Живко Трайков Живков

75.

Дафина Иванова Шопова

76.

Мария Господинова Христова

77.

Янко Илчев Янков

78.

Милен Димитров Димов

79.

Пенка Георгиева Попова

80.

Мария Георгиева Недкова

81.

Стоян Славчев Костов

82.

Ивета Димитрова Фотева

83.

Богдан Томов Бенчев

84.

Станимир Бончев Бончев

85.

Димитър Желев Димитров

86.

Любомир Стефанов Любомиров

87.

Румяна Николова Драганова

88.

Мария Богданова Алексиева

89.

Лалка Дончева Керпедьова

90.

Христо Димитров Илиев

91.

Анна Петрова Мирева

92.

Косьо Косев Златев

93.

Иван Валентинов Неделчев

94.

Милемер Мехмед Шакир

95.

Петко Альошев Белчев

96.

Иван Стоянов Колев

97.

Сергей Колев Митев

98.

Митко Заев Пашев

99.

Антон Альошев Белчев

100.

Гунчо Кръстев Кръстев

101.

Антон Тихомиров Голев

102.

Стефан Борисов Славов

103.

Стойно Стоянов Бангов

104.

Стела Димова Гаргова

105.

Цветан Йовчев Господинов

106.

Иванка Стоянова Иванова

107.

Николай Русенов Нанев

108.

Русен Фотев Русенов

109.

Иван Тотев Ваков

110.

Христо Момчев Николов

111.

Иван Илиев Симеонов

112.

Милко Митков Перчеплиев

113.

Христо Богданов Джокин

114.

Владимир Емилов Ардалиев

115.

Байчо Красимиров Ардалиев

116.

Невент Мохамет Чауш

117.

Златка Невенова Манова

118.

Али Алиев Папарланов

119.

Татяна Недева Стойчева

120.

Бенизе Неджихова Гърбева

121.

Неджип Шукриев Папарланов

122.

Нуран Исмаил Ефендиева

123.

Рашид Юсеин Рашид

124.

Събка Веселинова Хаджиева

125.

Вилдан Кемал Ахмед

126.

Теодора Петкова Мутафова

127.

Зюляр Бекирова Манар

128.

Смаил Ремзи Манаф

129.

Георги Ташев Димов

130.

Пенка Иванова Димова

131.

Даниел Костов Гочев

132.

Мария Велчева Михалева

133.

Коста Гочев Славов

134.

Милко Колев Тюлев

135.

Гергана Павлова Славова

136.

Стефан Петров Стефанов

137.

Лариса Томова Стефанова

138.

Демир Стефанов Илиев

139.

Снежана Иванова Димова

140.

Мехмед Мустан Кьосе

141.

Румен Стефанов Илиев

142.

Тоньо Димов Тонев

143.

Стефка Йовчева Тонева

144.

Стоянка Атанасова Стефанова

145.

Кольо Иванов Алагенов

146.

Дечко Ненов Абов

147.

Галя Лалева Шатафчиева

148.

Георги Кралев Шатафчиев

149.

Милена Иванова Иванова

150.

Георги Стоянов Пантелеев

151.

Катя Димова Димова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1. Дечко Христов Джагалов

Вече има регистрация като наблюдател - Сдружение „Земеделски младежки съюз" - Решение № 1169-НС

2. Костадин Георгиев Иванов

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1998 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"

3. Йовка Канева Христова

Вече има регистрация като наблюдател - Сдружение „Земеделски младежки съюз" - Решение № 1166-НС

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 18 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Отказва регистрацията като наблюдател на Мария Близнакова поради непълни три имена.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Име, презиме, фамилия

1.

Виолина Стефанова Игнатова

2.

Огняна Сашева Борисова

3.

Николай Митев Кръстев

4.

Бойко Емилов Богданов

5.

Христина Димитрова Димитрова

6.

Йорданка Димитрова Димитрова

7.

Севда  Антимова Чолакова

8.

Цветка Димитрова Такова

9.

Стоян Крумов Рахнев

10.

Дарина Руменова Емилова

11.

Иванка Михалева Христова

12.

Марина Юриева Стойкова

13.

Цвятко Славов Хаджиев

14.

Румяна Илчева Кършалийска

15.

Гергана Василева Андреева

16.

Владимир Благоев Маринов

17.

Светослав Иванов Давидов

18.

Никола Иванов Попов

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 4 упълномощени представители на сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Стилиян Атанасов Атанасов

2.       

Галина Анастасова Ефтимова

3.       

Любомир Тодоров Тодоров

4.       

Гергана Димитрова Димитрова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица :

Име, презиме, фамилия

 

1. Пепа Веселинова Гроздева

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 152 - Сдружение „България на гражданите"

2. Малина Лъчезарова Истаткова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 36 - Сдружение „България на гражданите"

3. Сия Кирилова Велинова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 151 - Сдружение „България на гражданите"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - БЪЛГАРИЯ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 9 упълномощени представители на сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - БЪЛГАРИЯ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Чавдар Цветков Гагов

2.

Красимир Красимиров Янков

3.

Светослав Петков Димитров

4.

Недялко Петров Иванов

5.

Димитър Сашов Балчов

6.

Елена Иванова Цицелкова

7.

Румяна Христова Дечева

8.

Пепа Стоянова Цонева

9.

Паулина Пламенова Петрова

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 32 упълномощени представители на „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Пройчо Иванов Караиванов

2.

Христо Иванов Христов

3.

Лилия Колева Христова

4.

Цветомир Димитров Динков

5.

Елка Илиева Станчева

6.

Тихомир Данчев Станчев

7.

Виолина Йорданова Каменарова

8.

Валентина Христова Спасова

9.

Лъчезар Христов Богданов

10.

Данаил Спасов Стоилчев

11.

Момчил Денев Иванов

12.

Венета Цакова Николова

13.

Стоянка Йорданова Караиванова

14.

Анриета Здравкова Петрова

15.

Юри Павлов Филипов

16.

Екатерина Владимирова Хинова

17.

Радослава Веселинова Христова

18.

Десислава Григорова Бинова

19.

Христо Георгиев Хинов

20.

Десислава Върбанова Хинова

21.

Христо Генков Йорговски

22.

Галя Андреева Йорговска

23.

Петя Кирчева Дановска

24.

Йордан Здравков Илиев

25.

Цветан Маринов Петков

26.

Иваило Лазаров Томов

27.

Анатоли Величков Флорев

28.

Петър Лазаров Василев

29.

Събка Асенова Симеонова

30.

Ивелина Христова Йорговска

31.

Анатолий Здравков Томов

32.

Галина Томова Цолова

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 12 (дванадесет) упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.     

Георги Методиев Топалов

2.     

Елена Кирилова Митова

3.     

Преслава Димитрова Костова

4.     

Ана Валериева Тошковa

5.     

Александър Иванов Пенев

6.     

Тодор Ганемиров Вачков

7.     

Цветан Николов Петров

8.     

Миглена Лъчезарова Граф

9.     

Борис Темков Танушев

10.  

Десислава Христова Христова

11.  

Живко Димитров Цонев

12.  

Любомир Иванов Авджийски

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 148 (сто четиридесет и осем) упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Тодорка Николова Петкова

2.

Димитър Спасов Делиев

3.

Надежда Димитрова Митева

4.

Райчо Христов Шопов

5.

Снежана Желязкова Григорова

6.

Николай Желязков Николаев

7.

Валентин Нинов Тодоров

8.

Здравко Стоянов Братанов

9.

Паскал Андонов Недялков

10.

Десислава Пламенова Теохарева

11.

Михаил Красимиров Недялков

12.

Калоян Пламенов Димитров

13.

Владимир Стоянов Грудев

14.

Владимир Георгиев Иванов

15.

Иван Георгиев Иванов

16.

Добрин Панайотов Иванов

17.

Йордан Иванов Радев

18.

Антони Георгиев Гунчев

19.

Иван Николаев Николов

20.

Антониан Димитров Димитров

21.

Деян Владимиров Нуцолов

22.

Милена Петрова Евтимова

23.

Виолета Гачева Стайкова

24.

Гинка Желязкова Георгиева

25.

Соня Димитрова Мицковска

26.

Маринела Йорданова Бакърджиева

27.

Стефан Янков Бакърджиев

28.

Явор Стефанов Бакърджиев

29.

Румяна Петрова Драгошинова

30.

Ивайло Виолинов Симеонов

31.

Иван Тодоров Йорданов

32.

Гаро Гарабед Одабашян

33.

Борислав Георгиев Генов

34.

Росица Иванова Андонова

35.

Белослава Сашкова Христова

36.

Мари Мардерос Барасешян

37.

Христо Георгиев Христов

38.

Илка Николова Христова

39.

Морена Димитрова Христова

40.

Мария Иванова Еремиева

41.

Ради Янев Колев

42.

Евелина Ивова Лалева

43.

Емилия Радева Колева

44.

Йордан Момчилов Биков

45.

Георги Николаев Тодоров

46.

Константин Красенов Костов

47.

Драгостин Йорданов Атанасов

48.

Пламен Иванов Василев

49.

Диана Иванова Таткова

50.

Павел Венциславов Янев

51.

Спас Живков Спасов

52.

Сара Аршавир Калпакчиян

53.

Добрин Стоянов Димитров

54.

Ангел Пламенов Александров

55.

Георги Илиянов Таралезов

56.

Фани Тихомирова Минкова

57.

Мариан Маленков Методиев

58.

Николай Димитров Тодоров

59.

Петър Петров Димитров

60.

Ивайло Христов Иванов

61.

Стойка Друмева Русева

62.

Звезделин Стефанов Любомиров

63.

Атанас Игнатов Йорданов

64.

Ваня Веселинова Алексиева

65.

Петранка Димитрова Башкова

66.

Цветелина Красимирова Желязкова

67.

Еленка Богданова Кондова

68.

Кирил Богданов Василев

69.

Стоян Михайлов Аврамов

70.

Борис Александров Илиев

71.

Даяна Димитрова Илиева

72.

Мерсин Семи Юсеин

73.

Павел Николаев Колев

74.

Йовка Тодорова Иванова

75.

Кристина Йосифова Михайлова

76.

Иванка Калчева Лазарова

77.

Минчо Иванов Лазаров

78.

Георги Тодоров Панайотов

79.

Лазар Минчев Лазаров

80.

Жасмина Кирова Георгиева

81.

Васил Георгиев Бзовеев

82.

Йордан Ангелов Станчев

83.

Нанко Иванов Иванов

84.

Венцислав Йорданов Ангелов

85.

Александър Жулиянов Желязков

86.

Валентин Веселинов Манов

87.

Кремена Тодорова Костадинова

88.

Красимир Миленов Димитров

89.

Светослав Георгиев Събев

90.

Теменужка Стоянова Василева

91.

Ивайло Ангелов Стоянов

92.

Иван Бориславов Златев

93.

Деана Проданова Венелинова

94.

Кирил Николаев Савов

95.

Иван Веселинов Кръчмаров

96.

Яница Бориславова Златева

97.

Мария Дончева Радушева

98.

Йоана Георгиева Диамандиева

99.

Елина Светлославова Демирова

100.

Димитър Николов Ненков

101.

Мария Георгиева Димитрова

102.

Христо Светлев Якимов

103.

Тихомир Димитров Михайлол

104.

Маргарита Димитрова Стоянова

105.

Тодор Весков Райков

106.

Валентина Георгиева Стайкова

107.

Искра Димитрова Драгнева

108.

Митко Георгиев Михалев

109.

Димо Георгиев Димов

110.

Асен Стоянов Аврамов

111.

Йонка Цветанова Климентова

112.

Евгений Христов Станчев

113.

Богомил Христов Станчев

114.

Янчо Свиленов Янакиев

115.

Бисер Иванов Димитров

116.

Деница Йорданова Николова

117.

Никола Валентинов Вълков

118.

Иван Илиев Иванов

119.

Гергана Димова Горанова

120.

Валентин Костадинов Ченгелов

121.

Станка Григорова Димова

122.

Димо Горанов Димов

123.

Ангел Ивайлов Стойчев

124.

Ангел Йорданов Савов

125.

Нели Златева Савова

126.

Теодор Василев Василев

127.

Симеон Ивелинов Рачев

128.

Султанка Господинова Коева

129.

Милен Янчев Димитров

130.

Николита Калинова Стоева

131.

Анета Денчева Великова

132.

Кремена Христова Янкова

133.

Фросина Петкова Хаджиева

134.

Стефанка Костова Маркова

135.

Янка Христова Илиева

136.

Марина Желязкова Трифонова

137.

Филка Спасова Георгиева- Стоянова

138.

Радослав Митков Димитров

139.

Георги Сергеев Станишев

140.

Стелиана Стоянова Тодорова

141.

Дойчо Жеков Дойчев

142.

Виктория Иванова Иванова

143.

Милен Стойков Петров

144.

Милен Емилов Ивов

145.

Николай Йорданов Николов

146.

Тодор Асенов Качков

147.

Мирослав Юлиянов Костов

148.

Рада Иванова Рафаилова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1.

Румен Димитров Стилиянов

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1616 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"

2.

Петьо Диянов Петков

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №291 - Сдружение „КЛУБ ОЛД КИДЗ"

3.

Кремена Николова Антимова

Невалиден ЕГН

4.

Симеон Огня нов Кулиш

Симеон Огнянов Кулиш с ЕГН ... е регистриран като кандидат от партия БСП лява България в РИК3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 103 упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1

Генка Иванова Василева

2

Минко Тотев Тотев

3

Димитър Иванов Дашев

4

Петър Илийчов Карапачов

5

Стоян Иванов Карачанов

6

Иван Йорданов Пенчев

7

Рейка Андонова Трифонова

8

Нина Атанасова Аргирова

9

Ирина Иванова Цветкова

10

Иван Атанасов Узенов

11

Борислава Стоянова Петлешкова

12

Димитър Несторов Янков

13

Иванка Николова Янкова

14

Милка Костадинова Белчева

15

Радка Костадинова Гуджева

16

Мария Димитрова Кръстева

17

Георги Христов Иванов

18

Цветелина Рангелова Иванова

19

Даниела Петкова Кунева

20

Иван Петков Чалов

21

Марияна Ангелова Йотинова

22

Стоян Андонов Какалов

23

Красимира Георгиева Какалова

24

Кръстьо Атанасов Христозов

25

Асен Димитров Георгиев

26

Атанас Кръстев Хрестозов

27

Ангел Петров Георгиев

28

Тодор Николаев Бундов

29

Албена Петкова Бундова

30

Ивета Тодорова Бундова

31

Петър Георгиев Пенков

32

Георги Петров Пенков

33

Благовест Стоилов Пенков

34

Станислав Стефанов Шерев

35

Боян Димитров Апостолов

36

Магдалена Иванова Аврамска

37

Райна Христозова Апостолова

38

Марин Стоилов Чушков

39

Тодорка Георгиева Неделчева

40

Гергана Запрянова Илиева

41

Аргил Георгиев Йочков

42

Цветан Иванов Богданов

43

Никола Георгиев Коев

44

Ненка Костадинова Дребчева

45

Рангел Тодоров Чушков

46

Гергана Стефанова Янева

47

Станислава Василева Дамянова

48

Ангел Петров Караджов

49

Георги Лазаров Андонов

50

Анелия Славейкова Неделева

51

Илия Стоянов Неделев

52

Кръстьо Николов Комитов

53

Ангел Илиев Маринов

54

Антоанета Ганкова Сталева

55

Радослав Иванов Краев

56

Теменужка Николаева Данчева

57

Валентина Николаева Данчева

58

Екатерина Валентинова Данчева

59

Петър Веселинов Карадусов

60

Мартина Радославова Краева

61

Александър Николов Димитров

62

Силвия Иванова Данчева

63

Георги Петев Йонов

64

Екатерина Лукова Йонова

65

Верка Николова Грозева

66

Борис Христов Христов

67

Таня Нанева Христова

68

Иванка Стоянова Белинска

69

Здравко Захариев Захариев

70

Елена Димитрова Захариева

71

Мария Василева Трангозова-Стайку

72

Еленка Славова Лущева

73

Добрияна Димитрова Панайотова

74

Вълчо Стойчев Дунков

75

Мария Василева Лапатарева

76

Кета Маргаритова Чорбаджиева

77

Марияна Кънчева Червенкова

78

Никола Владимиров Червенков

79

Величка Георгиева Ангелова

80

Иванка Николова Карабоюкова

81

Недилина Иванова Иванова

82

Красимир Любенов Апостолов

83

Геноева Николова Георгиева

84

Петър Димитров Георгиев

85

Елиян Петров Георгиев

86

Божидар Петров Георгиев

87

Марияна Ангелова Тенева

88

Ангел Тенчев Тенчев

89

Ангелина Спасова Петкова

90

Виолета Георгиева Зайкова

91

Георги Тенчев Тенев

92

Делчо Иванов Жайгаров

93

Добринка Николона Жайгарова

94

Ина Делчева Жайгарова

95

Ангел Николов Костадинчев

96

Марийка Петрова Костадинчева

97

Мариана Костова Башкехайова

98

Цветан Иванов Чолаков

99

Даниел Николаев Кацарски

100

Аркадий Николаев Кацарски

101

Радослав Радев Радев

102

Иво Юлиянов Цеков

103

Емил Шаломов Криспин

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 31 упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Тодор Първанов Първанов

2.

Драгомир Димитров Николов

3.

Елисавета Николова Томова

4.

Николай Илиев Томов

5.

Петър Сашов Стоилов

6.

Пламен Тодоров Иванов

7.

Митко Рангелов Рангелов

8.

Мариана Петрова Богачова

9.

Митко Стефанов Александров

10.

Христо Александров Благоев

11.

Красимир Тодоров Лашов

12.

Любомир Евтимов Александров

13.

Григор Крумов Григоров

14.

Стефан Петров Панайотов

15.

Видин Манолов Видинов

16.

Паулина Иванова Тодорова

17.

Атче Мехмед Асан

18.

Ели Петрова Тошева

19.

Жанета Трифонова Коен

20.

Анка Димитрова Ковачева

21.

Савка Николаева Брънчева

22.

Мария Ангелова Виденова

23.

Божидар Петров Андреев

24.

Митка Спирова Якимова

25.

Мария Иванова Здравкова

26.

Ивайло Цветанов Виденов

27.

Иво Петров Георгиев

28.

Славка Григорова Гогева

29.

Диана Петрова Иванова

30.

Лили Иванова Ценкова

31.

Мариян Бориславов Иванов

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1. Драгомир Михайлов Полендамов

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №387 - Сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива"

2. Валерий Богданов Кирилов

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №365 - Сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 122 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ БЛОК", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Тошо Иванов Иванов

2.

Стефан Бисеров Заимов

3.

Себиле Мехмедова Мехмедова

4.

Веска Панайотова Тодорова

5.

Петър Георгиев Михайловов

6.

Веселин Димитров Атнасов

7.

Ангелина Илкова Джевизова

8.

Мирчо Илиев Асенов

9.

Минко Огнянов Радев

10.

Кирчо Йорданов Иванов

11.

Илия Мирославов Димитров

12.

Дида Симеонова Ангелова

13.

Васил Йорданов Борисов

14.

Юсеин Кемалов Илязов

15.

Седефка Симеонова Илиева

16.

Пешо Ангелов Йорданов

17.

Надежда Сашева Ангелова

18.

Мирослав Олегов Борисов

19.

Искра Юрева Мантова

20.

Зюмбюла Ивнова Борисова

21.

Любка Сашева Ангелова

22.

Дора Димитрова Славова

23.

Стефан Божидаров Ангелов

24.

Данча Михайлова Асенова

25.

Стефан Илиев Михаилов

26.

Георги Атанасов Борисов

27.

Фанче Атанасаова Димитрова

28.

Георги Асенов Курбанов

29.

Минка Ангелова Асенова

30.

Румяна Симеонова Лилова

31.

Йордан Йорданов Тодоров

32.

Митко Христов Николов

33.

Светла Альошева Делева

34.

Николай Асенов Исаев

35.

Хасан Алиев Хасанов

36.

Илия Петров Аврамов

37.

Пепа Ангелова Ангелова

38.

Емилия Демирева Борисова

39.

Радка Атанасова Александрова

40.

Симеон Янков Стефанов

41.

Димитър Петров Аврамов

42.

Димитър Алексндров Александров

43.

Христина Нешева Ангелова

44.

Христо Сашев Илиев

45.

Ангел Йорданов Ангелов

46.

Асен Олегов Борисов

47.

Божидар Аснов Кирилов

48.

Ванча Асенова Кирилова

49.

Светла Данчева Илиева

50.

Божана Радева Кебова

51.

Васил Асенов Петров

52.

Валентина Симеонова Димитрова

53.

Екатерина Димова Василева

54.

Кръстина Димова Василева-Желева

55.

Венета Димова Василева

56.

Васил Панйотов Василев

57.

Костадин Димов Котадинов

58.

Пенка Георгиева Златева

59.

Кирилка Иванова Димова

60.

Георги Христов Костов

61.

Василка Атнасова Койчева

62.

Калоян Петров Пенев

63.

Петър Митев Пенев

64.

Димитър Колев Димитров

65.

Елена Андонова Димитрова

66.

Андон Димитров Димитров

67.

Янко Апостолов Тодоров

68.

Колю Димитров Янев

69.

Елена Георгиева Янева

70.

Радостин Ников Атансаов

71.

Боян Петров Христов

72.

Добромир Петров Христов

73.

Десислава Христова Динева

74.

Дончо Христов Динев

75.

Асен Йорданов Огнянов

76.

Юри Симеонов Юриев

77.

Асен Николаев Иванов

78.

Стефка Асенова Иванова

79.

Бончо Митков Христов

80.

Борис Огнянов Борисов

81.

Демир Владимиров Демирев

82.

Радка Георгиева Огнянова

83.

Дичка Кръстева Минкова

84.

Любка Йорданова Тодорова

85.

Дочка Симеонова Христова

86.

Елена Асенова Михайлова

87.

Зюмбюла Георгиева Димитрова

88.

Иванка Божидарова Николова

89.

Дичка Иванова Асенова

90.

Илия Огнянов Михайлов

91.

Георги Огнянов Михайлов

92.

Илияна Асенова Кирилова

93.

Божидар Асенов Георгиев

94.

Йордан Николов Джамбазов

95.

Божидар Кръстев Василев

96.

Красимира Красимирова Борисова

97.

Иван Симеонов Христов

98.

Кръстьо Симеонов Христов

99.

Христо Кирилов Атанасов

100.

Любка Кръстева Минкова

101.

Симеон Иванов Георгиев

102.

Марийка Йорданова Райчева

103.

Иванка Асенова Атанасова

104.

Мария Михайлова Минкова

105.

Динко Христов Илиев

106.

Мария Николаева Христова

107.

Илия Иванов Асенов

108.

Лиляна Асенова Георгиева

109.

Огнян Борисов Огнянов

110.

Марийка Христова Райчева

111.

Радка Ангелова Джамбазова

112.

Йонко Иванов Георгиев

113.

Симеон Огнянов Михайлов

114.

Иван Асенов Георгиев

115.

Стефан Ангелов Стефанов

116.

Христо Симеонов Христов

117.

Стефан Симеонов Стоянов

118.

Божана Николова Тодоров

119.

Стефан Стоянов Райчев

120.

Димитър Петров Димитров

121.

Емил Иванов Вълков

122.

Здравко Валериев Боджов

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1.

Невена Асенова Йорднова

Повторен ЕГН в текущия списък

2.

Невенка Асенова Йорданова

Повторен ЕГН в текущия списък

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 179 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Дияна Николова Манчева

2.

Рая Иванова Николчова

3.

Кристиян Руменов Миладинов

4.

Орлин Огнянов Балабанов

5.

Даниел Валериев Тодоров

6.

Радослав Руменов Рангелов

7.

Василена Иванова Николова

8.

Даниела Павлова Стоева

9.

Деница Йорданова Георгиева

10.

Ангел Стоянов Павлов

11.

Слави Петров Кашкин

12.

Гергана Цецкова Маринчева

13.

Анита Здравкова Кирилова

14.

Станислав Николаев Велинов

15.

Антон Росенов Стойменов

16.

Тони Евгениев Стойнев

17.

Ралица Николова Тодорова

18.

Васко Йорданов Василев

19.

Катрин Ангелова Милева

20.

Владислав Руменов Борисов

21.

Борислава Бориславова Кориарска

22.

Силвия Здравкова Михова

23.

Любомир Любомиров Сакалийски

24.

Денислава Миленова Стефанова

25.

Ивайло Сашев Анастасов

26.

Елица Трайкова Захариева

27.

Симеон Йорданов Дончев

28.

Антоан Александров Станимиров

29.

Стела Григорова Велинова

30.

Александра Здравкова Борисова

31.

Цветанка Константинова Иванкова

32.

Данаил Любенов Ташков

33.

Асен Руменов Георгиев

34.

Мартин Наталиев Янев

35.

Даниела Милева Георгиева

36.

Даниел Ивов Балабански

37.

Гергана Георгиева Стоичкова

38.

Павел Иванов Колев

39.

Владимир Миленков Трифкович

40.

Александър Руменов Иванов

41.

Даниел Венциславов Тасков

42.

Бояна Кирилова Христова

43.

Ивелина Каменова Димитрова

44.

Антоанета Младенова Костадинова

45.

Димитър Николаев Николов

46.

Стилиана Найчова Христова

47.

Василена Леонидова

48.

Любима Стоилова Стоилкова

49.

Весела Георгиева Караджова

50.

Славея Пламенова Славчова

51.

Марияна Кирилова Арсова

52.

Марио Емилов Димитров

53.

Данаил Емилов Димитров

54.

Вергил Бориславов Илиев

55.

Камелия Петрова Гръкова

56.

Цветлин Славчев Ризов

57.

Даниел Ванчов Драганов

58.

Алберто Димитров Боянов

59.

Александър Росенов Богомиров

60.

Богина Моева Георгиева

61.

Борис Стоянов Сърбински

62.

Георги Димитров Трайчев

63.

Румяна Василева Трайчева

64.

Радостина Валентинова Димитрова

65.

Ангел Атанасков Райчов

66.

Недялко Александров Симеонов

67.

Сашко Асенов Рашков

68.

Симеон Валентинов Илиев

69.

Георги Валериев Тонев

70.

Радостина Любенова Николова

71.

Златомир Кирилов Зафиров

72.

Александра Василева Лехчанска

73.

Емил Стоянов Костадинов

74.

Веско Евгениев Стойнев

75.

Павел Валентинов Иванев

76.

Мартин Руменов Васев

77.

Анелия Георгиева Тетикова

78.

Диана Христова Янева

79.

Анджелина Атанасова Накова

80.

Боян Йорданов Стефанов

81.

Алберто Георгиев Кирилов

82.

Галина Иванова Илиева

83.

Красимир Георгиев Иванов

84.

Михаела Пламенова Цветанова

85.

Кристиян Владиславов Сотиров

86.

Анилина Валериева Стаменова

87.

Станислава Евгениева Кривошийска

88.

Радослав Митков Тасев

89.

Гергана Пламенова Тасева

90.

Даниел Емилов Митрев

91.

Виктор Венциславов Яначков

92.

Борислав Василев Стоименов

93.

Александър Георгиев Митков

94.

Десислава Георгиева Миткова

95.

Райчо Стоянов Христов

96.

Евелина Василева Димитрова

97.

Мариян Любомиров Кирилов

98.

Румен Любенов Тасков

99.

Милица Димитрова Милчова

100.

Даниел Димитров Христов

101.

Александър Руменов Борисов

102.

Емилия Валентинова Ивоинова

103.

Десислава Райчова Николова

104.

Марияна Василева Йонева

105.

Камен Георгиев Михалков

106.

Росица Стефанова Карамфилова

107.

Надежда Еленчова Александрова

108.

Снежина Красимирова Александрова

109.

Силвестър Йорданов Захариев

110.

Марио Славчев Миланов

111.

Йордан Хрианов Миндев

112.

Елеонора Николайчова Борисова

113.

Валентин Радославов Петров

114.

Димитрина Първанова Георгиева

115.

Красимир Кирилов Георгиев

116.

Любляна Любомирова Хаджийска

117.

Искра Тихолова Хаджийска

118.

Севдевка Тодорова Генова

119.

Людмил Николаев Иванов

120.

Николай Момчилов Димитров

121.

Васил Благоев Драгомиров

122.

Кирил Славчов Ангелов

123.

Николай Василев Тасев

124.

Роза Костадинова Георгиева

125.

Илияна Георгиева Велкова

126.

Здравемира Божимирова Владимирова

127.

Георги Лазаров Ильов

128.

Орлин Яворов Тодоров

129.

Ивайло Валериев Петров

130.

Мартин Василев Георгиев

131.

Никол Бойкова Първанова

132.

Павлина Василева Павлова

133.

Иван Стефанов Хаджийски

134.

Георги Илиев Велков

135.

Любка Костадинова Гигова

136.

Любослава Петрова Златкова

137.

Крум Венциславов Тасев

138.

Емилия Николова Иванова

139.

Евгени Костадинов Николов

140.

Георги Николов Иванов

141.

Ивайло Николов Иванов

142.

Мая Иванова Иванова

143.

Кирил Стоянов Христов

144.

Михал Стоичков Скрински

145.

Златко Пламенов Славев

146.

Петър Димитров Мешинков

147.

Иван Асенов Шопов

148.

Явор Георгиев Йоцов

149.

Любомира Красимирова Антова

150.

Кирил Кунев Янчев

151.

Георги Йорданов Христов

152.

Иво Стойнев Христов

153.

Благой Йорданов Благоев

154.

Лилия Стоянова Лазарова

155.

Лазар Евтимов Лазаров

156.

Валя Стоянова Петрова

157.

Роберто Петров Петров

158.

Бойко Крумов Борисов

159.

Теменужка Николова Илиева

160.

Мария Йорданова Дагъчева

161.

Стоян Атанасов Атанасов

162.

Иванка Илиева Димитрова

163.

Снежана Георгиева Нешева

164.

Веска Иванова Венева

165.

Илия Стоянов Венев

166.

Ваня Стоянова Венева

167.

Зорница Пламенова Милова

168.

Юлияна Юриева Шкумбева

169.

Павел Иванов Дангов

170.

Емилия Георгиева Дарашка

171.

Десислава Георгиева Лазарова-Радкова

172.

Гергана Димитрова Велинова-Маноилова

173.

Андрей Дамянов Драганов

174.

Илиан Кирилов Христов

175.

Николай Пламенов Атов

176.

Гюлка Борисова Манасиева

177.

Христиан Иванов Христов

178.

Светослав Димитров Гъркъв

179.

Елеонора Иванова Гъркова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

Име, презиме, фамилия

 

1.

Иво Любчев Рангелов

Повторен ЕГН в текущия списък

2.

Иво Любчов Рангелов

Повторен ЕГН в текущия списък

3.

Златан Седефчов Методиев

Невалиден ЕГН

4.

Димитър Руменов Стоичков

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 3797 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

5.

Драгомир Стефанов

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 3827 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

6.

Боян Бориславов Илиев

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 3831 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

7.

Десита Любомирова Крумова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №3848 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 30 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Светла Асенова Русанова

2.

Николай Бисеров Русанов

3.

Десислава Маринова Гюлева

4.

Тодор Василев Гюлев

5.

Евгения Янкова Кючукова

6.

Неази Салибрям Сали

7.

Тюркян Мюмюн Сали

8.

Гергана Генкова Овчарова

9.

Тонка Вълчева Тодорова

10.

Лора Михайлова Панталеева

11.

Васил Тодоров Гюлев

12.

Кольо Младенов Русанов

13.

Ангелина Колева Стойчева

14.

Татяна Петрова Гюлева

15.

Лидия Ангелова Николова

16.

Ивелина Стефанова Вълкова

17.

Стефан Грозев Вълков

18.

Мариана Динкова Георгиева

19.

Надка Иванова Русанова

20.

Веска Иванова Тенева

21.

Цветелина Василева Съпонджиева

22.

Недялка Георгиева Тенева

23.

Марияна Стоянова Сазанова

24.

Ангелина Дончева Михайлова

25.

Мария Димчева Кирязова

26.

Веселина Тодорова Овчарова

27.

Боряна Генкова Тенчева

28.

Виктор Георгиев Годжев

29.

Еленка Димова Тенчева

30.

Ирина Николова Димитрова

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 87 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Ива Красимирова Колева

2.

Явор Стефанов Стоев

3.

Невенка Илиева Векова

4.

Мария Тодорова Недева

5.

Милен Петров Петров

6.

Милена Станиславова Петкова

7.

Зорина Петрова Йорданова

8.

Владимир Георгиев Алексиев

9.

Красимир  Иванов Стоянов

10.

Невяна Николаева Матеева

11.

Светлана Маринова Стоева

12.

Цветелина Иванова Хаджииванова

13.

Цвета Красимирова  Доранкиева

14.

Костадинка Великова Великова

15.

Нели Николаева Ялъмова-Тодорова

16.

Николай Иванов Матеев

17.

Веселина Николаева Василева

18.

Евелина Петкова Матева

19.

Искра Милкова Иванова

20.

Марина Иванова Харвин

21.

Кристиян Веселинов Параскевов

22.

Роза Стоянова Димова

23.

Веселина Станиславова Жекова

24.

Радосвета Енева Ханджиева

25.

Весела Иванова Иванова

26.

Магдa Милкова Гечева

27.

Цветанка Пламенова Димитрова

28.

Деница Росенова Корелова

29.

Елка Маринова Корелова

30.

Росен Димитров Корелов

31.

Красимир Георгиев Недев

32.

Катя Георгиева Недева

33.

Ивайло Георгиев Недев

34.

Йорданка Живкова Иванова

35.

Камелия Павлова Илиева

36.

Марияна Димова Бонева

37.

Красимира Кръстева Кръстева

38.

Емил Йорданов Митев

39.

Мария Иванова Илчева

40.

Пенка Илиева Христова

41.

Севдалина Веселинова Костова

42.

Дияна Иванова Петева

43.

Недялка Димитрова Петева

44.

Петя Иванова Петева

45.

Маргарита Маринова Стойнова

46.

Даниела Димитрова Димова

47.

Елена Диянова Димова

48.

Тодор Димов Великов

49.

Димитричка Атанасова Великова

50.

Валентин Свтломиров Желязков

51.

Росица Светломирова Желязкова

52.

Аделина Илиева Илиева

53.

Красимир Димитров Митев

54.

Илияна Атанасова Христова-Митевa

55.

Ганка Георгиева Параскевова

56.

Спас Методиев Григоров

57.

Стефан Танев Стефанов

58.

Мая Димитрова Стойчева

59.

Виктория Пламенова Йорданова

60.

Невянка Атанасова Димитрова

61.

Галина Костадинова Маринова

62.

Пламен Веселинов Георгиев

63.

Марияна Костадинова Маринова

64.

Николай Райчев Савов

65.

Любка Атанасова Савова

66.

Адрияна Николаева Савова

67.

Темелка Атанасова Желева

68.

Гинка Стойчева Петрова

69.

Деян Любомиров Иванов

70.

Диян Димитров Димов

71.

Мирослав Димитров Чакъров

72.

Светломир Желязков Гроздев

73.

Димитър Василев Нончев

74.

Миглена Маринова Неделчева

75.

Мария Донкова Петрова

76.

Нейко Тодоров Неделчев

77.

Райна Славчева Янева

78.

Анна Кръстева Кръстева

79.

Полина Миленова Йорданова

80.

Радослав Насков Петров

81.

Еленка Стойчева Манчева

82.

Недко Гюров Живков

83.

Христо Йорданов Ганевски

84.

Йордан Иванов Минчев

85.

Виолета Лъчезарова Минчева

86.

Михаил Бориславов Савов

87.

Янита Иванова Райчева

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 92 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Георги Господинов Господинов

2.

Жулиета Петкова Георгиева

3.

Миглена Бойчева Коева

4.

Стоянка Желязкова Славова

5.

Ангелина Хараланова Бетова

6.

Валентина Хаик Дикиджиева

7.

Мирослава Георгиева Баева

8.

Павел Янков Канев

9.

Пенка Василева Христова

10.

Ивелина Михайлова Лефтерова

11.

Валентин Пламенов Георгиев

12.

Златка Димитрова Георгиева

13.

Пламен Маринчев Георгиев

14.

Ангелина Павлова Маринова

15.

Маринела Петкова Димитрова

16.

Златко Димитров Славов

17.

Даниела Христова Иванова

18.

Пламена Огнянова Йорданова

19.

Йордан Симеонов Йорданов

20.

Николай Янчев Василев

21.

Лиляна Атанасова Апостолова

22.

Веселина Иванова Недева

23.

Петя Николаева Тодорова

24.

Йордан Пенев Недев

25.

Свилен Костадинов Мирчев

26.

Пенка Никова Мирчева

27.

Николай Свиленов Мирчев

28.

Ивелин Георгиев Иванов

29.

Гинка Стоянова Атанасова

30.

Христина Николаева Няголова

31.

Пламена Георгиева Атанасова

32.

Мария Тотева Русинова

33.

Кремена Георгиева Атанасова

34.

Златин Ангелов Атанасов

35.

Станка Димитрова Христова

36.

Росица Хинева Петрова

37.

Милко Маринов Ангелов

38.

Аделина Златинова Авакяб

39.

Каджик Тигранович Авакян

40.

Еленка Павлова Цонева

41.

Таня Христова Митева

42.

Свилен Янчев Славов

43.

Тодорка Тодорова Радева

44.

Полина Лазарова Костова

45.

Младенка Маринова Балабанова

46.

Веска Вичева Стоева

47.

Пламен Стоянов Стоев

48.

Величка Минчева Петрова

49.

Надя Манолова Николова

50.

Зорница Паскалева Капитанова

51.

Стоян Василев Стоянов

52.

Димитричка Тодорова Георгиева

53.

Георги Петров Георгиев

54.

Васил Стоянов Стоянов

55.

Стилияна Стоянова Христова

56.

Анка Иванова Иванова

57.

Недялка Желева Караиванова

58.

Мариана Желева Костадинова

59.

Мария Петрова Атанасова

60.

Стефан Пенков Петков

61.

Милчо Георгиев Киряков

62.

Мариян Недялков Йорданов

63.

Цонка Михайлова Георгиева

64.

Дияна Петрова Димитрова

65.

Иванка Иванова Василева

66.

Валери Каменов Митков

67.

Костадин Тодоров Костадинов

68.

Нели Христова Маркова

69.

Мирчо Георгиев Марчов

70.

Женя Панайотова Иванова

71.

Янчо Евтимов Славов

72.

Димитричка Маринова Терзиева

73.

Светлана Томова Иванова

74.

Георги Томов Георгиев

75.

Георги Николаев Георгиев

76.

Петър Иванов Перов

77.

Петър Великов Петров

78.

Ирена Николова Хинева

79.

Даниел Витков Лунгулов

80.

Венета Иванова Митева

81.

Стефка Радева Иванова

82.

Богомил Трифонов Будаков

83.

Иванка Стоянова Будакова

84.

Велислава Илианова Иванова

85.

Димитър Стоянов Георгиев

86.

Станислава Димитрова Тодорова

87.

Георги Петров Тодоров

88.

Петя Стефанова Иванова

89.

Радка Димитрова Христова

90.

Пена Христова Костова

91.

Мартин Руменов Балабанов

92.

Маргарита Петрова Димитрова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1. Ганка Панайотова Славова

Невалиден ЕГН

2. Диян Янчев Славов

Повторен ЕГН в текущия списък

3. Мариела Тодорова Радева

Повторен ЕГН в текущия списък

4. Иван Лъчезаров Михайлов

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1823 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"

5. Юлияна Димитрова Алексиева

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1806 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 226 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА РАВЕНСТВО, ДЕМОКРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Пенка Тодорова Влахова

2.

Вергиния Йорданова Георгиева

3.

Евгени Асенов Методиев

4.

Зорница Пламенова Петрова

5.

Павлина Павлова Антова

6.

Анто Съботинов Антов

7.

Петя Иволинова Маринова

8.

Васко Любчов Стефанов

9.

Ллександра Стойкова Любомирова

10.

Стойко Любомиров Панчов

11.

Таня Асенова Методиева

12.

Митко Любчов Стефанов

13.

Славка Екатеринова Георгиева

14.

Валентина Ангелова Величкова

15.

Митко Каменов Симеонов

16.

Катя Богомилова Огнянова

17.

Светла Петрова Димитрова

18.

Зорница Георгиева Михаилова

19.

Мариан Еленков Данков

20.

Антон Недков Ненков

21.

Мирослав Димитров Трифонов

22.

Ирене Мирославава Любчова

23.

Силвия Стефанова Узунова

24.

Илга Илиева Дамянова

25.

Илия Анчев Дамянов

26.

Мартин Валериев Иванов

27.

Петър Андеев Петров

28.

Десислава Иванова Данкова

29.

Тервел Пламенов Кастадинов

30.

Валери Юриев Митков

31.

Габриела Валериева Георгиева

32.

Радослава Йорданова Раловска - Малекнур

33.

Десислава Христова Петрова

34.

Иван Вълчев Иванов

35.

Татяна Вайнова Върбанова

36.

Станислав Красимиров Иванов

37.

Димитър Петров Димитров

38.

Николай Христов Стойков

39.

Галинчо Енчев Богданов

40.

Магда Илийчева Илиева

41.

Виолета Иванова Маркова

42.

Борислава Христова Гюзелева

43.

Йордан Кирилов Маринов

44.

Светлана Иванова Асенова

45.

Паулина Дикова Коцева

46.

Енчо Галинов Богданов

47.

Йорданка Тодорова Панкова

48.

Галина Маринова Йорданова

49.

Добромир Галинчев Богданов

50.

Ангел Борисов Йорданоя

51.

Емилия Ангелова Борисова

52.

Емил Живков Асенов

53.

Антон Емилов Асенов

54.

Жана Борисова Ангелова

55.

Юлия борисова Георгиева

56.

Саво Паунов Йорданов

57.

Мариан Пламенов Кирилов

58.

Боряна Красимирова Христова

59.

Камелия Валентинова Йорданова

60.

Пламен Цветков Кръстев

61.

Боряна Димитрова Аспарухова

62.

Цветан Каменов Митев

63.

Веселин Ангелов Митев

64.

Силвия Георгива Кръстева

65.

Пенко Николов Крумов

66.

Анелия Живкова Асенова

67.

Мариела Живкова Асенова

68.

Петър Пламенов Георгиев

69.

Николай Пламенов Георгиев

70.

Валентин Цеков Каменов

71.

методи Георгиев Методиев

72.

Милен Красимиров Кръстев

73.

Кирил Методиев Колев

74.

Иван Ангелов Николов

75.

Кирил Пламенов Кирилов

76.

Бенчо Найденов Петков

77.

Стоян Митков Русев

78.

Павел Георгиев Павлов

79.

Сергей Костов Кръстев

80.

Ирена Петкова Крумова

81.

Радослав Христов Банчев

82.

Петко Илиев Маринов

83.

Атанас Димитров Николов

84.

Лидия Ивайлова Иванова

85.

Борис Василев Иванов

86.

Мая Божинова Цветанова

87.

Найден Борисов Цветанов

88.

Цветомир Тихомиров Петков

89.

Десислава Иванчева Влаховска

90.

Надя Йорданова Влаховска

91.

Илия Василев Лалев

92.

Красимира Цветанова Ангелова

93.

Янко Алексиев Петров

94.

Мирослав Насков Наков

95.

Мариян Радославов Илиев

96.

Цветан Колев Монев

97.

Благой Алвександров Каменов

98.

Кирил Цветанов Иванов

99.

Радослав Илиев Илиев

100.

Теодор Венциславов Каменов

101.

Янислав Радославов Илиев

102.

Пламен Павлинов Петров

103.

Христина Каменова Иванова

104.

Детелин Тодоров Иванов

105.

Валентин Иванов Мечев

106.

Даниела Иванова Димитрова - Ненова

107.

Шура Величкова Асенова

108.

Йорданка Милчева Ангелова

109.

Ангелина Борисова Георгиева

110.

Станислав Цанков Станчев

111.

Мирослав Райков Георгиев

112.

Радослав Мирославов Райков

113.

Марин Георгиев Златков

114.

Катя Николаева Пекова

115.

Тихомир Милков Ангелов

116.

Венелин Цеков Ненов

117.

Марио Гълабинов Господинов

118.

Йордан Тодотров Йорданов

119.

Йордан Николов Мечев

120.

Ивайло Валентинов Иванов

121.

Любомир Бориславов Стефанов

122.

Цветелина Мирославава Стефанова

123.

Веска Иванова Димитрова

124.

Коста Костов Драганов

125.

Мирослав Бориславов Ангелов

126.

Анислав Николов Петров

127.

Севделин Ангелов Георгиев

128.

Бисер Асенов Богданов

129.

Георги Асенов Богданов

130.

Орлин Емилов Борисов

131.

Богомил Илиев Калинов

132.

Николай Георгиев Атанасов

133.

Петко Георгиев Атанасов

134.

Теменужка Ангелова Андреева

135.

Галя Николаева Георгиева

136.

Ангел Николаев Георгиев

137.

Илия Велков Иванов

138.

Йордан Миладинов Кънов

139.

Борислав Костов Петров

140.

Верка Дамянова Петрова

141.

Калин Благоев Златанов

142.

Антон Радосл;авов Кръстев

143.

Цветан Трифонов Василев

144.

цецка Давидова Цветанова

145.

Росен Иванов Петров

146.

Николай Василев Николов

147.

Йорданка Илиева Николова

148.

Миглена Николаева Василева

149.

Георги Николаев Маринов

150.

Силвия Петкова Геогиева

151.

Кирил Пенов Кирилов

152.

Николай Петков Георгиев

153.

Цветелина Маринова Ангелова

154.

Иванка Йорданова Маринова

155.

Люба Александрова Михайлова

156.

Емин Мехмедов Феимов

157.

Илия Гогов Матов

158.

Севдалин Славчов Маринов

159.

Севастиян Багрянов Сабинов

160.

Елвис Сергеев Сандов

161.

Мирослав Асенов Михайлов

162.

Димитър Цветанов Димитров

163.

Катя Данчева Кирова

164.

Иво Цветанов Маринов

165.

Боряна Димитрова Михайлова

166.

Искрен Венциславов Мирославов

167.

Данайл Маринов Йолов

168.

Лиляна Маринова Йолова

169.

Ивайло Маньов Сидеров

170.

Лъчезар Цветанов Шабански

171.

Афродита Десиславова Мариянова

172.

Ивайло Митков Асенов

173.

Иларион Ивайлов Братиславов

174.

Иларион Братиславов Бенчев

175.

Анелия Цветанова Бенчева

176.

Ирена Симеонова Ликова

177.

Борислав Томов Томов

178.

Ивайло Живков Хаджигеоргиев

179.

Симеон Георгиев Нецов

180.

Томо Костов Миланов

181.

Ивайло Томов Кърчев

182.

Светла Петрова Кърчева

183.

Татяна Викторовна Ташева

184.

Димитрина Йорданова Петрова

185.

Спасинка Георгиева Ганчева

186.

Детелин Петров Ганчев

187.

Малина Петрова Мамева

188.

Евгени Борисов Цветков

189.

Ивка Павлинова Цветкова

190.

Николай Вълчев Минчев

191.

Юлия Манолова Игнатова

192.

Ирина Иванова Ангелова

193.

Павлин Вутов Петков

194.

Галина Иванова Петкова

195.

Валентин Павлинов Вутов

196.

Надка Цолова Войчева

197.

Павлина Георгиева Николова

198.

Донка Петрова Нинова

199.

Ирина Тодорова Иванова

200.

Лиляна Найденова Петрова

201.

Ирина Костадинова Георгиева

202.

Костадина Симеонова Стефанова

203.

Илия Иванов Николов

204.

Генчо Иванов Цветков

205.

Татяна Иванова Маринова

206.

Гроздан Иванов Горанов

207.

Дочка Йорданова Пацовска

208.

Ивайло Миленов Златанов

209.

Цветана Минкова Рогашка

210.

Виолета Петкова Славчева

211.

Радослава Миленова Бойкова

212.

Мирослав Михайлов Димитров

213.

Методи Георгиев Костадинов

214.

Пенка Милкова Василева

215.

Милен Димитров Дилов

216.

Анита Тодорова Горанчовска

217.

Анета Георгиева Иванова

218.

Благой Илиев Благоев

219.

Здравка Върбанова Стаменова

220.

Милчо Димитров Фучалски

221.

Нада Арсова Николова

222.

Асен Владимиров Ганчев

223.

Александър Емилов Кръстев

224.

Емил Янков Янков

225.

Петър Стефанов Янков

226.

Момчил Илиев Иванов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 16 упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", както следва: 

Име, презиме, фамилия

1.

Верка Георгиева Гаджева

2.

Соня Иванова Иванова

3.

Ангел Ангелов Гаджев

4.

Надя Иво Петелова

5.

Ася Ангелова Цветанова

6.

Христо Василев Римпев

7.

Димитрина Борисова

8.

Петър Стефанов Асенов

9.

Милан Корилов Миланов

10.

Ивка Тодорова Маринова

11.

Стоян Стайков Скачков

12.

Петър Начев Велинов

13.

Николай Александров Нанчев

14.

Таня Симеонова Велинова

15.

Добрин Христов Домбев

16.

Илия Петров Стойков

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица: 

Име, презиме, фамилия

 

1. Петко Василев Велинов

Повторен ЕГН в текущия списък

2. Константин Василев Велинов

Повторен ЕГН в текущия списък

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 200 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Боян Кирилов Боянов

2.

Мартин Ангелов Лаков

3.

Васил Йорданов Николов

4.

Виолета Нанева Янчева

5.

Георги Веселинов Николов

6.

Пенко Александров Рангелов

7.

Александър Пенков Александров

8.

Мария Миткова Асенова

9.

Мария Велкова Иванова

10.

Симеон Тодоров Хаджиколев

11.

Петър Атанасов Хаджипетев

12.

Сталю Петров Казаков

13.

Виолета Генева Акузова

14.

Христо Петров Христов

15.

Господин Тенев Иванов

16.

Георги Цветков Налбантов

17.

Тодор Стайков Стайков

18.

Янка Атанасова Раева

19.

Пейчо георгиев Раев

20.

Марияна Пейчева Райкулова

21.

Андрей Йорданов Пеев

22.

Ана Христова Чипанова

23.

Ангел Петров Чолаков

24.

Ангелина Георгиева Михайлова

25.

Анета Михайлова Чипарова

26.

Апостол Манов Апостолов

27.

Асен Иванов Гьошев

28.

Асен Стоянов Кузев

29.

Благо Атанасов Танков

30.

Благой Иванов Зоин

31.

Валя Асенова Николова

32.

Васил Николов Кочев

33.

Васил Тодоров Костов

34.

Величка Димитрова Георгиева

35.

Велко Димитров Кръстев

36.

Виолета Николова Генова

37.

Владимир Василев Миндачкин

38.

Владимир Стоянов Георгиев

39.

Георги Александров Панчов

40.

Георги Благов Караджов

41.

Георги Иванов Александров

42.

Георги Николов Маратилов

43.

Георги Цветанов Навущанов

44.

Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова

45.

Делчо Спасов Шишиньов

46.

Десислава Юриева Карамитрова-Проданова

47.

Димитрийка Ангелова Чалъкова

48.

Димитър Илиев Гинин

49.

Димитър Стойков Киричев

50.

Димитър Томов Ганчев

51.

Дияна Георгиева Георгиева

52.

Донка Иванова Найденова

53.

Евгения Ангелова Пиндева

54.

Евка Звезданова Ангелова

55.

Екатерина Йорданова Кемчева

56.

Елена Кирилова Анова

57.

Емилиян Цветанов Стоянов

58.

Запринка Димитрова Спасова

59.

Здравка Георгиева Петрова

60.

Златка Николова Пейкова

61.

Зоя Иванова Пенова

62.

Зоя Петрова Димитрова

63.

Иван Бончев Илиев

64.

Иван Георгиев Костов

65.

Иван Николов Иванов

66.

Иван Петров Ганчев

67.

Иван Серафимов Мишев

68.

Иван Трайков Пенов

69.

Иванка Атанасова Стоянова

70.

Иванка Димитрова Куманова

71.

Иванка Иванова Пеева

72.

Иванка Стоянова Ангелова

73.

Изабела Филипова Лазарова

74.

Илия Димитров Петров

75.

Илко Савов Савов

76.

Ирина Стефанова Пенчева

77.

Катя Тодорова Шопова

78.

Кирил Иванов Анов

79.

Климентина Ангелова Узунова

80.

Костадин Александров Кобаков

81.

Костадин Кирилов Демерджиев

82.

Костадин Пенев Костадинов

83.

Кръстьо Спасов Пенчев

84.

Кръстьо Темелков Георгиев

85.

Куна Панчова Моллова

86.

Лидия Борисова Драганова

87.

Лилия Георгиева Георгиева

88.

Маргарита Иванова Григорова-Киричева

89.

Мари Василев Кемчев

90.

Мариана Николова Божева

91.

Марийка Петрова Велкова

92.

Мария Димитрова Панчева

93.

Мария Ненова Реджова

94.

Надка Димитрова Гигова

95.

Надя Спасова Клисурска

96.

Найден Стоянов Тодоров

97.

Ненко Здранков Дачев

98.

Никола Ангелов Пешлов

99.

Никола Димитров Гюров

100.

Никола Петков Иванов

101.

Николай Костадинов Пенчев

102.

Николина Стефанова Трънкова

103.

Олга Петрова Армянова

104.

Павел Гаврилов Тилев

105.

Пенка Василева Цветанова

106.

Пепа Желязкова Гечева

107.

Петко Георгиев Генов

108.

Петко Георгиев Димитров

109.

Петра Иванова Делева

110.

Петранка Александрова Божилова

111.

Петър Атанасов Пенев

112.

Петър Атанасов Петров

113.

Петър Георгиев Благов

114.

Петър Георгиев Петров

115.

Петър Николов Пеев

116.

Петър Цветанов Стоянов

117.

Радка Цветанова Попова

118.

Радослава Костадинова Иванова

119.

Райчо Стоянов Дамянов

120.

Рангел Янков Кофов

121.

Росен Георгиев Комсалов

122.

Сашо Михайлов Митев

123.

Светлин Иванов Мишев

124.

Свободка Кирилова Кобакова

125.

Славчо Ангелов Мърдев

126.

Соня Благова Петрова

127.

Спас Иванов Киричев

128.

Спаска Андонова Панкова

129.

Спаска Георгиева Халачева

130.

Ставрида Стоичкова Благова

131.

Стефан Йорданов Мерджов

132.

Стефанка Котева Захаринова

133.

Стефка Асенова Асенова

134.

Стойка Стоянова Механджийска

135.

Стоян Георгиев Парпулов

136.

Стоян Петров Ноков

137.

Стоянка Александрова Дъбова

138.

Стоянка Александрова Спасова

139.

Таня Костадинова Благова

140.

Тодорка Георгиева Христова

141.

Тодорка Иванова Семова

142.

Томи Николов Попов

143.

Цветан Георгиев Навущанов

144.

Цветелина Стоянова Русенова

145.

Цветка Димитрова Илиева

146.

Цеца Стоянова Новакова

147.

Никола Петров Яндин

148.

Симеон Петров Яндин

149.

Бонка Христова Стоянова

150.

Йорданка Петрова Тричкова

151.

Виолета Кръстева Ангелова

152.

Йорданка Илиева Рабаджийска

153.

Божидар Илиев Илиев

154.

Илия Димитров Шиков

155.

Ангелина Стоянова Димитрова

156.

Любена Георгиева Стоева

157.

Спас Лазаров Консулов

158.

Иван Стоянов Тодоров

159.

Милка Светлинова Нонкова

160.

Таня Стефанова Арнаудова

161.

Здравка Янкова Павлова

162.

Христо Недельов Моллов

163.

Стоян Димитров Стоянов

164.

Анна Димитрова Велкова

165.

Надя Костадинова Лефтерова

166.

Васил Димитров Ангелов

167.

Неда Иванова Дундалова

168.

Росен Иванов Бозов

169.

Светлана Тодорова Демирова

170.

Георги Панайотов Коларов

171.

Стефан Вълканов Йорданов

172.

Цветелин Иванов Банков

173.

Стоян Станев Тодоров

174.

Димитър Желязков Димитров

175.

Даниела Костадинова Костадинова

176.

Десислава Стилиянова Иванова

177.

Еленка Димитрова Пенчева

178.

Нонка Петрова Косева

179.

Ангел Христов Ангелов

180.

Иван Йорданов Иванов

181.

Пламен Райков Янев

182.

Пламен Иванов Крумов

183.

Янка Тодорова Янкова

184.

Дена Василева Борачева

185.

Йовчо Ангелов Балджиев

186.

Тодорка Драганова Стефанова

187.

Веселин Йорданов Данев

188.

Петя Руменова Иванова

189.

Елена Захариева Радева

190.

Севдалина Иванова Василева

191.

Цветан Ивелинов Илиев

192.

Деян Светославов Кателиев

193.

Пенка Димова Божкова

194.

Иван Николаев Иванов

195.

Милен Господинов Вълчев

196.

Радослав Проданов Тодоров

197.

Йордан Марков Станев

198.

Маргарита Ганчева Стойчева

199.

Ивайло Стилянов Иванов

200.

Карина Иванова Иванова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица

Име, презиме, фамилия

 

 

1.

Иванка Христева Христозова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №3055 / Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

 

2.

Йордан Стефанов Димитров

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1375 / Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

 

3.

Марийка Петрова Велкова

Повторен ЕГН в текущия списък

 

4.

Никола Стоянов Бойчев

Повторен ЕГН в текущия списък

 

5.

Никола Стоянов Ботев

Повторен ЕГН в текущия списък

 

6.

Марийка Петрова Велкова

Повторен ЕГН в текущия списък

 

7.

Йорданка Георгиева Атанасова

Йорданка Георгиева Атанасова с ЕГН ... е регистриран като кандидат от партия БСП лява България в РИК1

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 473 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Кунка Иванова Неделчева

2.

Нечо Иванов Нечев

3.

Теодор Димитров Иванов

4.

Генка Иванова Велева

5.

Дора Колева Боева

6.

Иванка Стойчева Делева

7.

Стефан Ангелов Митков

8.

Стоян Иванов Колев

9.

Недка Стефанова Танева

10.

Мария Райчева Стойчева

11.

Светла Ганева Колева

12.

Вълчо Николов Николов

13.

Ангел Нунев Генов

14.

Иванка Димитрова Танева

15.

Антоанета Бонева Николова

16.

Стефка Кузманова Стоева

17.

Дарина Годподинова Николова

18.

Гена Христова Пеева

19.

Пенка Георгиева Танева

20.

Нела Петкова Иванова

21.

Пенка Петрова Танева

22.

Димитър Пенчев Петров

23.

Тихомир Христов Танев

24.

Аладин Асенов Илиев

25.

Йордан Станилов Радков

26.

Костадин Стефанов Дошев

27.

Виолета Неделчева Димитрова

28.

Тонка Станилова Ганева

29.

Тодор Радев Иванов

30.

Бенка Ганчева Ганчева

31.

Валентина Йорданова Русева

32.

Димка Пенкова Атанасова

33.

Красимир Илиев Колев

34.

Тянка Тодорова Господинова

35.

Стойо Минев Минев

36.

Наталия Филипова Минева

37.

Мария Бойчева Бойчева- Георгиева

38.

Иван Сребрев Петров

39.

Минка Петрова Василева

40.

Васил Георгиев Донев

41.

Милка Желева Маркова

42.

Надя Видева Петкова

43.

Господин Николов Иванов

44.

Иван Ивайлов Иванов

45.

Йорданка Захариева Колева

46.

Пламена Тотева Ненова

47.

Николай Колев Танев

48.

Иванка Желева Тотева

49.

Ваня Петкова Запрянова

50.

Стойчо Стефанов Ганчев

51.

Христо Митков Иванов

52.

Тодорка Георгиева Грозева

53.

Иван Христов Христов

54.

Росица Николова Колева

55.

Стоян Енев Грозев

56.

Милена Танева Василева

57.

Минка Василева Гатева

58.

Анка Нунева Василева

59.

Валентина Асенова Борисова

60.

Красимира Михайлова Кардашлиева

61.

Добрин Тонев Кардашлиев

62.

Полина Божинова Владева

63.

Диян Пенев Диянов

64.

Даниела Христова Петрова

65.

Деница Маринова Николова

66.

Деляна Генова Мичева

67.

Дарина Николаева Колева

68.

Петранка Калчева Нанчева

69.

Александър Андреев Иванов

70.

Ирина Андреева Радева

71.

Пенчо Георгиев Минчев

72.

Недялка Радева Дончева

73.

Илия Минев Илиев

74.

Таня Георгиева Апостолова

75.

Станка Вълкова Тотева

76.

Ганчо Ганев Жеков

77.

Васил Петков Димов

78.

Мария Христова Ганева

79.

Стойка Найденова Танева

80.

Иван Динков Иванов

81.

Бонка Славова Костова

82.

Иван Рашев Иванов

83.

Стоянка Димирева Гочева

84.

Здравко Иванов Иванов

85.

Донка Тодорова Желева

86.

Недялка Видева Йовчева

87.

Петко Минев Николов

88.

Тотьо Георгиев Тотев

89.

Георги Атанасов Димитров

90.

Видю Стратев Стратев

91.

Иванка Тодорова Танева

92.

Диан Танев Танев

93.

Василка Стоянова Радева

94.

Иван Найденов Танев

95.

Иванка Николова Неделчева

96.

Манчо Танев Танев

97.

Минка Станчева Станчева

98.

Галина Атанасова Борисова

99.

Иванка Делчева Ташева

100.

Радка Делчева Дешкова

101.

Станко Николов Колев

102.

Калчо Методиев Калев

103.

Донка Иванова Маврова

104.

Ганка Тодорова Атанасова

105.

Димитър Николаев Димитров

106.

Пенка Стоева Маринова

107.

Иван Ангелов Атанасов

108.

Васил Пейчев Шопов

109.

Илиян Тошев Христозов

110.

Тодорка Маринова Михайлова

111.

Йорданка Тодорова Карева

112.

Делка Начева Златанова

113.

Дора Стоянова Спасова

114.

Богдана Николова Тодорова

115.

Тотьо Делчев Тотев

116.

Галина Иванова Димова

117.

Светлана Иванова Дечева

118.

Тодорка Джанкова Желева

119.

Анета Емилова Петрова

120.

Кирчо Иванов Киревски

121.

Пенка Делчева Делчева

122.

Делчо Златанов Делчев

123.

Стайко Яков Яков

124.

Николай Христов Господинов

125.

Милчо Стефанов Милчев

126.

Джанко Ганев Джанков

127.

Венелин Генов Проданов

128.

Ненка Георгиева Колева

129.

Севдалина Асенова Петкова

130.

Стоян Христов Златанов

131.

Стоянка Николова Дойчева

132.

Иван Стоев Димов

133.

Деница Антонова Желева

134.

Добри Георгиев Добрев

135.

Найден Драганов Найденов

136.

Лилияна Христева Маринова

137.

Иван Спасов Спасов

138.

Наталия Минкова Христова

139.

Знатина Йовчева Желева

140.

Недялко Красимиров Тодоров

141.

Василка Петрова Ковачева

142.

Катя Калчева Генова

143.

Костадин Пеев Златанов

144.

Златка Грозева Колева

145.

Ана Георгиева Димитрова

146.

Мария Стоянова Банкова

147.

Светла Иванова Коева

148.

Таня Иванова Папазова

149.

Пенка Косева Ганчева

150.

Ваня Петкова Анзова

151.

Величка Алексиева Русева

152.

Райна Иванова Стоянова

153.

Катя Атанасова Иванова

154.

Красимир Драганов Карагьозов

155.

Пеньо Маринов Чолаков

156.

Дойчо Неделчев Неделчев

157.

Койчо Минчев Гоергиев

158.

Цанко Стоянов Иванов

159.

Пенка Николова Чинтулова

160.

Георги Койчев Момков

161.

Неделчо Петров Захариев

162.

Иван Петков Петков

163.

Михаела Илиева Илиева

164.

Иван Димитров Иванов

165.

Димка Илиева Иванова

166.

Мартин Колев Колев

167.

Христина Георгиева Пенчева

168.

Златко Желев Желев

169.

Ирина Димитрова Късева

170.

Петко Иванов Петков

171.

Елина Костадинова Славова

172.

Илия Райчев Илиев

173.

Тоньо Вълчев Димитров

174.

Ирина Грозева Вълкова

175.

Дария Михова Драгова

176.

Стела Иванова Михайлова

177.

Галина Славчева Пеева

178.

Жеко Дончев Караколев

179.

Господин Воев Господинов

180.

Савко Танев Бозов

181.

Деница Пенева Делева

182.

Данаил Йовчев Кърджилов

183.

Иван Вълчев Вълчев

184.

Кремена Тончева Стоянова

185.

Даниел Гочев Тенев

186.

Антон Динев Тонев

187.

Минчо Митев Куманов

188.

Данчо Костов Йорданов

189.

Диляна Ангелова Тончева

190.

Веселин Петков Петков

191.

Диньо Делчев Гочев

192.

Ганка Банева Янева

193.

Христо Петров Паскалев

194.

Захаринка Динева Маджарова

195.

Георги Митков Тодоров

196.

Нели Иванова Кучкова

197.

Кина Бинева Терзиева

198.

Катя Стоянова Михайлова

199.

Петя Димитрова Маджарова

200.

Стоьо Стоянов Петков

201.

Динко Гочев Тилев

202.

Даниела Тонева Стайкова

203.

Станка Господинова Димитрова

204.

Николинка Димитрова Атанасова

205.

Илчо Георчев Тончев

206.

Марийка Тодорова Димова

207.

Станислав Киров Тенчев

208.

Михаил Иванов Люцканов

209.

Цветомир Пейков Митев

210.

Тонка Тонева Стефанова

211.

Стефан Петков Стоянов

212.

Гергана Желева Кънева

213.

Сийка Стефанова Желева

214.

Маргарита Вълева Митева

215.

Пенка Делева Калъчева

216.

Христина Иванова Христова

217.

Станимир Иванов Христов

218.

Диньо Иванов Владиков

219.

Росица Йорданова Чолакова

220.

Пенко Запрянов Георгиев

221.

Тошко Енчев Тодоров

222.

Петьо Деянов Господинов

223.

Здравка Иванова Пенева

224.

Живко Славов Паунов

225.

Дима Стефанова Иванова

226.

Митьо Ганчев Манолов

227.

Георги Димитров Гочев

228.

Лиляна Русенова Костова

229.

Илчо Славов Илчев

230.

Личо Гинев Колев

231.

Желязко Димов Вълканов

232.

Михаил Ангелов Кузманов

233.

Иванка Илиева Илиева

234.

Елка Милева Иванова

235.

Тихомир Делчев Пенев

236.

Ренета Тодорова Тикова

237.

Александър Тодоров Първов

238.

Галина Енчева Христова

239.

Ирина Василева Христова

240.

Минчо Бонев Желев

241.

Борислав Панайотов Калев

242.

Стоянка Йорданова Карастоянова

243.

Десислава Марева Ковчева

244.

Минчо Сашев Тодоров

245.

Марийка Христова Карастоянова

246.

Асен Тодоров Митев

247.

Мирослав Стефанов Илиев

248.

Красимир Рашев Илиев

249.

Димитър Илиев Димитров

250.

Иванка Димитрова Ванкова

251.

Димитрина Маринова Динева

252.

Севдалин Евтимов Димитров

253.

Жечка Ангелова Иванова

254.

Стефан Радославов Огнянов

255.

Румен Иванов Райнов

256.

Петя Горчева Йосифова

257.

Росалина Тодорова Тодорова

258.

Тодорка Колева Игнатова

259.

Петя Георгиева Атанасова

260.

Костадин Андреев Алексиев

261.

Янка Ангелова Генчева

262.

Цветан Божков Цонев

263.

Васил Герганов Павлов

264.

Здравко Здравков Захариев

265.

Радка Кръстева Братоева

266.

Христо Колев Христов

267.

Найден Христов Колев

268.

Коста Илиев Зафиров

269.

Катя Петрова Алексиева

270.

Стоян Колев Стоянов

271.

Петя Стефанова Никова

272.

Николинка Събева Пеева

273.

Ана Николова Господинова

274.

Стоян Неделчев Петков

275.

Георги Стефанов Недялков

276.

Сашо Стоилов Златков

277.

Боян Георгиев Иванов

278.

Стойно Дечев Стефанов

279.

Радослав Митков Станчев

280.

Донка Танева Недялкова

281.

Ценка Колева Чавдарова

282.

Петя Иванова Пенчева

283.

Тинка Николова Комитова

284.

Борислав Каменов Анадолиев

285.

Димитрина Славчева Божанова

286.

Танка Петкова Колева

287.

Николина Николова Кацарова

288.

Иван Недялков Иванов

289.

Жана Алексиева Желева

290.

Пейчо Антонов Пеев

291.

Росица Любомирова Пеева

292.

Василка Христова Кирчева

293.

Кирил Цветков Шараков

294.

Георги Петков Славов

295.

Петя Лалчева Лалева

296.

Калина Георгиева Прангова

297.

Калоян Красимиров Далаков

298.

Станимир Вълков Станчев

299.

Мирослав Йорданов Петров

300.

Валентин Маринов Вълчев

301.

Стоян Ивайлов Иванов

302.

Виолета Денчева Владева

303.

Теодора Косева Косева

304.

Теменуга Колева Трифонова

305.

Десислава Недялкова Шишманова

306.

Йордан Илианов Паскалев

307.

Иван Проданов Бакалов

308.

Габриела Динкова Вълева

309.

Георги Станиславов Ненов

310.

Светла Бойчева Русева

311.

Ани Петрова Димитрова

312.

Соня Николаева Алексиева

313.

Недялко Тенев Грозев

314.

Кънчо Димитров Димитров

315.

Силвия Стайкова Стамова

316.

Маргарита Иванова Георгиева

317.

Елена Дамянова Симеонова

318.

Емилия Енчева Енева

319.

Николай Костадинов Колев

320.

Жельо Стефанов Недялков

321.

Костадин Колев Станчев

322.

Татяна Димитрова Маркова

323.

Мария Ангелова Кафалиева

324.

Минка Илиева Иванова

325.

Цветанка Витанова Митева

326.

Диана Димитрова Ванкова

327.

Пенка Апостолова Желева

328.

Мима Димитрова Христова

329.

Янка Атанасова Петрова

330.

Цветелина Валериева Чолакова

331.

Десислава Димитрова Димитрова

332.

Диана Методиева Маринова

333.

Светослав Димов Славчев

334.

Галина Алексиева Митова

335.

Пламен Христов Савов

336.

Милка Георгиева Бобчева

337.

Елена Стоилова Янева

338.

Пламена Младенова Иванова

339.

Десислава Лозкова Запрянова

340.

Василка Неделчева Чолакова

341.

Веска Иванова Иванова

342.

Галияна Велчева Христова

343.

Иван Тачев Маренов

344.

Милена Георгиева Георгиева

345.

Руско Георгиев Андонов

346.

Димитър Христов Димитров

347.

Василка Иванова Андреева

348.

Стоянка Христова Топалова

349.

Димитър Ангелов Бахъров

350.

Недко Христов Тенев

351.

Щилиян Велков Велков

352.

Панчо Христов Митев

353.

Тодор Петров Тодоров

354.

Петър Веселинов Терзиев

355.

Ива Стефанова Георгиева

356.

Стефка Костова Димитрова

357.

Милен Кънчев Топозлиев

358.

Красимира Костадинова Кирилова

359.

Петър Митев Петров

360.

Тодор Иванов Жеков

361.

Снежана Михайлова Бонева

362.

Тихомир Николаев Чубриков

363.

Диана Колева Петкова

364.

Радка Димова Янчева

365.

Светлана Миткова Денинска

366.

Диньо Петров Господинов

367.

Лиляна Христова Иванова

368.

Тодорка Атанасова Димова

369.

Румен Петков Камбуров

370.

Пламен Ангелов Петров

371.

Любомир Александров Габаров

372.

Емилия Александрова Тодорова

373.

Пламена Йонкова Йонкова

374.

Боряна Беева Боева

375.

Кремена Любомирова Кирпиева

376.

Андон Георгиев Андонов

377.

Елена Николова Орачева

378.

Желка Иванова Орешкова

379.

Анна Тодорова Загорова

380.

Емилия Господинова Пенчева

381.

Стефка Димитрова Загорова

382.

Иво Костов Ангелов

383.

Денка Петкова Златева

384.

Иван Тенев Бортоласов

385.

Христо Гъдев Христов

386.

Димитрина Христова Бориславова

387.

Тинка Ангелова Александрова

388.

Мария Дечкова Райкова

389.

Койчо Алексиев Иванов

390.

Николай Стоянов Димитров

391.

Румен Рашев Райчев

392.

Камелия Златева Добрева

393.

Росанка Димитрова Венкова

394.

Мариана Петрова Чешмеджиева

395.

Донка Желязкова Петкова

396.

Стефка Иванова Иванова

397.

Мариана Апостолова Ванкова

398.

Тодор Бонев Тодоров

399.

Деница Тошкова Калинова

400.

Радка Иванова Анастасова

401.

Веселин Бойчев Стоянов

402.

Димитър Тодоров Орачев

403.

Радко Койчев Радев

404.

Бончо Иванов Бонев

405.

Недялко Георгиев Инджов

406.

Мария Христова Маркова

407.

Нина Иванова Сярова

408.

Катя Тодорова Алексиева

409.

Белчо Петров Добрев

410.

Петя Богданова Димитрова-Топалова

411.

Дора Стефанова Боова

412.

Тихомир Димитров Желев

413.

Светослав Пенчев Пехливанов

414.

Деян Гиргинов Ластиев

415.

Румяна Христова Стайкова

416.

Донка Георгиева Каменова

417.

Веселина Василева Ангелова

418.

Галина Колева Георгиева

419.

Стефан Дончев Колев

420.

Дечко Христов Джагалов

421.

Валентин Божанов Андреев

422.

Пенка Атанасова Георгиева

423.

Мария Митева Андреева

424.

Богдан Иванов Минчев

425.

Робърт Минчев Стефанов

426.

Ахмед Мехмед Кьоров

427.

Събка Рашева Мутелова

428.

Росица Зафирова Кацарова

429.

Юлиян Асенов Чаушев

430.

Шерифе Шукриева Смаилова

431.

Светла Бойкова Гаджева

432.

Тинка Ефтимова Савова

433.

Николай Стефанов Стойков

434.

Здравко Каменов Димитров

435.

Анка Иванова Загорчева

436.

Минчо Георгиев Армейков

437.

Евелина Бисерова Цанева

438.

Атанас Димов Демирев

439.

Елена Димитрова Стефанова

440.

Светла Валентинова Карагьозова

441.

Иван Николаев Колев

442.

Венцислав Янков Вълчев

443.

Аждан Назми Дочева

444.

Минчо Енчев Енчев

445.

Божик Тодоров Божиков

446.

Иван Стефанов Христов

447.

Георги Костадинов Тосков

448.

Красимир Милков Златев

449.

Асен Чернев Петров

450.

Румен Николаев Кралев

451.

Ивелина Петрова Керова

452.

Мариела Кънчева Сугарева

453.

Антоанета Тошева Абрашева

454.

Петко Христов Чакъров

455.

Невена Василева Георгиева

456.

Мария Димитрова Рабошева

457.

Гъдьо Христов Гъдев

458.

Мирослав Янакиев Георгиев

459.

Виолетка Димитрова Кехайова

460.

Георги Иванов Колев

461.

Николина Георгиева Колева

462.

Дешка Неделчева Арнаудова

463.

Христина Петрова Калчева

464.

Тошо Кънчев Ненков

465.

Йелдъз Джаферова Бозукова

466.

Ганка Иванова Мишева

467.

Тодор Спасов Георгиев

468.

Стефан Тотев Доев

469.

Юсеин Юмер Ходжа

470.

Сюлейман Мустафа Топал

471.

Велка Събчева Христова

472.

Гроздана Недялкова Георгиева

473.

Манка Манева Нешева

Отказва да регистрира като наблюдатели:

Име, презиме, фамилия

 

1. Сийка Димитрова Христова

Повторен ЕГН в текущия списък

2. Стойка Димитрова Христова

Повторен ЕГН в текущия списък

3. Елена Господинова Тонева

Повторен ЕГН в текущия списък

4. Недялка Желязкова Тотева

Повторен ЕГН в текущия списък

5. Динко Кънчев Динев

Невалиден ЕГН

6. Силвия Живкова Славова

ЕГН присъства в предварителна проверка на 6-3 / Фондация „Европейска алтернатива за развитие"

7. Полина Здравкова Блажева

Регистрирана като кандидат от партия КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в РИК 27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 139 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Росен Цветанов Христов

2.

Клавдия Христова Пашова

3.

Валентина Йорданова Иванова

4.

Галина Георгиева Томова

5.

Явор Ненчев Ралчев

6.

Таня Димитрова Върбанова

7.

Ангел Тониев Архангелов

8.

Албена Асенова Славкова

9.

Цветелина Владимирова Стефанова

10.

Калоян Георгиев Георгиев

11.

Даниела Пламенова Илиева

12.

Гошо Николов Девенски

13.

Ангел Георгиев Докторовски

14.

Николай Ценов Лесичковски

15.

Цонка Димитрова Девенска

16.

Николай Александров Игнатовски

17.

Симеон Александров Цветков

18.

Теменужка Христова Пешковска

19.

Венета Крумова Денинска

20.

Данчо Донков Йорданов

21.

Вълослав Иванов Стротев

22.

Милка Симеонова Доновска

23.

Веселин Спасов Димитров

24.

Иван Йончев Слабов

25.

Трифон Николаев Банчовски

26.

Марияна Георгиева Вълчева

27.

Цветан Руменов Ловянов

28.

Марио Монов Хайтов

29.

Анатоли Валериев Дуцов

30.

Мариана Петкова Синева

31.

Анна Величкова Такова

32.

Алекс Антонов Царянски

33.

Ели Илиянова Георгиева

34.

Пламен Стойчев Петров

35.

Малина Илинова Ненkова

36.

Силвия Христова Гунова

37.

Слави Ивов Мандрилов

38.

Диана Нарцисова Костова

39.

Велизар Павлов Павлов

40.

Десислава Ивова Иванова

41.

Ивайло Георгиев Куляшки

42.

Владислава Венциславова Чипева

43.

Владислава Венциславова Сиренярова

44.

Лилия Ангелова Цветанова

45.

Мая Цветанова Цветанова

46.

Мери Симеонова Динолова

47.

Тошко Ганчев Комитов

48.

Десислава Алексиева Митева

49.

Драгомир Кръстев Тодоров

50.

Венета Стефанова Комитова

51.

Величко Георгиев Таков

52.

Драгомир Бориславов Кръстев

53.

Милен Руменов Милчев

54.

Мартина Илиева Кръстева

55.

Милчо Любчов Ленчов

56.

Румен Любчов Ленчов

57.

СимеонВалериев Йорданов

58.

Марусйа Евгениева Николова

59.

Данаил Ангелов Димитров

60.

Георги Лазаров Илиев

61.

Живко Георгиев Иванов

62.

Катина Миткова Димитрова

63.

Валентина Борисова Милева

64.

Марио Володиев Йорданов

65.

Даниела Светлозарова Петрова

66.

Христо Анатолиев Димитров

67.

Стоян Зарков Александров

68.

Милен стоянов Иванов

69.

Ивалина Стоянчова Цаконска

70.

Росица Венкова Владимирова

71.

Иван лъчезаров Василев

72.

Константин Христов Лазаров

73.

Велизара петкова Георгиева

74.

Цветелина Цанкова Тотева

75.

Виолин Десиславов Симеонов

76.

Снежана Христова Иванова

77.

Михаил Гълъбинов Стефанов

78.

Доника Миткова Ангелова

79.

Галин Ангелов Христов

80.

Рая Милтонова Симеонова

81.

Силвия Юлиянова Йосифова

82.

Ангел Кирилов Маринов

83.

Георги Найденов Владимиров

84.

Аделина Георгиева Николова

85.

Силвия Георгиева Владимирова

86.

Драгана Йорданова Цолова

87.

Марина Миткова Ангелова

88.

Денис Диленов Динов

89.

Маргарита Нинова Георгиева

90.

Иван Ивайлов Иванов

91.

Симона-Василена Боянова Мерджанова

92.

мартин Петров Лисигерски

93.

Цеца Светославова Огойска

94.

Георги Валентинов Иванов

95.

Томас Георгиев Валентинов

96.

Росен Христов Цветков

97.

Катерина Георгиева Мицова

98.

Лидия Красимирова Николова

99.

Ирена Валентинова Данова

100.

Симона Тихомирова Ванкинска

101.

Венцислав Георгиев Горанов

102.

никодим петранов кръстев

103.

Диляна Пенкова Младенова

104.

Танка Иванова Иванчева

105.

иван василев иванов

106.

Николай милчов Нецов

107.

Димитър Пешев Иванов

108.

Борислав Петков Христов

109.

Пламен Цветков Кръстев

110.

Иванка Антова Николова

111.

Пламен Цветанов Димитров

112.

Борислав Каменов Борисов

113.

Милена Симеонова Миронова

114.

Митко Николов Петков

115.

Георги Каменов Иванов

116.

николай цветанов николов

117.

Илия Иванов Илиев

118.

Цветин Николаев Петров

119.

Яни Иванов Иванов

120.

Емил Иванов Луканов

121.

Валентин Иванов Петров

122.

Илияна Петкова Петкова

123.

пенка петрова павлова

124.

Милена Богданова Топалова

125.

Данчо Владимиров Куртев

126.

вергиния ѝорданова иванова

127.

Йовка Христова Ангелова

128.

Галя Илиева Димитрова

129.

Евгения Димитрова Димитрова

130.

Петрана Първанова Николова

131.

Евгения Николова Пешова

132.

Мариела Костова Димитрова-Вълкова

133.

Веселин Димитров Трифонов

134.

Ивалин Тодоров Георгиев

135.

Теодор Ивалинов Тодоров

136.

Светла Лозанова Лозанова

137.

Димитър Иванов Иванов

138.

Мариела Данкова Марчева

139.

Цеца Иванова Милчева

Отказва да регистрира Нина Симеонова Иванова, ЕГН ..., повторен ЕГН в текущия списък, ЕГН присъства в предварителна проверка на 10-8 - сдружение „Земеделски младежки съюз" и е регистрирана като наблюдател.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 170 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Петя Маргаритова Тодорова-Петкова

2.

Поля Гошова Главашка

3.

Николай Иванов Марков

4.

Росен Георгиев Ангелов

5.

Мирослав Цветанов Кръстев

6.

Нина Кирилова Николова

7.

Вержин Татьоз Такворян

8.

Мирослав Веселинов Стоянов

9.

Тони Руменов Илиев

10.

Юлиан Цветанов Кръстев

11.

Николай Иванов Кръстев

12.

Борислава Венкова Влаховска

13.

Антоан Ивов Георгиев

14.

Иван Генов Нинов

15.

Таня Борисова Тончева

16.

Николай Методиев Луканов

17.

Полина Георгиева Якимова

18.

Мартин Николаев Луканов

19.

Цветелина Георгиева Димитрова

20.

Наталия Цветелинова Пешанова

21.

Галя Манчева Щерева

22.

Владимир Петров Петров

23.

Мирела Пламенова Тодорова

24.

Даниел Тошков Маринов

25.

Иван Стефанов Томов

26.

Виолина Георгиева Цветанова

27.

Ангелина Георгиева Димитрова

28.

Силвия Петкова Стефанова-Григорова

29.

Радка Любомирова Тишевишка

30.

Диана Иванова Ангелова

31.

Хелза Василева Христова

32.

Янислава Сашова Тодорова

33.

Божимир Аврамов Вълков

34.

Христиан Руменов Нинов

35.

Здравка Ценова Георгиева

36.

Анелия Ценова Лиловска

37.

Пламен Маринов Димитров

38.

Галя Ангелова Йончева

39.

Пламен Тодоров Иванов

40.

Перса Савова Костова

41.

Цветан Петков Ценов

42.

Мария Котова Иванова

43.

Наталия Милчева Сиракова

44.

Даниела Борисова Котова

45.

Йорданка Николова Динева

46.

Красимира Николова Митева

47.

Георги Валентинов Тодоров

48.

Мая Петрова Иванова

49.

Стелиян Руменов Цветков

50.

Иво Трайков Димитров

51.

Венета Цветанова Крумова

52.

Сийка Григорова Иванова

53.

Виолета Христова Методиева

54.

Валентина Маркова Цветкова

55.

Цвятко Георгиев Цветков

56.

Габриела Иванова Гергова

57.

Цветан Иванов Райкински

58.

Красимир Марков Марков

59.

Викторио Калинов Крумов

60.

Боян Дамянов Григоров

61.

Анелия Димитрова Йорданова

62.

Иван Бисеров Асенов

63.

Красимир Цеков Николов

64.

Христина Георгиева Христова

65.

Калоян Красимиров Николов

66.

Виолета Вълова Скрипчовска

67.

Ивайло Руменов Николов

68.

Камелия Валентинова Тодорова

69.

Петър Христов Павлов

70.

Илияна Кръстева Павлова

71.

Ивка Георгиева Дюлгерска

72.

Кристина Георгиева Ценьова

73.

Венцислава Огнянова Кръстева

74.

Владислав Ангелов Пецов

75.

Галина Георгиева Кирилова

76.

Силвия Бенкова Цветкова

77.

Венцислав Росинов Тодоров

78.

Мая Петрова Михайлова

79.

Борислав Михайлов Борисов

80.

Тошко Митов Рашов

81.

Вера Андреева Георгиева

82.

Ивана Георгиева Христова

83.

Върбан Христов Пенчовски

84.

Елеонора Георгиева Георгиева

85.

Стела Валериева Митева

86.

Николай Георгиев Димитров

87.

Таня Костадинова Ангелова

88.

Светла Иванова Петкова

89.

Емил Цветанов Иванов

90.

Нина Цветанова Стаменовска

91.

Иван Пламенов Иванов

92.

Наташа Христова Въльовска

93.

Кирил Александров Ангелов

94.

Искрен Иванов Иванов

95.

Валери Ненков Стойков

96.

Василка Цветкова Григорова

97.

Тихомир Митков Тодоров

98.

Владислав Александров Ангелов

99.

Елка Миткова Цекова

100.

Цветомир Маринов Ценов

101.

Росица Асенова Гочева

102.

Тодор Антонов Костов

103.

Емил Аврамов Емануилов

104.

Ваня Красимирова Трифонова

105.

Димитринка Каменова Петрова

106.

Цветана Ангелова Лазарова

107.

Десислава Веселинова Иванова

108.

Диан Димитров Вълков

109.

Силвия Георгиева Якова

110.

Адриана Василева Иванова

111.

Марин Петров Маринов

112.

Николай Тодоров Атанасов

113.

Гергана Иванова Димитрова

114.

Станислава Иванова Георгиева

115.

Галя Тодорова Точевска

116.

Евелина Пиринова Вачева-Георгиева

117.

Анета Иванова Илиева

118.

Валерия Павлова Василева

119.

Малинка Гергова Цветкова

120.

Цветелина Ивайлова Рангелова

121.

Таня Ивайлова Рангелова

122.

Филип Лазаров Филипов

123.

Камелия Цветкова Филипова

124.

Ивка Валериева Илиева

125.

Таня Красимирова Драгошинска

126.

Валентин Канов Тодоров

127.

Калина Иванова Крумова

128.

Соня Благоева Цветкова

129.

Асен Жеков Асенов

130.

Ивайло Кирилов Митов

131.

Йорданка Костова Дамянова

132.

Цветелина Николава Радославова

133.

Цветомир Цанков Върбанов

134.

Ирена Христова Кирилова

135.

Милена Красимирова Ценова

136.

Иванка Парисова Иванова

137.

Гена Донова Иванова

138.

Десислав Иванов Стоянов

139.

Юлия Петкова Петкова

140.

Десислав Марков Дешев

141.

Гергана Маркова Дешева-Стоянова

142.

Цветелин Николов Каменов

143.

Пламен Валентинов Иванов

144.

Радослава Милкова Николова

145.

Мария Пламенова Цветанова

146.

Лиляна Владинова Иванова

147.

Валери Димитров Цонов

148.

Антоанета Иванова Дудушка

149.

Галя Георгиева Каменова

150.

Мирослава Димитрова Михайлова

151.

Мариана Димитрова Ангелова

152.

Анелия Иванова Иванова

153.

Иван Калинов Иванов

154.

Зорница Тошкова Захариева

155.

Петя Ивова Стоянова

156.

Йорданка Правдолюбова Боянова

157.

Венцислав Петров Митов

158.

Милчо Георгиев Вълов

159.

Анатоли Любомиров Костов

160.

Маргарита Тодорова Георгиева

161.

Тодорка Иванова Велчовска

162.

Светла Тодорова Тодорова

163.

Петър Лазаров Петров

164

Милен Ангелов Иванов

165.

Антоанета Божимирова Петрова

166.

Елеонора Василева Търнева

167.

Илияна Любомирова Нечева

168.

Десислава Иванова Костова

169.

Калинка Иванова Костова

170.

Нина Симеонова Иванова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица: 

1.

Анка Борисова Цветкова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1881 / Сдружение „Земеделски младежки съюз"

2. 

Тошо Кирилов Кръстев

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1882 / Сдружение „Земеделски младежки съюз"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 154 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.     

Росица Стефанова Динева

2.     

Милена Вълкова Димитрова

3.     

Светослав Иванов Ламбов

4.     

Иванка Желязкова Узунова

5.     

Илия Запрянов Илиев

6.     

Рашко Иванов Димитров

7.     

Диньо Колев Динев

8.     

Ива Симеонова Димитрова

9.     

Желка Господинова Петкова

10.  

Евдокия Андреева Несторова

11.  

Таня Тодорова Колева

12.  

Диана Николова Николова

13.  

Велина Станчева Славова

14.  

Миглена Красимирова Георгиева

15.  

Нишка Вълева Димитрова

16.  

Анка Ваклинова Николова

17.  

Диана Михайлова Димитрова

18.  

Велко Стоянов Велков

19.  

Десислава Петкова Тараболова

20.  

Соня Генова Хараланбева

21.  

Минка Нейчева Стоева

22.  

Климентина Руменова Драгова

23.  

Лиляна Христова Димитрова

24.  

Катя Дойчинова Дойчинова

25.  

Кичка Пейкова Гегова

26.  

Светла Стойнова Костадинова

27.  

Христина Атанасова Гочева

28.  

Златомира Петрова Георгиева

29.  

Николай Василев Бозев

30.  

Панчо Русев Братанов

31.  

Ралица Матева Апостолова

32.  

Иван Михайлов Михайлов

33.  

Румяна Красимирова Димова

34.  

Красимира Пеева Костова

35.  

Иванка Жечева Петрова

36.  

Ганка Желязкова Христова

37.  

Ирина Атанасова Георгиева

38.  

Галина Петкова Радева

39.  

Иванка Димитрова Йорданова

40.  

Венета Ленинова Якимова

41.  

Моника Минева Делидимова

42.  

Никола Пламенов Петров

43.  

Пенка Георгиева Минчева

44.  

Недялко Светославов Славов

45.  

Динко Иванов Динев

46.  

Станислав Иванов Деливров

47.  

Деяна Стефанова Димитрова

48.  

Пламена Живкова Петкова

49.  

Галя Вълчева Тодорова

50.  

Деница Георгиева Славова

51.  

Диляна Илиева Атанасова

52.  

Георги Пламенов Петков

53.  

Денка Иванова Иванова

54.  

Жечка Иванова Ангелова

55.  

Сирма Стойкова Николова

56.  

Димитър Георгиев Тодоров

57.  

Иван Владимиров Димитров

58.  

Димка Маринова Димова

59.  

Тодор Маринов Банков

60.  

Георги Златков Георгиев

61.  

Желка Господинова Йорданова

62.  

Димитър Атанасов Славов

63.  

Петър Калчев Петров

64.  

Мария Йорданова Господинова

65.  

Петя Аврамова Иванова

66.  

Милена Емилова Цанова

67.  

Диана Димитрова Сивчева

68.  

Стефка Минчева Спасова

69.  

Десислав Мирославов Тенев

70.  

Фатина Стоянова Иванова

71.  

Веселин Петров Апостолов

72.  

Данка Тенева Донева

73.  

Петко Енчев Драганов

74.  

Мариела Минчева Минчева

75.  

Борислав Русев Стоянов

76.  

Танка Минчева Христакиева

77.  

Иван Динев Иванов

78.  

Пепа Йорданова Лазарова

79.  

Красимир Иванов Бонев

80.  

Мария Господинова Попова

81.  

Милен Живков Желев

82.  

Койна Стоянова Анонова

83.  

Боряна Колева Славова

84.  

Иванка Косева Бинева

85.  

Антония Петрова Славова

86.  

Динко Димитров Динев

87.  

Иван Желев Иванов

88.  

Румен Николов Попов

89.  

Иван Колев Кайряков

90.  

Мария Генова Михайлова

91.  

Драгомир Костов Вътев

92.  

Венка Стоянова Панайотова

93.  

Евангелина Тодорова Илчева

94.  

Димо Дженков Димов

95.  

Елена Вълчева Стойкова

96.  

Стефка Петкова Колева

97.  

Пламен Ангелов Денев

98.  

Бончо Русев Братанов

99.  

Катя Желева Гроздева

100.                    

Снежана Иванова Иванова

101.                    

Антонина Любомирова Могилска

102.                    

Иван Севдалинов Гочев

103.                    

Денка Маркова Петкова

104.                    

Петър Николаев Стоянов

105.                    

Васил Петков Янчев

106.                    

Мадлен Тодорова Боева

107.                    

Ваня Христова Георгиева

108.                    

Николай Стайков Ненов

109.                    

Надя Георгиева Димитрова

110.                    

Петко Стамов Иванов

111.                    

Петьо Петров Петров

112.                    

Дияна Никова Паунчева

113.                    

Иван Петев Вълчев

114.                    

Мария Петкова Манева

115.                    

Иван Костадинов Иванов

116.                    

Стоян Русев Русинов

117.                    

Павлин Минчев Димитров

118.                    

Жасмина Георгиева Маркова

119.                    

Иванка Тонева Симеонова

120.                    

Танка Петрова Ковачева

121.                    

Славка Маринова Йорданова

122.                    

Милен Николаев Нестев

123.                    

Валентин Михов Михов

124.                    

Иван Митков Георгиев

125.                    

Красимир Христов Тодоров

126.                    

Красимира Георгиева Куманова-Иванова

127.                    

Ренета Димитрова Митева

128.                    

Недялка Михайлова Манолова

129.                    

Марияна Георгиева Иванова

130.                    

Стелиана Александрова Богоенкова

131.                    

Деница Тончева Тончева

132.                    

Жана Динкова Божкова

133.                    

Десислава Георгиева Желязкова

134.                    

Ганка Димова Златанова

135.                    

Пламена Желязкова Янкова

136.                    

Диана Иванова Динева

137.                    

Иван Йорданов Михайлов

138.                    

Диана Тенева Станкова

139.                    

Атанас Иванов Атанасов

140.                    

Христо Иванов Рачев

141.                    

Иван Митков Иванов

142.                    

Стефания Христова Стоянова

143.                    

Стамен Бранимиров Колев

144.                    

Татяна Кънева Иванова

145.                    

Въльо Димитров Вълев

146.                    

Иванка Георгиева Георгиева

147.                    

Ренета Красимирова Петрова

148.                    

Христо Димитров Христов

149.                    

Капка Петрова Хаджиева

150.                    

Видка Пеева Цацанкова

151.                    

Татяна Иванова Брайкова

152.                    

Соня Станимирова Казлачева

153.                    

Продан Красимиров Проданов

154.                    

Йовка Канева Христова

Отказва да регистрира като наблюдатели:

Име, презиме, фамилия

 

1.     

Марияна Кирилова Сариева

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 680 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

2.     

Йовка Иванова Илчева

ЕГН присъства в предварителна проверка на 10-21 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"

3.     

Радка Асенова Динкова

ЕГН присъства в предварителна проверка на 10-21 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"

4.     

Катя Иванова Петрова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 237 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"

5.     

Катя Кръстева Колева

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 337 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"

6.     

Галя Колева Караиванова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 435 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 199 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.     

Милка Николаева Горанова

2.     

Лиляна Иванова Марковска

3.     

Денислав Евгениев Каменов

4.     

Валентин Костадинов Вельов

5.     

Пламен Тодоров Илиев

6.     

Ангелина Йосифова Макавеева

7.     

Кирил Илиев Асенов

8.     

Светлан Евгениев Симеонов

9.     

Борис Стойчев Симов

10.  

Бина Линкова Мишева

11.  

Виолета Стефанова Георгиева

12.  

Евелина Любомирова Видинова-Милошева

13.  

Емил Стефанов Любенов

14.  

Елена Борисова Огнянова

15.  

Елена Методиева Георгиева

16.  

Еленка Методиева Илиева

17.  

Ирина Милкова Попова

18.  

Красимир Стоев Стоев

19.  

Кирил Димитров Митрев

20.  

Кирил Шанев Илиев

21.  

Зорка Асенова Николова

22.  

Кристина Асенова Кирилова

23.  

Любчо Харалампиев Костов

24.  

Методи Асенов Виденов

25.  

Мишо Линков Мишев

26.  

Николай Цветанов Попов

27.  

Шибил Серафимов Светлов

28.  

Славка Боянова Тафранджийска

29.  

Симеон Георгиев Танчев

30.  

Михаела Стефанова Георгиева

31.  

Емил Динков Георгиев

32.  

Марияна Кирилова Сотирова

33.  

Стефан Георгиев Сотиров

34.  

Емилия Петкова Петрова

35.  

Анита Стефанова Димитрова

36.  

Веска Йорданова Стоилова

37.  

Християна Йорданова Митрева

38.  

Диляна Кирилова Димитрова

39.  

Таня Милкова Асенова

40.  

Шуменка Добренова Мирчева

41.  

Петър Любенов Мирчев

42.  

Бистра Асенова Младенова

43.  

Младен Ненков Младенов

44.  

Здравко Младенов Ненков

45.  

Боряна Борисова Иванова

46.  

Мартин Вертеров Велинов

47.  

Даниела Тодорова Странджева

48.  

Борис Кирилов Странджев

49.  

Бетина Борисова Странджева

50.  

Аксиния Велинова Евгениева

51.  

Валери Костадинов Драганов

52.  

Дияна Христова Драганова

53.  

Симеон Симов Иванов

54.  

Стефан Боянов Стефанов

55.  

Катерина Илиева Петрова

56.  

Валентин Стефанов Петров

57.  

Галина Димитрова Петрова

58.  

Гена Георгиева Такева

59.  

Борис Милушев Такев

60.  

Емил Райков Георгиев

61.  

Емануела Емилова Такева

62.  

Мирослав Валентинов Верчев

63.  

Лилия Иванова Даковска

64.  

Цветанка Станоева Дурева

65.  

Иван Асенов Дурев

66.  

Илияна Иванова Костова

67.  

Юлия Методиева Костова

68.  

Емил Борисов Такев

69.  

Радка Иванова Такева

70.  

Венцислав Иванов Василев

71.  

Цветомира Иванова Василева

72.  

Ивета Тихомирова Георгиева

73.  

Иван Василев Георгиев

74.  

Марио Василев Василев

75.  

Сюзън Каменова Кирилова

76.  

Катя Огнянова Илиева

77.  

Румяна Стефанова Савова

78.  

Светлан Видинов Стоянов

79.  

Мариана Георгиева Радославова

80.  

Росица Панчева Милкова

81.  

Лиляна Божилова Найденова

82.  

Снежана Михайлова Владова

83.  

Георги Василев Соколов

84.  

Борислав Пламенов Боянов

85.  

Нина Руменова Шанова

86.  

Божидар Василев Рангелов

87.  

Сузана Кирилова Петрова

88.  

Йордан Пламенов Методиев

89.  

Васил Кирилов Шанов

90.  

Стефани Руменомва Василева

91.  

Радослав Алексиев Петров

92.  

Виолета Добрева Стоянова

93.  

Васил Стефанов Стефанов

94.  

Борислав Ивов Гавазов

95.  

Величка Стойкова Димитрова

96.  

Емануела Евлогиева Димитрова

97.  

Мария Владимирова Василева

98.  

Евдокия Любомирова Виденова

99.  

Елза Александрова Миткова

100.                    

Мирослав Асенов Удренов

101.                    

Мартин Василков Борисов

102.                    

Десислава Владимирова Огнянова

103.                    

Лиляна Борисова Андонова

104.                    

Силвия Борисова Таскова

105.                    

Елиза Кирилова Ефремова

106.                    

Елизабета Олегова Стоянова

107.                    

Петър Валентинов Петров

108.                    

Иванка Бориславова Цветкова

109.                    

Георги Асенов Герасимов

110.                    

Андрей Илиев Андреев

111.                    

Боян Емилов Марков

112.                    

Елза Сашова Стоянова

113.                    

Славчо Иванов Манов

114.                    

Евелина Илиева Николова

115.                    

Радослав Лозанов Фиданов

116.                    

Иванка Игнатова Гълъбова

117.                    

Донка Генадиева Андреева

118.                    

Радослав Иванов Димитров

119.                    

Григор Милков Марков

120.                    

Райна Петрова Русимова

121.                    

Славчо Андонов Андонов

122.                    

Георги Крумов Татарков

123.                    

Георги Иванов Сергиев

124.                    

Георги Маноилов Георгиев

125.                    

Стоян Александров Митов

126.                    

Лиляна Станкова Методиева

127.                    

Валентина Любомирова Калайджиева

128.                    

Стефан Велинов Андонов

129.                    

Екатерин Крумов Серафимов

130.                    

Михаил Василев Димитров

131.                    

Станчо Иванов Григоров

132.                    

Александър Асенов Христов

133.                    

Зоя Петрова Захариева

134.                    

Станислав Костадинов Станиславов

135.                    

Борис Лазов Радоев

136.                    

Емилиян Иванов Таков

137.                    

Йордан Владимиров Модев

138.                    

Александър Красимиров Димитров

139.                    

Никола Ванков Николов

140.                    

Анелия Тодорова Стратиева

141.                    

Милена Славчева Радоева

142.                    

Реми Георгиев Иванов

143.                    

Георги Искренов Дойчев

144.                    

Диана Димитрова Александрова

145.                    

Александър Цецков Велинов

146.                    

Лъчезар Симеонов Асенов

147.                    

Емилия Георгиева Николова

148.                    

Бойко Стоянов Ивков

149.                    

Николай Милков Александров

150.                    

Яна Николаева Стоилова

151.                    

Олег Григоров Земенски

152.                    

Станислав Георгиев Василев

153.                    

Даниел Милчов Стойнев

154.                    

Стефан Анков Апостолов

155.                    

Чавдар Георгиев Василев

156.                    

Анжел Красимиров Иванов

157.                    

Жори Малинов Павлов

158.                    

Васил Лозанов Джерманов

159.                    

Владимир Симов Митов

160.                    

Иван Боянов Миланов

161.                    

Стилиян Костов Стоянов

162.                    

Красен Найденов Николов

163.                    

Петър Райков Георгиев

164.                    

Николай Григоров Иванов

165.                    

Георги Тодоров Кьосев

166.                    

Константин Пламенов Котев

167.                    

Христо Филипов Пашов

168.                    

Петър Василев Благоев

169.                    

Илко Любенов Илиев

170.                    

Владимир Бойков Станоев

171.                    

Иван Миланов Иванов

172.                    

Емил Георгиев Ваклинов

173.                    

Евлоги Богомилов Евлогиев

174.                    

Северин Свиленов Евтимов

175.                    

Владимир Иванов Арнаудов

176.                    

Цветелин Методиев Кирилов

177.                    

Валери Кирилов Данаилов

178.                    

Емил Сашов Ефремов

179.                    

Диенислав Валериев Йорданов

180.                    

Мария Валентинова Петрова

181.                    

Теодора Иванова Тодорова

182.                    

Мария Василева Симеонова

183.                    

Петя Кръстева Петрова

184.                    

Радослава Александрова Стефанова

185.                    

Сузана Георгиева Манчева

186.                    

Владислава Василева Мирчева

187.                    

Борислав Димитров Гьошев

188.                    

Валентина Живкова  Тутолова

189.                    

Митко Михайлов Димитров

190.                    

Емануил Емилов Асенов

191.                    

Радостина Александрова Стефанова

192.                    

Теодора Младинова Михайлова

193.                    

Мирослав Иванов Стоицев

194.                    

Елена Николачова Чайлан

195.                    

Пламен Андреев Андреевски

196.                    

Дора Михайлова Григорова

197.                    

Илиана Николова Касабова

198.                    

Светослав Георгиев Славев

199.                    

Стела Кирилова Начкова

Отхвърля искането за регистрация като наблюдатели на следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1.     

Веска Йорданова Стоилова

Лицето се среща два пъти в списъка

 

2.     

Кирил Димитров Митрев

Лицето се среща два пъти в списъка

 

3.     

Кирил Димитров Митрев

Лицето се среща два пъти в списъка

 

4.     

Любчо Харалампиев Костов

Лицето се среща два пъти в списъка

 

5.     

Станислав Георгиев Василев

Лицето се среща два пъти в списъка

 

6.     

Диляна Кирилова Димитрова

Лицето се среща два пъти в списъка

 

7.     

Крис Велизаров Мирчев

Повторен ЕГН в текущия списък

 

8.     

Крис Велизаров Митрев

Повторен ЕГН в текущия списък

 

9.     

Димитър Ангелов Александров

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 293 - Сдружение „Съхраняване на демократичните ценности"

 

10.  

Виолета Богомилова Борисова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 849 - Сдружение „Национално движение БГ патриот"

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА Шамил Айръм (Samil Ayrum), Турция, като международен наблюдател в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи" 62 лица, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Айсел Зекериева Мехмедова

2.

Рувейда Мустафова Матева

3.

Зюлбие Мехмедова Хюсеинова

4.

Вилдан Мехмедова Орлинова

5.

Мергюл Илмиева Делиибрямова

6.

Метин Хюсеинов Мехмедов

7.

Мюмюн Тургай Осман

8.

Здравка Георгиева Осман

9.

Гюлфер Ариф Керез

10.

Димитрова Елена Михайловна

11.

Варбан Анна Васильевна

12.

Фучиджи Анна Данниловна

13.

Галун Мария Филиповна

14.

Кыльчик Надежда Ильинична  

15.

Молла Иван Николаевич

16.

Карабаджак Татяна Ивановна

17.

Перчемли Светлана Ивановна

18.

Арнаут Руслан Иванович

19.

Сабатин Ахмед Емурла

20.

Галин Сашев Райков

21.

Бехчет Али Юсеин

22.

Несибе Иса Али

23.

Тургай Байрам Тахир

24.

Яшар Ердинч Реджеб

25.

Белгин Хайри Мустафа

26.

Хюсню Шабан Али

27.

Хюсеин Яшаров Хюсеинов

28.

Айше Адем Неджиб

29.

Емине Салиева Хасанова

30.

Анелия Александрова Колева

31.

Ахмед Юсменов Ахмедов

32.

Фатме Халилово Сакалова

33.

Бирол Кемал Мурад

34.

Мехмед Шевкиев Кара

35.

Севгин Шевкет Ибрахим

36.

Месуд Адем Тахирюмер

37.

Зюбейде Шевкед Джелилова

38.

Севги Кадир Осман

39.

Ясин Халил Юсуф

40.

Дуран Хайри Емурла

41.

Рафет Дуранов Емурлова

42.

Шенсой Себахатинов Юмерова

43.

Юсуф Мустафа Мехмед

44.

Хюнел Халил Исмаил

45.

Ахмед Ахмедов Хюсеинов

46.

Мустафа Салим Мустафа

47.

Кадир Яшар Мюмюн

48.

Бейхан Салимехмед Шабан

49.

Енурие Мухарем Мехмед

50.

Ридван Шюкрю Хасан

51.

Емин Сабри Сали

52.

Шейнур Халибрам Юмер

53.

Айхан Османов Чаушев

54.

Танер Реджеп Сабри

55.

Тезджан Юксел Емин

56.

Неджатин Мюмюн Мехмед

57.

Мартин Радостинов Младенов

58.

Левент Вели Шакир

59.

Баки Неждет Касим

60.

Гюнай Адем Юсуф

61.

Сунай Мехмед Ахмед

62.

Шакир Ердинч Хасан

----------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 58 упълномощени представители на сдружение „Съхраняване на демократичните ценности", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.     

Калоян Николов Кацин

2.     

Михаил Йорданов Яков

3.     

Петра Прокопова Христова

4.     

Павел Йорданов Петров

5.     

Йордан Тасев Йорданов

6.     

Петя Александрова Алексиева

7.     

Мая Александрова Александрова

8.     

Александър Истилянов Алексиев

9.     

Яна Огнянова Панова

10.  

Стефка Евлогиева Младенова

11.  

Красимир Светославов Иванов

12.  

Невена Петрова Иванова

13.  

Елена Георгиева Савова

14.  

Габриела Методиева Петрова

15.  

Мартина Володиева Йорданова

16.  

Илия Евлогиев Крумов

17.  

Димитрина Петрова Крумова

18.  

Елица Илиева Крумова

19.  

Васил Николов Грудев

20.  

Нено Любенов Георгиев

21.  

Кателина Борисова Маркова

22.  

Мирка Стоянова Атанасова

23.  

Борислав Борисов Николов

24.  

Владимир Стоилов Чаушев

25.  

Лилия Кирилова Адамова

26.  

Емилия Николова Петрова

27.  

Петър Марков Манчев

28.  

Иво Ивов Стоилов

29.  

Иван Ганчов Вълчов

30.  

Николай Ненов Георгиев

31.  

Бойко Георгиев Адамов

32.  

Тодорка Василева Рангелова

33.  

Таня Петрова Тончева

34.  

Рангел Кръстев Рангелов

35.  

Младен Славейков Найденов

36.  

Зоя Александрова Козарева

37.  

Даниел Първанов Рангелов

38.  

Лилия Вангелова Георгиева

39.  

Илиян Йорданов Яков

40.  

Димчо Иванов Рангелов

41.  

Николай Георгиев Симеонов

42.  

Илияна Илиева Петрова

43.  

Паскал Кирилов Георгиев

44.  

Михаил Антонов Мустафов

45.  

Георги Стоянов Георгиев

46.  

Димитър Николов Тодоров

47.  

Минка Милева Димитрова

48.  

Йордан Михайлов Яков

49.  

Тодор Димитров Димитров

50.  

Елена Дианова Димитрова

51.  

Емил Вергилов Велев

52.  

Габриел Аелксандров Симиджийски

53.  

Мая Милкова Георгиева

54.  

Петър Илиев Димитров

55.  

Аспарух Петров Димитров

56.  

Александър Георгиев Илиев

57.  

Юлия Стефанова Стефанова

58.  

Илиянка Илиева Стоянова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

----------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 24 (двадесет и четири) упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.     

Марта Стоянова Матракова

2.     

Георги Стефанов Желязков

3.     

Милен Александров Грицков

4.     

Бойко Каменов Благоев

5.     

Венцислава Тодорова Болова

6.     

Силвия Владимирова Овчарова

7.     

Димитрина Господинова Ланг

8.     

Веселин Ангелов Паскалев

9.     

Вера Димитрова Чонева

10.  

Антоанета Андреева Иванова

11.  

Димитър Йорданов Велков

12.  

Елица Монева Христова

13.  

Геновева Богомилова Пелова

14.  

Асен Кирилов Русев

15.  

Драгомир Найденов Стоянов

16.  

Мариела Йорданова Стайкова

17.  

Мария Иванова Теофилова-Малсеф

18.  

Гергин Александров Борисов

19.  

Велин Ангелов Пеев

20.  

Станимира Красимирова Георгиева

21.  

Олег Димитров Митев

22.  

Садимка Кръстева Мацанова

23.  

Силвия Иванова Лазарова

24.  

Велка Стоилова Йордан-Йонкманс

----------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 58 упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Йордан Маринов Атанасов

2.

Бисер Тодоров Кирилов

3.

Валентин Димитров Марков

4.

Петър Стефанов Петров

5.

Димитър Георгиев Дачев

6.

Боян Стефанов Терзиев

7.

Веселин Илиев Ганчев

8.

Ангел Валентинов Димитров

9.

Силвия Лазарова Пъклева

10.

Ива Иванова Бенчева

11.

Стефан Мирославов Ивов

12.

Боянка Димитрова Асенова

13.

Петър Иванов Асенов

14.

Мишела Манфред Германова

15.

Иванка Иванова Симеонова

16.

Николина Александрова Йорданина

17.

Анастасия Георгиева Малинова

18.

Радка Георгиева Ценова

19.

Любен Петков Горанов

20.

Мирослав Бориславов Тасев

21.

Ваня Иванова Деянова

22.

Кристиян Стефанов Николов

23.

Емил Ангелов Любенов

24.

Антоанета Кирилова Стойчева

25.

Нацко Стаменов Захариев

26.

Петър Кирилов Стойчев

27.

Нино Димитров Георгиев

28.

Кристиян Димитров Александров

29.

Деизи Джуд Иса

30.

Камелия Маринова Лисева

31.

Юлия Благоева Георгиева

32.

Димитър Станимиров Андреев

33.

Станимир Димитров Андреев

34.

Марин Пламенов Станоев

35.

Виктория Сесар Кирос

36.

Благой Иванов Ангелов

37.

Георги Николов Шанев

38.

Емил Бориславов Илиев

39.

Дора Георгиева Иса

40.

Пламен Николов Матеев

41.

Петко Кирилов Георгиев

42.

Любомир Богомилов Иванов

43.

Вася Николова Василева

44.

Людмила Иванова Иванова

45.

Йоанна Георгиева Василева

46.

Владимир Найденов Ганчев

47.

Иван Сталинов Филипов

48.

Невена Петрова Ковачева

49.

Невяна Ангелова Матеева

50.

Тихомира Ангелова Граматикова

51.

Венцислав Кирилов Будинов

52.

Николай Пламенов Матеев

53.

Васил Антониев Димитров

54.

Борислав Димитров Митров

55.

Венета Стаменова Ненчева

56.

Красимира Василева Кирова

57.

Диана Георгиева Василева

58.

Аспарух Стоилов Евгениев

Отказва да регистрира като наблюдател Петър Цветанов Белоев, ЕГН ..., който има вече регистрация като наблюдател от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 18 упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Маргарита Даниелова Колева

2.

Божидар Трифонов Димитров

3.

Петя Иванова Петрова

4.

Васил Василев Георгиев

5.

Маргарита Влайкова Огнянова

6.

Елица Борисова Огнянова

7.

Борис Дамянов Огнянов

8.

Радостина Петкова Огнянова

9.

Цветанка Каменова Нончева

10.

Димитър Антонов Димитров

11.

Марияна Атанасова Заркова

12.

Снежана Борисова Георгиева

13.

Ваня Кирилова Маринова

14.

Александрета Иванова Маринова

15.

Йорданка Ангелова Церовска

16.

Стела Здравкова Божинова

17.

Ангелина Петрова Иванова-Варламова

18.

Петя Желязкова Петкова

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 95 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ БЛОК", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Ангелина Желязкова Кукова

2.

Делян Йорданов Куртев

3.

Станка Георгиева Стоянова

4.

Димитринка Андонова Карагенова

5.

Янка Куртева Трифонова

6.

Радостин Тодоров Тодоров

7.

Лиляна Колева Стоянова

8.

Иванка Йорданова Димитрова

9.

Любозар Андонов Любчев

10.

Деян Тодоров Тодоров

11.

Йовка Иванова Димитрова

12.

Марина Дончева Тодорова

13.

Георги Тенев Гюзелев

14.

Веселина Стратева Жекова

15.

Цонка Василева Михалева

16.

Стоянка Стоянова Кондова

17.

Иванка Тенева Славова

18.

Недка Василева Маринова

19

Йорданка Сталинова Пеева

20.

Слав Монев Василев

21.

Янка Колева Стефанова

22.

Къна Георгиева Колева

23.

Калинка Дончева Георгиева

24.

Недялка Николова Тодорова

25.

Янко Полихронов Симов

26.

Кина Йорданова Грошева

27.

Анка Антова Мурзова

28.

Тодорка Божилова Неделчева

29.

Борис Димитров Йорданов

30.

Росен Крайчев Михов

31.

Йордан Йорданов Димитров

32.

Станка Иванова Димитрова

33.

Иван Павлов Костов

34.

Галина Деянова Георгиева

35.

Данка Генчева Иванова

36.

Таня Димова Вълчева

37.

Гергана Георгиева Гьонова

38.

Денка Петкова Златева

39.

Стефка Недкова Димова

40.

Незабравка Илиева Жабова

41.

Пламена Стефанова Иванова

42.

Симеон Николаев Шопов

43.

Галина Славчева Динева

44.

Галин Койчев Лалев

45.

Тодор Димитров Сурчев

46.

Пенка Няголова Крълева

47.

Пена Иванова Михова

48.

Стефка Йорданова Михова

49.

Петър Стоянов Димов

50.

Роза Иванова Кисьова

51.

Маргарита Иванова Христова

52.

Динко Славов Динев

53

Костадин Атанасов Костадинов

54.

Никола Динков Табанов

55.

Тодор Дончев Желязков

56.

Иван Александров Иванов

57.

Марияна Славчева Димитрова

58.

Димо Колев Димов

59.

Алекси Колев Костадинов

60.

Мариела Александрова Иванова

61.

Иван Йорданов Жабов

62

Виолина Александрова Иванова

63.

Слав Стайков Славов

64.

Ваня Георгиева Славова

65.

Стефан Тенев Тенев

66.

Деян Иванов Славов

67.

Иван Иванов Иванов

68.

Иван Петров Иванов

69.

Мариян Илиев Кръстев

70.

Станимир Костадинов Кръстев

71.

Добрин Николаев Добрев

72.

Росен Стефанов Йорданов

73.

Кольо Василев Кабранев

74

Звездомир Димитров Михалев

75.

Марио Имрих Динев

76.

Георги Желязков Петков

77.

Диян Иванов Димов

78.

Христо Койчев Михов

79.

Петко Добринов Юнгарев

80.

Борислава Даниелова Григорова

81.

Лучия Иванова Иванова

82.

Дарина Димитрова Трендафилова

83.

Боряна Венкова Борисова

84.

Йордан Фердов Кирилов

85.

Поликсения Христова Никифорова

86.

Катя Благоева Конова

87.

Цветанка Иванова Дочева

88.

Ростислава Иванова Петкова

89

Емил Емилов Горанов

90.

Георги Иванов Банов

91.

Людмил Димитров Димитров

92.

Милена Стоилкова Велинова

93.

Лидия Христова Атанасова

94.

Емил Георгиев Дамянов

95.

Свобода Маринова Янакиева

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 5 упълномощени представители на сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Валентина Добринчева Добрева

2.       

Катя Георгиева Грекова

3.       

Цвета Маринова Нешева

4.       

Цветан Сашев Цветанов

5.       

Костадин Кирилов Нушев

------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 47 упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Иван Георгиев Гълев

2.

Иван Димитров Янушев

3.

Димитър Генчев Танев

4.

Костадин Веселинов Марков

5.

Васил Атанасов Динков

6.

Стефан Димитров Пейковски

7.

Мария Стефанова Костадинова

8.

Недялка Тодорова Козарева

9.

Владимир Антонов Димитров

10.

Рашко Петров Джинин

11.

Веска Георгиева Семерджиева

12.

Георги Василев Семерджиев

13.

Румяна Иванова Пейковска

14.

Стeлян Янакиев Костадинов

15.

Иван Атанасов Калинов

16.

Златка Иванова Балабанова

17.

Лиляна Георгиева Кавръкова

18.

Радослав Георгиев Шкретов

19.

Веско Петров Кръстанов

20.

Феня Веселинова Генова

21.

Йорданка Димитрова Кушлева

22.

Силвия Георгиева Христова

23.

Калина Атанасова Стаматова

24.

Костадин Михайлов Аргиров

25.

Мария Костадинова Аргирова

26.

Верка Томова Пенчева

27.

Слави Иванов Тодоров

28.

Светлана Иванова Гълева

29.

Димитър Ангелов Генов

30.

Диана Вълкова Гривова

31.

Валентин Илиев Димитров

32.

Живка Стефанова Балабанова

33.

Веселин Костадинов Марков

34.

Иван Иванов Цветков

35.

Александър Николаев Пенев

36.

Веселин Евгениев Генов

37.

Иван Стефанов Балабанов

38.

Атанаска Николова Дамянова

39.

Атанас Иванов Дамянов

40.

Калина Георгиева Лулова

41.

Тодор Василев Лазаров

42.

Стоян Атанасов Запрев  

43.

Емил Антонов Башев

44.

Петър Димитров Димов

45.

Елена Пандева Чопакова

46.

Емануил Любомиров Николов

47.

Христо Николов Манчев 

Отказва да регистрира като наблюдател Николай Йорданов Пенев, ЕГН ..., регистриран като кандидат за народен представител от коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" в РИК в Тринадесети изборен район - Пазарджишки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 124 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Велислава Ценкова Маринова

2.

Румяна Василева Маринова

3.

Лиляна Тодорова Гърбова

4.

Виола Атанасова Христова

5.

Антония Пламенова Иванова

6.

Любомир Павлов Филипов

7.

Симеон Валентинов Симеонов

8.

Розалин Тошков Тошков

9.

Малинка Маринчева Филипова

10.

Павлинка Генова Монева

11.

Геновева Иванова Георгиева

12.

Силвия Здравкова Недялкова

13.

Нина Евгениева Кутиева

14.

Бранимир Светозаров Петров

15.

Анелия Ангелова Литова

16.

Веселин Христов Гатев

17.

Анета Петрова Иванова

18.

Владимир Тошков Ничов

19.

Любка Георгиева Ангелова

20.

Цветелина Любчева Цокова

21.

Пламен Методиев Иванов

22.

Ивалинка Трифонова Найденова

23.

Павлина Върбанова Иванова

24.

Гергана Атанасова Атанасова

25.

Теодоси Петров Ценов

26.

Звезделин Иванов Нинов

27.

Илиана Иванова Иванова

28.

Галин Огнянов Бързов

29.

Иванета Борисова Атева

30.

Таня Николиева Баникова

31.

Лилия Венциславова Нинова

32.

Павлина Елефтерова Минкова

33.

Маргарита Йорданова Маркова

34.

Веселин Парашкевов Белецов

35.

Галя Иимитрова Стоянова

36.

Петър валериев Марков

37.

Илиян Георгиев Илиев

38.

Йорданка Георгиева Конова

39.

Ралица Бориславова Зачева

40.

Десислава Георгива Личева

41.

Георги Цанков Георгиев

42.

Велислава Величкова Вълчева

43.

Людмила валентинова Лозанова

44.

Милена Христова Дамянова

45.

Пенка Георгиева трифонова

46.

Димитър Йорданов Дамянов

47.

Любомила Русинова Иванова

48.

Катя Петрова Александрова

49.

Иван Костадинов Йошовски

50.

Емил Иванов Тачев

51.

Галя Петкова Йошовска

52.

Христина Николаева Чакалова

53.

Емилия Крумова Александрова

54.

Елена Андреева Динова

55.

Цецка Иванова Данова

56.

Галя Славчева Спасова

57.

Валентина Цветанова Панкова

58.

Цветомир Нинов Петков

59.

Красимир Василев Петров

60.

Емилия Тошева Михайлова

61.

Катя Василева Цолова

62.

Детелина Ангелова Димитрова

63.

Маргарита Тодорова Атанасова

64.

Боряна Йотова Бебева

65.

Георги Вълков Цветков

66.

Николина Цвяткова георгиева

67.

Ивайло Георгиев Стоименов

68.

Йоанна Кирилова Джукелова

69.

Валя георгиева Иванова

70.

Нина Кирилова Михайлова

71.

Жаня Красимирова Иванова

72.

Цветанка Иванова Каленска

73.

Марин Лазаров Маринов

74.

Вергиния Борисова Костадинова

75.

Десислава Николова Симеонова

76.

Живко Тинков Михайлов

77.

Маргарита Ангелова Кадииска

78.

Тотка Вачева Велева

79.

Маиана Косева Косева

80.

Румен Георгиев Маринов

81.

Антония Генкова Николова

82.

Павлина Цоцова Атанасова

83.

Дияна Христова Стоянова

84.

Нели Тодорова Костова

85.

Васил Димитров Йотов

86.

Рени Иванова Цветанова

87.

Росица Георгиева Петровска

88.

Юлка Николова Ламбаджиева

89.

Лидия Маринова Иванова

90.

Наталия Лазарова Монова

91.

Виктория Юлиянова Павлова

92.

Александър Борисов Смиловски

93.

Александър Веселинов Тончев

94.

Лидия Якимова Михайлова

95.

Пламен Владков Петров

96.

Даринка Иванова Цветанова

97.

Пламенка Георгиева Цветкова

98.

Ася Божинова Господинова

99.

Вася Илиева Чукарова

100.

Калинка Николова Бенчева

101.

Мариан Людмилов Бенчев

102.

Десислава Валентинова Манова

103.

Иванка Цветанова Николова

104.

Вили Кирилова Бъчева

105.

Марияна Манолова Печовска

106.

Свилен Йовков Радков

107.

Силвия веселинова Димитрова

108.

Ивайло Илиянов Маринов

109.

Татяна Недялкова Кирилова

110.

Иваило Стойков Стойков

111.

Свилена Божидарова Петрова

112.

Людмил Атанасов Литов

113.

Надя Кръстева Тодорова

114.

Елена Йорданова Миндизова

115.

Петър Борисов Смирнов

116.

Миглена Пламенова Льонг

117.

Татяна Живкова Гарванска

118.

Радослава Николова Радева

119.

Виолета Върбанова Данова

120.

Маргарита Цонева Иванчева

121.

Васка Тодорова Митева

122.

Стела Асенова Гачевска

123.

Ваня Атанасова Цветанова

124.

Даринка Тодорова Иванова

Отказва да регистрира като наблюдатели:

1.

Васил Гергов Василев

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1306 / Сдружение „Земеделски 2, 5
младежки съюз",Повторен ЕГН 
в текущия списък

2.

Васил Гергов Василев

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1306 / Сдружение „Земеделски младежки съюз",Повторен ЕГН 
в текущия списък

3.

Галина Йончева Томова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1279 / Сдружение „Земеделски младежки съюз"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 171 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Живка Тодорова Нейкова

2.       

Теменужка Валентинова Кръстева

3.       

Надежда Здравкова Атанасова

4.       

Венета Минева Петрова

5.       

Свилен Петков Петков

6.       

Костадин Георгиев Неделчев

7.       

Виктория Веселинова Овчарова

8.       

Георги Весков Георгиев

9.       

Севдалина Стойчева Първова

10.  

Радостина Георгиева Желязкова

11.  

Николай Николов Бързински

12.  

Таня Димитрова Сиракова

13.  

Мима Тодорова Младенова

14.  

Венера Петкова Балабанова

15.  

Мария Стефанова Иванова

16.  

Костадин Георгиев Иванов

17.  

Диляна Тодорова Дойчева

18.  

Ваня Михайлова Кирева

19.  

Динко Танков Танев

20.  

Живко Руменов Динев

21.  

Валентин Димитров Христов

22.  

Цветомир Валериев Петров

23.  

Георги Стефанов Станев

24.  

Антоанета Иванова Тончева

25.  

Славчо Дечев Иванов

26.  

Динко Живков Петров

27.  

Таня Господинова Иванова

28.  

Божидар Желев Ганчев

29.  

Димитър Йорданов Киндилов

30.  

Драгомир Людмилов Димитров

31.  

Теменуга Желева Желязкова

32.  

Росен Веселинов Кирков

33.  

Теодора Танчева Тенева

34.  

Десислав Маринов Бонев

35.  

Десислава Гьонева Ленова

36.  

Златомира Бонева Колева

37.  

Лиляна Илчева Генова

38.  

Дарина Георгиева Узунова

39.  

Диана Славова Мъглова

40.  

Гина Иванова Георгиева

41.  

Марияна Недялкова Маркова

42.  

Стефан Минков Кирев

43.  

Маринела Тодорова Дочева

44.  

Йорданка Тодорова Късърджикова

45.  

Валя Богомилова Генчева

46.  

Галя Проданова Йорданова

47.  

Жени Златкова Костадинова

48.  

Йовка Неделчева Неделчева

49.  

Красимира Димитрова Златева

50.  

Мариан Петков Петков

51.  

Диана Ганчева Петрова

52.  

Даниел Руменов Динев

53.  

Диана Русева Семова

54.  

Румяна Димитрова Делева

55.  

Катя Димитрова Димитрова

56.  

Добринка Стойнова Бойчева

57.  

Тодор Николов Димитров

58.  

Илиан Тодоров Николов

59.  

Димитър Радостинов Колев

60.  

Тихомир Михайлов Попов

61.  

Елисавета Радева Динева

62.  

Иванка Накова Георгиева

63.  

Станимир Станев Тодоров

64.  

Дарина Иванова Тенева

65.  

Недялка Иванова Танева

66.  

Галя Гошева Пенева

67.  

Ива Миткова Великова

68.  

Стефан Димитров Георгиев

69.  

Теньо Добрев Минчев

70.  

Иванка Костова Георгиева

71.  

Веселина Кънчева Велева

72.  

Данчо Желев Вълчев

73.  

Златина Тенева Василева

74.  

Недялко Димитров Колев

75.  

Румяна Ангелова Проданова

76.  

Венеана Ангелова Хаджиангелова-Симеонова

77.  

Кина Андонова Неделчева

78.  

Храбрина Димитрова Димитрова

79.  

Теодора Цветанова Карастойкова

80.  

Георги Сашев Георгиев

81.  

Елена Минчева Василева

82.  

Ваня Стоянова Желева

83.  

Красимира Тодорова Георгиева

84.  

Иван Динев Иванов

85.  

Димитринка Илиева Тенева

86.  

Десислава Минчева Иванова

87.  

Недялка Петрова Недялкова

88.  

Мария Нейкова Лечева

89.  

Анета Петкова Ангелова

90.  

Мария Стойнова Кожухарова

91.  

Светлинка Петрова Генчева

92.  

Христина Цветанова Крушева

93.  

Донка Маринова Христова

94.  

Ганка Енчева Цветкова

95.  

Елеонора Денчева Иванова

96.  

Златка Нанева Енева

97.  

Димитър Стоянов Кушев

98.  

Валентина Ангелова Тодорова

99.  

Десислава Недялкова Марангозова

100.                    

Даринка Вълева Колева

101.                    

Николай Недялков Марангозов

102.                    

Васил Динков Василев

103.                    

Десислава Денкова Денева

104.                    

Киро Петров Колев

105.                    

Снежина Петкова Атанасова

106.                    

Бонка Петрова Койчева

107.                    

Тихомир Дончев Маджаров

108.                    

Биляна Димитрова Димитрова

109.                    

Динко Евгениев Динев

110.                    

Тенко Петров Данков

111.                    

Иван Иванов Танев

112.                    

Филип Пенев Филипов

113.                    

Даниел Георгиев Господинов

114.                    

Татяна Вълева Ганева

115.                    

Иван Неделчев Георгиев

116.                    

Милена Динева Пенева

117.                    

Галина Тихомирова Сарийска

118.                    

Георги Иванов Христозов

119.                    

Златина Трайкова Трайкова

120.                    

Андон Андонов Иванов

121.                    

Златина Миньова Михайлова

122.                    

Георги Митков Колев

123.                    

Асен Асенов Янков

124.                    

Стефанка Желева Иванова

125.                    

Иванка Добрева Рашева

126.                    

Минка Господинова Бонева

127.                    

Донка Пенчева Карафезиева

128.                    

Таня Димова Димитрова

129.                    

Христо Иванов Маринов

130.                    

Радостин Иванов Георгиев

131.                    

Димо Вълчев Димов

132.                    

Христо Стоянов Христов

133.                    

Стефан Димитров Вълев

134.                    

Андрей Красимиров Андреев

135.                    

Асен Ангелов Митев

136.                    

Райна Иванова Иванова

137.                    

Жанета Бончева Димитрова

138.                    

Пепа Тенева Русева

139.                    

Самоелла Сивелинова Сивчева

140.                    

Жулиета Колева Тенева

141.                    

Ивайло Костов Дуков

142.                    

Петя Стефанова Славова

143.                    

Дойчо Динев Дойчев

144.                    

Димитър Тодоров Караиванов

145.                    

Ваня Петева Петкова

146.                    

Спаска Кънева Иванова

147.                    

Димитринка Иванова Бончева

148.                    

Михаил Димитров Димитров

149.                    

Корнелия Динчева Генова

150.                    

Маргарита Динева Енчева

151.                    

Пламена Ганчева Павлова

152.                    

Михаил Ангелов Михайлов

153.                    

Цонка Николова Атанасова

154.                    

Михаил Иванов Михайлов

155.                    

Недка Стайкова Русева

156.                    

Димитрина Димитрова Асъмова

157.                    

Йовка Иванова Илчева

158.                    

Катя Неделчева Илиева

159.                    

Златка Колева Колева

160.                    

Валентин Василев Панков

161.                    

Пенка Бинева Славова

162.                    

Йонко Пенчев Иванов

163.                    

Мария Иванова Стоева

164.                    

Стойчо Иванов Тонев

165.                    

Недялка Павлова Вълкова

166.                    

Стефан Тодоров Мадаров

167.                    

Радка Асенова Динкова

168.                    

Никола Тенев Господинов

169.                    

Надежда Владкова Ангелова

170.                    

Иван Христов Костов

171.                    

Радка Кънева Пейкова

Отказва да регистрира като наблюдатели:

Име, презиме, фамилия

 

1.

Росица Бонева Колева

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 131 / Сдружение „Активно общество"

2.

Станислав Николаев Стоянов

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 134 / Сдружение „Активно общество"

3.

Петко Георгиев Георгиев

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 436 / Сдружение „Земеделски младежки съюз"

4.

Даниел Красимиров Костов

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 426 / Сдружение „Земеделски младежки съюз"

5.

Александра Стоянова Янкова

Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 410 / Сдружение „Земеделски младежки съюз"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 100 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Цветко Милетиев Цветков

2.

Цветана Христова Попова

3.

Боян Кирилов Тодоров

4.

Ана Димитрова Кирилова

5.

Валери Димитров Иванов

6.

Георги Красимиров Георгиев

7.

Анатоли Найденов Георгиев

8.

Валерия Тончова Стоичкова

9.

Николета Миткова Тодорова

10.

Венелина Йорданова Крачуновска

11.

Пламен Иванов Дамянов

12.

Кольо Георгиев Сиренярски

13.

Галя Спасова Ангелова

14.

Илия Петров Желязков

15.

Николай Петров Антонов

16.

Николай Лазаров Тодоров

17.

Ангел Петков Иванов

18.

Добрин Славейков Върбанов

19.

Данаил Йорданов Александров

20.

Петко Николов Конярски

21.

Цветелина Тихомирова Коновска

22.

Иван Руменов Ценов

23.

Иван Недялков Василев

24.

Румен Методиев Михайлов

25.

Радостин Данаилов Монов

26.

Данаил Кирилов Монов

27.

Радослав Анатолиев Рашков

28.

Албена Каменова Каменова

29.

Лариса Красимирова Петкова

30.

Ивайло Петров Илиев

31.

Виктор Маринов Лазаров

32.

Бисерка Ленинова Маринова

33.

Катя Алексиева Каменова

34.

Незабравка Василева Йолова

35.

Росица Рашкова Николова

36.

Десислава Иванова Петрова

37.

Милчо Горанов Маринов

38.

Илонка Стефанова Петкова

39.

Ирен Митков Петков

40.

Венцислав Петков Младенов

41.

Гошо Петков Тодоров

42.

Петко Йорданов Лайчев

43.

Христо Цветков Тонов,

44.

Надежда Тодорова Ангелова

45.

Цеко Ангелов Петров

46.

Веско Цонков Миков

47.

Павлина Емилова Маринова

48.

Пенка Борисова Каменова

49.

Атанас  Юриев Атанасов

50.

Татяня Иванова Йорданова

51.

Ивелин Йорданов Славков

52.

Ангел Дочев Маринов

53.

Мерсяна Вескова Йорданова

54.

Анжела Здравкова Николова

55.

Цветана Витанова Петрова

56.

Веселин Георгиев Илиев

57.

Ивалина Кирилова Димитрова

58.

Людмил Димитров Кръстев

59.

Йордан Петров Маринов

60.

Валери Митков Станев

61.

Петя Иванова Николова

62.

Чавдар Цветанов Иванов

63.

Даниел Красимиров Дунчев

64.

Албена Красимирова Бориславова

65.

Зорница Иванова Тюлбенска

66.

Цветан Христов Тимов

67.

Николай Йорданов Минков

68.

Ценко Илиев Христов

69.

Емил Петков Средков

70.

Николай Сашов Николов

71.

Кирил Валентинов Луканов

72.

Гинка Димитрова Бауренска

73.

Ваня Росенова  Данчева

74.

Денис Емилова Кирилова

75.

Павлин Валериев Кузманов

76.

Соня Димитрова Врачанска

77.

Ангел Нинов Иванов

78.

Лазар Димитров Атанасов

79.

Цветан Асенов Кунов

80.

Петъо Красимиров Стефанов

81.

Цветанка Андреева Иславиева

82.

Асен Иванов Михайлов

83.

Нина Георгиева Нинова

84.

Кръстина Горанова Димитрова

85.

Бисерка Въткова Александрова

86.

Димитринка Маринова Димитрова

87.

Цветан Кирилов Петков

88.

Снежана Върбанова Петрова

89.

Калин Емилов Кирилов

90.

Младен Методиев Томов

91.

Красимир Александров Пановски

92.

Малина Владимирова Диновска

93.

Николай Красимиров Стойчовски

94.

Красимир Цветанов Сълковски

95.

Симеон Данчев Първановски

96.

Милка Коцева Цветковска

97.

Венелин Бойков Врачовски

98.

Крум Радославов Каменов

99.

Веселин Иванов Врачовски

100.

Цветко Илиев Барфончовски

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 3 упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", както следва: 

Име, презиме, фамилия

1.

Йова Богданова Богданова

2.

Паола Василева Василева

3.

Кристин Иванова Иванова

------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА за застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на партия „Атака" 6 лица, както следва:

Име, презиме и фамилия

1.

Румяна Бориславова Павлова

2.

Стефанка Георгиева Василева

3.

Мария Георгиева Живков

4.

Божидар Тодоров Живков

5.

Илия Георгиев Горев

6.

Красимир Недялков Матев

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 149 упълномощени представители на фондация „Младежка толерантност", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Славина Анкова Георгиева

2.

Славчо Борисов Ангелов

3.

Симеон Михайлов Кочов

4.

Надя Михайлова Шанкова

5.

Васко Михайлов Пешов

6.

Еленка Атанасова Пешова

7.

Михаил Симеонов Кочов

8.

Божил Васков Пешов

9.

Атанаска Трайкова Стефанова

10.

Виктория Румянова Колева

11.

Георги  Трайков Димитров

12.

Анка Илиева Георгиева

13.

Георгияна Кирилова Бекова

14.

Николай Валериев Димитров

15.

Елена Матеева Ташкова-Димитрова

16.

Александър Валериев Димитров

17.

Елизабет Николаева Димитрова

18.

Изабел Николаева Димитрова

19.

Божана Натан Пакашки

20.

Лиляна Андреева Георгиева

21.

Михаил Борисов Пешев

22.

Пламен Борисов Пешев

23.

Атанас Валентинов Георгиев

24.

Кристина Матеева Ташкова-Пешева

25.

Вероника Михайлова Борисова

26.

Християн Иванов Черкезов

27.

Младен Николов Ицков

28.

Михаил Савов Димитров

29.

Мичко Стефков Пешев

30.

Денис Бойков Мичев

31.

Петър Крумов Атанасов

32.

Мирослав Живков Шуменов

33.

Емил Живков Борисов

34.

Росен Живков Шуменов

35.

Красимир Славчев Божилов

36.

Христо Николов Христов

37.

Румен Мичев Бонев

38.

Методи Мичев Бонев

39.

Васил Костадинов Илиев

40.

Иван Еленков Ташков

41.

Бойка Траянова Димитрова

42.

Славе Траянов Димитров

43.

Вертиния Борисова Димитрова

44.

Димка Бориславова Пешова

45.

Траян Славов Димитров

46.

Елеонора Ивайлова Танчева

47.

Фанка Рангелова Димитрова

48.

Димитър Траянов Димитров

49.

Митко Рангелов Митев

50.

Траянка Рангелова Митова

51.

Калинка Петрова Иванова

52.

Мими Драгомирова Бошкова

53.

Ренета Александрова Рангелова

54.

Яким Димитров Асенов

55.

Стефка Александрова Рангелова

56.

Зорница Александрова Рангелова

57.

Васил Валентинов Димитров

58.

Денка Александрова Рангелова

59.

Николай Руменов Ангелов

60.

Зоран Александров Рангелов

61.

Преслав Ивайлов Рангелов

62.

Биляна Пенчева Мартинова

63.

Катя Ивова Рангелова

64.

Мариана Александрова Таскова

65.

Силвия Бориславова Стоименова

66.

Антон Бориславов Генчев

67.

Дяла Димитрова Дойнова

68.

Борислава Стоименова Попчева

69.

Иляна Филипова Христова

70.

Диана Николова Петкова

71.

Даринка Георгиева Костова

72.

Красимир Викторов Тетовски

73.

Иванка Василева Николова-Тетовска

74.

Виктория Красимирова Гетовска

75.

Кристина Красимирова Гетовска

76.

Йордан Тенчев Стоянов

77.

Силвия Петрова Стоянова

78.

Зорница Йорданова Стоянова

79.

Татяна Методияеа Златанова

80.

Божидар Кирилов Лазаров

81.

Росен Росенов Ясенов

82.

Алдин Росенов Ясенов

83.

Айсел Хамит Ахмет

84.

Величка Стефанова Спасова

85.

Бинка Маринова Хюсмен

86.

Алекси Атанасов Асенов

87.

Радослав Ясенов Асенов

88.

Ася Миланова Асенова

89.

Айтен Хамит Ахмет

90.

Лилия Ангелова Маринова

91.

Наргита Методиева Асенова

92.

Розалия Радославова Асенова

93.

Сузана Радославова Асенова

94.

Октай Архан Али

95.

Андрей Хаджиев Иванов

96.

Иво Руменов Иванов

97.

Луис Павлов Иванов

98.

Кирил Красимиров Бренчев

99.

Михаил Николаев Тотев

100.

Мария Стоянова Джумалийска

101.

Мартин Славчев Никленов

102.

Марио Славчев Никленов

103.

Ева Йорданова Никленова

104.

Георги Стоянов Станкев

105.

Галя Георгиева Нушкова

106.

Живко Минчев Георгиев

107.

Евгени Стоянов Стоянов

108.

Соня Алексиева Василева

109.

Йоана Тошева Ценовска

110.

Антон Пламенов Дамяновски

111.

Петър Василев Кирилов

112.

Албена Димитрова Николова

113.

Зоя Ангелова Крумова

114.

Крум Димитров Крумов

115.

Димитър Крумов Крумов

116.

Валери Крумов Крумов

117.

Боян Петракиев Борисов

118.

Емил Велинов Тодоров

119.

Калина Емилова Николова

120.

Ива Игнатова Димитрова

121.

Дарина Валентинова Кузманова

122.

Ивона Валентинова Кузманова

123.

Данайл Петров Димитров

124.

Румен Веселинов Николаев

125.

Михаил Николов Панев

126.

Даниел Недялков Денев

127.

Радко Минчев Манов

128.

Огнян Велков Петков

129.

Ивана Богданова Велкова

130.

Десислава Игнатова Димитрова-Петкова

131.

Милчо Невенов Илиев

132.

Веско Илиев Джанов

133.

Красимир Цветанов Милев

134.

Петър Весков Джанов

135.

Александър Невенов Маринов

136.

Борислава Георгиева Душанова

137.

Николай Василев Николов

138.

Цветинка Петрова Николова

139.

Петра Симеонова Джанова

140.

Георги Иванов Петков

141.

Андрей Алексиев Методиев

142.

Владимир Богданов Димитров

143.

Венцислав Николаев Орешаров

144.

Веселинка Савова Николова

145.

Стефан Александров Николов

146.

Мартина Цветанова Маринова

147.

Радмила Ангелова Андонова

148.

Владимир Димитров Андонов

149.

Сезгин Юсеин Мехмед

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 512 упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

Име, презиме и фамилия

1.     

Вера Симеонова Кирилова

2.     

Теодор Симеонов Кирилов

3.     

Цветанка Тошева Павлова

4.     

Георги Величков Георгиев

5.     

Ивайло Георгиев Иванов

6.     

Милка Ангелинова Ачкова

7.     

Богомил Фиданов Иванов

8.     

Данаил Мариянов Атанасов

9.     

Цветан Красимиров Дошев

10.  

Марияна Любомирова Велкова

11.  

Димитър Юриев Борисов

12.  

Мая Кирчова Найденова

13.  

Данаил Динков Илиев

14.  

Георги Величков Фицин

15.  

Васко Анков Бориславов

16.  

Асен Димитров Миланов

17.  

Петър Георгиев Върбанов

18.  

Росица Димитрова Благоева

19.  

Ивелин Златков Трайков

20.  

Асенка Асенова Иванова

21.  

Жанина Валентин Миланези

22.  

Шанко Челебиев Борисов

23.  

Иванка Асенова Киркова

24.  

Кирилка Сашкова Кирчева

25.  

Борислав Илиев Ангелов

26.  

Анета Ивайлова Ангелова

27.  

Илиля Асенов Ангелов

28.  

Диляна Стефанова Кръстева

29.  

Иванка Любенова Кирова

30.  

Шанко Васков Киров

31.  

Гина Георгиева Здравкова

32.  

Мая Тасева Димова

33.  

Таско Стефчов Асенов

34.  

Радослав Цеков Георгиев

35.  

Камелия Пепиева Александрова

36.  

Цветан Василев Александров

37.  

Ангел Цветанов Василев

38.  

Добринка Тодорова Лилова

39.  

Даниела Сашкова Илиева

40.  

Емилия Сашкова Илиева

41.  

Стефчо Асенов Борисов

42.  

Тодорка Сашкова Борисова

43.  

Славчо Методиев Борисов

44.  

Боянка Ангелова Тодорова

45.  

Вергиния Гоцева Янакиева

46.  

Гергина Василева Георгиева

47.  

Василка Тасева Асенова

48.  

Георги Николов Георгиев

49.  

Кирил Начков Лашков

50.  

Снежана Олег Георгиева

51.  

Милка Маркова Борисова

52.  

Бойко Борисов Младенов

53.  

Вержиния Кирчова Георгиева

54.  

Венцислав Начков Лашков

55.  

Наталия Рангелова Пламенова

56.  

Зорка Иванова Борисова

57.  

Искра Йорданова Борисова

58.  

Борислав Ласков Борисов

59.  

Надка Славчева Русинова

60.  

Светла Ачкова Борисова

61.  

Тотка Гоцева Методиево

62.  

Митко Василов Бошков

63.  

Петър Рафайлов Найденов

64.  

Вилияна Жорова Пенчева

65.  

Рангел Велиев Борисов

66.  

Атанаска Асенова Борисова

67.  

Величко Божков Борисов

68.  

Аврам Величков Божков

69.  

Анелия Ангелова Борисова

70.  

Тони Георгиев Найденов

71.  

Верка Алекова Найденова

72.  

Людмила Тонева Георгиева

73.  

Гина Костова Димова

74.  

Тошко Димов Алеков

75.  

Василка Милчова Ангелова

76.  

Данаил Тошков Димов

77.  

Димчо Тошков Димов

78.  

Александър Георгиев Замфиров

79.  

Любомир Бикеров Алексиев

80.  

Марияна Младенова Борисова

81.  

Тони Бисеров Алексиев

82.  

Жанета Иванова Борисова

83.  

Бисер Алексиев Борисов

84.  

Ленчо Тасев Борисов

85.  

Адрияна Спасова Борисова

86.  

Теменужка Ленчова Тасева

87.  

Румяна Ленчова Тасева

88.  

Сашко Марков Сашков

89.  

Марко Сашков Марков

90.  

Ивайло Асенов Славчев

91.  

Лиляна Сашкова Маркова

92.  

Анелия Сашкова Сашкова

93.  

Аксиния Боянова Борисова

94.  

Асен Марков Борисов

95.  

Зоя Николова Цанева

96.  

Йордон Георгиев Цанев

97.  

Фидан Миронов Фиданов

98.  

Таня Милтонова Младенова

99.  

Георги Величков Младенов

100.                    

Камен Славчев Качов

101.                    

Люба Миленкова Младенова

102.                    

Мария Николова Георгиева

103.                    

Румен Цветанов Манойлов

104.                    

Милка Пенчева Шанкова

105.                    

Елеонора Виолетова Христова

106.                    

Милка Данчева Димова

107.                    

Данаил Шанков Каменов

108.                    

Шанко Каменов Димов

109.                    

Богдан Янакиев Маринов

110.                    

Теменужка Георгиева Найденова

111.                    

Данаил Цецков Димитров

112.                    

Борислав Аврамов Гуоргиев

113.                    

Галин Емилов Мирчев

114.                    

Аврам Георгиев Матеев

115.                    

Илияна Иванова Лашкова

116.                    

Огнян Иванов Борисов

117.                    

Илияна Садкова Николова

118.                    

Бончо Надков Митов

119.                    

Емил Димитринов Васков

120.                    

Лиляна Ангелова Борисова

121.                    

Ангел Бончев Надков

122.                    

Василка Данаилова Филипова

123.                    

Лиляна Бончева Надкова

124.                    

Асен Янакиев Младенов

125.                    

Невена Жорова Атанасова

126.                    

Милка Кочова Иванова

127.                    

Петър Жоров Атанасов

128.                    

Жоро Атанасов Тасев

129.                    

Надя Шанкова Замфирова

130.                    

Захари Александров Георгиев

131.                    

Захаринка Александрова Лашкова

132.                    

Жасмина Трайкова Трайкова

133.                    

Иван Филипов Крумов

134.                    

Богдан Янакиев Младенов

135.                    

Илияна Радкова Илиева

136.                    

Красимир Лашков Каменов

137.                    

Верка Найденова Борисова

138.                    

Лашко Каменов Борисов

139.                    

Бранимир Бранимиров Илиев

140.                    

Бранимир Илиев Найденов

141.                    

Верка Цекова Найденова

142.                    

Асенка Лашкова Маркова

143.                    

Мита Йолова Маринова

144.                    

Ваня Величкова Томова

145.                    

Камелия Йолова Славчева

146.                    

Николай Величков Томов

147.                    

Зорка Данчева Ангелова

148.                    

Галина Александрова Венкова

149.                    

Лашко Марков Сашков

150.                    

Лалка Петкова Цонова

151.                    

Николина Георгиева Боянова

152.                    

Камен Славчев Боянав

153.                    

Кирил Сашков Кирчов

154.                    

Славейко Викторов Славейков

155.                    

Божидарка Величкова Божкова

156.                    

Параскева Илиева Асенова

157.                    

Сашо Кирчов Димов

158.                    

Боян Илиев Борисов

159.                    

Димитринка Александрова Маркова

160.                    

Рангел Миланов Рангелов

161.                    

Василка Милкова Христова

162.                    

Нина Илиева Асенова

163.                    

Горана Илиева Рангелова

164.                    

Ценка Маринова Борисова

165.                    

Филип Ангелов Димитров

166.                    

Бисер Митков Димитров

167.                    

Драголюб Димитров Филипов

168.                    

Жоро Пенчев Асенов

169.                    

Еленка Цветанова Младенова

170.                    

Ленка Красимирова Борисова

171.                    

Данаил Георгиев Славчев

172.                    

Борис Божков Борисов

173.                    

Юлиян Бисеров Симов

174.                    

Бойка Рангелова Пламенова

175.                    

Васка Филипова Ангелова

176.                    

Маргарита Денкова Николова

177.                    

Йордан Николов Горанов

178.                    

Данче Иванова Найденова

179.                    

Денко Николов Денков

180.                    

Найден Георгиев Миланов

181.                    

Найден Георгиев Найденов

182.                    

Младенка Найденова Василева

183.                    

Сашко Методиев Йосифов

184.                    

Зорница Найденова Георгиева

185.                    

Богомил Найденов Василев

186.                    

Тодор Борисов Дошев

187.                    

Горана Георгиева Борисова

188.                    

Васил Замфиров Георгиев

189.                    

Елиза Борисова Филипова

190.                    

София Иванова Кирова

191.                    

Огнян Пламенов Арсенов

192.                    

Радка Самуилова Александрова

193.                    

Самуил Александров Филипов

194.                    

Наташа Славчева Филипова

195.                    

Боряна Георгиева Любенова

196.                    

Страхил Страшков Кирчев

197.                    

Анелия Петрова Младенова

198.                    

Атанас Тасев Борисов

199.                    

Киче Каменова Вълчева

200.                    

Камелия Петрова Младенова

201.                    

Петра Маркова Борисова

202.                    

Атанас Демов Атанасов

203.                    

Асен Славчев Захариев

204.                    

Снежанка Сашкова Захариева

205.                    

Сашка Асенова Славчева

206.                    

Данаил Найденов Антов

207.                    

Христина Асенова Славчева

208.                    

Любен Цонков Любенов

209.                    

Иванка Кочова Иванова

210.                    

Иванка Тошкова Иванова

211.                    

Любомир Йорданов Велков

212.                    

Роман Асенов Христов

213.                    

Миглена Данаилова Денкова

214.                    

Славчо Тонев Славчев

215.                    

Снежана Величкова Велкова

216.                    

Николина Трифонова Захариева

217.                    

Надежда Славчева Илиева

218.                    

Румяна Величка Каменова

219.                    

Ангелина Славчева Рашкова

220.                    

Богдан Славчев Захариев

221.                    

Евстати Славчев Захариев

222.                    

Верка Тасева Алекова

223.                    

Златка Шанков Маринов

224.                    

Кирил Тасев Алеков

225.                    

Жана Найденова Борисова

226.                    

Младен Панов Ангелов

227.                    

Данаил Гинов Георгиев

228.                    

Вергиния Тодорова Дудова

229.                    

Сашко Илиев Марков

230.                    

Мария Кирчева Христова

231.                    

Фидан Иванов Борисов

232.                    

Люба Крумова Маркова

233.                    

Сашка Кирова Аврамова

234.                    

Боян Денков Найденов

235.                    

Десислав Боянов Денков

236.                    

Леонида Тошкова Найденова

237.                    

Боян Йосифов Методиев

238.                    

Боян Зоев Боянов

239.                    

Даниела Сашкова Иванова

240.                    

Иван Павлов Иванов

241.                    

Пламен Бончев Надков

242.                    

Димитър Цветанов Дамянов

243.                    

Албена Иванова Лашкова

244.                    

Динко Илиев Найденов

245.                    

Юри Цветанов Дамянов

246.                    

Марияна Дамянова Лилкова

247.                    

Цветан Дамянов Лилков

248.                    

Жана Алексиева Маркова

249.                    

Софка Георгиева Петкова

250.                    

Зорка Филипова Борисова

251.                    

Цветелина Димчева Цецкова

252.                    

Мирослава Димчова Цецкова

253.                    

Анета Борисова Михайлова

254.                    

Елена Славчева Димитрова

255.                    

Димчо Цецков Димитров

256.                    

Атанаска Николова Михайлова

257.                    

Аксиния Славчова Гергова

258.                    

Фана Юриева Димитрова

259.                    

Юрий Димитров Борисов

260.                    

Анка Ангелова Петрова

261.                    

Ани Красимирова Георгиева

262.                    

Огнян Васков Огнянов

263.                    

Ценка Борисова Найденова

264.                    

Борис Каменов Алеков

265.                    

Ема Стефанова Кирилова

266.                    

Настя Тодорова Кирилова

267.                    

Боян Тодоров Кирилов

268.                    

Гюрис Найденов Марков

269.                    

Васил Жоров Васков

270.                    

Виолета Костова Найденова

271.                    

Жулиен Василев Жоров

272.                    

Тодорка Ачкова Георгиева

273.                    

Силва Радкова Илиева

274.                    

Даниел Георгиев Милчов

275.                    

Иванка Петрова Милчова

276.                    

Георги Филипов Крумов

277.                    

Тодор Методиев Благоев

278.                    

Надя Димова Найденова

279.                    

Наташа Коцева Георгиева

280.                    

Петър Славчев Георгиев

281.                    

Елеонора Маринова Асенова

282.                    

Ирена Андреева Илиева

283.                    

Зорница Андреева Илиева

284.                    

Юлия Методиева Найденова

285.                    

Методи Илиянов Методиев

286.                    

Веселка Илиянова Димитрова

287.                    

Александър Сашов Янков

288.                    

Сашо Янко Георгиев

289.                    

Бисер Сергеев Миронов

290.                    

Георги Ганчев Паскалев

291.                    

Николинка Тасева Борисова

292.                    

Вержиня Апостолова Димова

293.                    

Славка Петрова Борисова

294.                    

Петър Маринов Борисов

295.                    

Галина Асенова Борисова

296.                    

Кирил Василев Борисов

297.                    

Венелин Асенов Димитров

298.                    

Елена Георгиева Борисова

299.                    

Тинчо Борисов Гергов

300.                    

Вилизар Илиянов Каменов

301.                    

Илиян Пацев Каменов

302.                    

Цветана Тинчова Каменова

303.                    

Соня Василева Георгиева

304.                    

Искра Огнянова Лазарова

305.                    

Бойка Тодорова Кирилова

306.                    

Величко Боянов Пламенов

307.                    

Ася Иванова Методиева

308.                    

Жулиета Ангелова Димитрова

309.                    

Георги Найденов Георгиев

310.                    

Петя Александрова Илиева

311.                    

Мария Петрова Дилкова

312.                    

Йоло Костев Йолов

313.                    

Величка Апостолова Богданова

314.                    

Лоска Цветанова Георгиева

315.                    

Любен Димитров Любенов

316.                    

Ради Цветанов Георгиев

317.                    

Илян Георгиев Илиев

318.                    

Георги Николиев Тодоров

319.                    

Яко Петков Минков

320.                    

Кремена Красимирова Минткова

321.                    

Таша Петрова Милчева

322.                    

Саравка Иванова Борисова

323.                    

Кирил Богданов Илиев

324.                    

Наста Филипова Илиева

325.                    

Марин Кирилов Богданов

326.                    

Мария Любомирова Стефанова

327.                    

Марин Кочов Цветанов

328.                    

Кочо Цветанов Кочов

329.                    

Павлина Кирилова Кочева

330.                    

Десислава Кочова Цветанова

331.                    

Кирил Маринов Кирилов

332.                    

Свилена Гарчова Кирилова

333.                    

Владислава Кирилова Бонова

334.                    

Дора Маркова Якова

335.                    

Богдан Иванов Костов

336.                    

Радостин Палов Берков

337.                    

Кирил Рамчов Бонов

338.                    

Магдалена Кирилова Бонова

339.                    

Найден Богданов Иванов

340.                    

Тодор Манчев Тодоров

341.                    

Емил Зайков Тасев

342.                    

Марко Яков Будинин

343.                    

Стоянка Иванова Бонови

344.                    

Милко Богданов Тодоров

345.                    

Силвия Стоянкова Иванова

346.                    

Моника Красимирова Георгиева

347.                    

Анета Върбанова Тасева

348.                    

Върбан Петров Върбанов

349.                    

Сарафка Стефанова Илиева

350.                    

Димитър Петков Пелофино

351.                    

Цветелина Величкова Тодорова

352.                    

Андрей Любенов Зайков

353.                    

Веска Димитрова Върбанова

354.                    

Цветана Аврамова Костова

355.                    

Вероника Огнянова Николова

356.                    

Лиляна Русинова Горанова

357.                    

Рени Спасова Вълчева

358.                    

Галя Ангелова Димитрова

359.                    

Боряна Иванова Паскалева

360.                    

Паскал Димитров Паскалев

361.                    

Иван Найденов Найденов

362.                    

Спаса Петкова Найденова

363.                    

Тинка Сашкова Тинкова

364.                    

Йоло Рашов Георгиев

365.                    

Цонка Рашова Георгиева

366.                    

Юлия Маринова Дражова

367.                    

Доротея Лазарова Петкова

368.                    

Мирослав Йосифов Любенов

369.                    

Боян Митков Спасов

370.                    

Надка Асенова Симеонова

371.                    

Ваня Боянова Миткова

372.                    

Боряна Христова Спасова

373.                    

Тони Яков Тодоров

374.                    

Кирилка Серафимова Крумова

375.                    

Цветан Аврамов Крумов

376.                    

Кристина Тонева Каменова

377.                    

Анатоли Венциславов Каменов

378.                    

Венцислав Каменов Владимиров

379.                    

Пепа Милкова Владимирова

380.                    

Митра Миленкова Първанова

381.                    

Ирина Георгиева Любенова

382.                    

Иван Найденов Иванов

383.                    

Цветана Аврамова Костова

384.                    

Велизар Христов Благоев

385.                    

Дафинка Любенова Илиева

386.                    

Мария Василева Георгиева

387.                    

Йоло Момчилов Йолов

388.                    

Методи Анжелов Илиев

389.                    

Мария Тодорова Василева

390.                    

Методи Тасев Борисов

391.                    

Таси Николов Борисов

392.                    

Лияна Аврамова Борисова

393.                    

Петър Апостолов Ценов

394.                    

Мариан Евгениев Любенов

395.                    

Любен Владов Иванов

396.                    

Бисер Асенов Борисов

397.                    

Цветелина Златкова Каменова

398.                    

Стефан Милчев Стефанов

399.                    

Любен Илиев Георгиев

400.                    

Любка Германова Георгиева

401.                    

Андриан Илиев Андреев

402.                    

Татяна Цветанова Андреева

403.                    

Илия Андреев Илиев

404.                    

Сашко Славчев Минчев

405.                    

Светла Мариева Минчева

406.                    

Андриян Ганев Георгиев

407.                    

Николина Йолова Илиева

408.                    

Илия Маринов Андреев

409.                    

Георги Борисов Георгиев

410.                    

Димитринка Георгиева Величкова

411.                    

Стоянка Георгиева Стефанова

412.                    

Петър Милчев Стефанов

413.                    

Родослав Розев Дамянов

414.                    

Даниела Миленкова Костадинова

415.                    

Борислав Давидков Апостолов

416.                    

Николинка Боянова Йолова

417.                    

Стоян Средков Йолов

418.                    

Бужорка Петрова Славчева

419.                    

Богомил Борисов Георгиев

420.                    

Манчо Борисов Георгиев

421.                    

Николина Аврамова Зайкова

422.                    

Роза Апостолова Ценова

423.                    

Лиияна Аврамова Фещенова

424.                    

Аврам Величков Борисов

425.                    

Величко Фицин Георгиев

426.                    

Надежда Георгиева Георгиева

427.                    

Янка Богданова Георгиева

428.                    

Цветелин Василев Илиев

429.                    

Надежда Тасева Ангелова

430.                    

Мимоза Каменова Милопова

431.                    

Цветана Димитрова Славкова

432.                    

Цветана Славчева Георгиева

433.                    

Георги Йончев Георгиев

434.                    

Петко Живков Пешков

435.                    

Светлана Емануилова Борисова

436.                    

Цветелина Христинова Цветанова

437.                    

Ивайло Георгиев Иванов

438.                    

Седефка Борисова Найденова

439.                    

Иван Паскалев Димитров

440.                    

Цветан Зайков Борисов

441.                    

Гошо Богданов Тасев

442.                    

Николина Петкова Тасева

443.                    

Петко Тасев Петков

444.                    

Грозденка Петкова Тасева

445.                    

Таси Петков Тасев

446.                    

Росица Владимирова Борисова

447.                    

Богдан Тасев Петков

448.                    

Елена Богданова Тасева

449.                    

Галя Милчева Петкова

450.                    

Константин Спасов Апостолов

451.                    

Вълчов Спасов Апостолов

452.                    

Иванка Маринова Михайлова

453.                    

Апостол Спасов Апостолов

454.                    

Марин Спасов Апостолов

455.                    

Стоянка Рангелова Нацолова

456.                    

Зорка Господинова Матова

457.                    

Виолета Илиева Маринова

458.                    

Спас Апостолов Мартинов

459.                    

Георги Вълчев Апостолов

460.                    

Миглена Борисова Милкова

461.                    

Вълчо Апостолов Маринов

462.                    

Рангел Нацолов Матов

463.                    

Борислав Георгиев Борисов

464.                    

Венета Сандова Иванова

465.                    

Георги Борисов Иванов

466.                    

Георги Бориславов Георгиев

467.                    

Вени Бориславов Георгиев

468.                    

Емилия Георгиева Богданова

469.                    

Рангел Илиянов Богданов

470.                    

Александър Методиев Александров

471.                    

Георги Апостолов Верчинов

472.                    

Борис Огнянов Аврамов

473.                    

Милчо Асенов Крумов

474.                    

Цветан Шанков Симеонов

475.                    

Пламен Викторов Каваленков

476.                    

Георги Иванов Георгиев

477.                    

Седевна Петкова Борисова

478.                    

Боряна Методиева Борисова

479.                    

Параскева Методиева Борисова

480.                    

Боян Кирилов Георгиев

481.                    

Юри Маноилов Петров

482.                    

Методи Борисов Владов

483.                    

Ангел Славчев Зарков

484.                    

Шанко Рангелов Иванов

485.                    

Николина Илиева Семчова

486.                    

Любчо Димитров Петков

487.                    

Таси Надеждов Ангелинов

488.                    

Иван Любчев Димитров

489.                    

Горан Иванов Юлиянов

490.                    

Величка Цветанова Иванова

491.                    

Райна Борисова Горанова

492.                    

Цветан Иванов Величков

493.                    

Людмила Борисова Горанова

494.                    

Борис Горанов Кирилов

495.                    

Павел Георгиев Атанасов

496.                    

Благовест Илиев Петков

497.                    

Наталия Борисова Горанова

498.                    

Цецка Ангелова Борисова

499.                    

Зюмрюд Сабриева Абазова

500.                    

Бюрхан Илязов Абазов

501.                    

Илияз Бюрханов Абазов

502.                    

Синан Бюрхан Абазов

503.                    

Матей Атанасов Матеев

504.                    

Ертан Емин Аптилязим

505.                    

Даниел Петров Полихронов

506.                    

Евгени Асенов Давидов

507.                    

Нурие Мехмед Етем

508.                    

Ахмед Сюлейман Етем

509.                    

Джанан Рамис Сюлейман

510.                    

Атижде Байрямова Алиева-Вели

511.                    

Огнян Емилов Борисов

512.                    

Тезджан Исмаилова Ахмедова

Отказва да регистрира следните лица:

1. Георги Величков Георгиев

Повторен ЕГН и три имена в текущия списък

2. Богомил Фиданов Иванов

Повторен ЕГН и три имена в текущия списък

3. Димитър Юриев Борисов

Повторен ЕГН и три имена в текущия списък

4. Георги Величков Фицин

Повторен ЕГН и три имена в текущия списък

5. Васко Анков Бориславов

Повторен ЕГН и три имена в текущия списък

6. Бисер Митков Димитров

Повторен ЕГН и три имена в текущия списък

7. Оля Любчева Иванова

Няма навършени 18 години

8. Надежда Георгиева Величкова

Невалиден ЕГН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 872 упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Паунка Петкова Зарева

2.       

Иван Боянов Матов

3.       

Българослава Любимова Бекир

4.       

Зорница Любимова Миланова

5.       

Анна Траянова Кьосовска

6.       

Божидар Зарков Зарев

7.       

Йорданка Димитрова Златева

8.       

Пламен Петров Георгиев

9.       

Галинка Христофорова Георгиева

10.  

Христо Пламенов Георгиев

11.  

Траян Ангелов Филев

12.  

Борислав Петров Яков

13.  

Ангелина Иванова Ангелова

14.  

Боряна Сергеева Иванова

15.  

Десислава Иванова Георгиева

16.  

Трайчо Иванов Такев

17.  

Милка Найденова Такева

18.  

Антон Бориславов Цветанов

19.  

Йордан Стоянов Георгиев

20.  

Елена Василева Костадинова

21.  

Ивета Костадинова Костадинова

22.  

Павлинка Иванова Величкова

23.  

Лилия Георгиева Петрова

24.  

Милен Димитров Ценев

25.  

Нина Тодорова Кешишева-Ценева

26.  

Иванка Георгиева Рабаджийска

27.  

Кирил Маринов Маринов

28.  

Георги Георгиев Николов

29.  

Соня Борисова Борисова

30.  

Диана Трайчова Асенова

31.  

Димитър Костадинов Аврамов

32.  

Светла Божкова Гюлева

33.  

Симеон Кирилов Златков

34.  

Цветалин Драгомилов Младенов

35.  

Марин Кирилов Маринов

36.  

Станка Александрова Джурова

37.  

Александрина Любомирова Георгиева

38.  

Кунчо Илиев Рабасжийски

39.  

Йоана Маринова Маринова

40.  

Павел Георгиев Герасимов

41.  

Павлинка Лалева Димитрова

42.  

Златка Николова Душкова

43.  

Кирил Петков Костов

44.  

Надя Александрова Найденова

45.  

Серафим Георгиев Трендафилов

46.  

Радослав Петров Панчев

47.  

Таня Кончева Рабаджийска

48.  

Ирена Петрова Маринова

49.  

Виолета Георгиева Петрова

50.  

Василка Крумова Модева

51.  

Цветан Илиев Цветанов

52.  

Румяна Петкова Стоянова

53.  

Благой Костадинов Михлелиев

54.  

Данаил Ангелов Ганев

55.  

Ива Благоева Благоева

56.  

Ивайло Лозанов Стоянов

57.  

Ивелина Александрова Дачина

58.  

Машенка Петрова Цветанова

59.  

Светла Драгиева Радичева

60.  

Александър Благоев Благоев

61.  

Мая Захариева Крумова

62.  

Лиана Илиева Вутова

63.  

Маргарита Евдокинова Дачина

64.  

Валентина Димитрова Маринова

65.  

Атанас Павлов Атанасов

66.  

Пламен Стефанов Бенев

67.  

Асен Валентинов Тасев

68.  

Антоанета Маринова Коларова

69.  

Недялка Иванова Ненова

70.  

Цветанка Славчева Христова

71.  

Хенриета Стоилова Банева

72.  

Ралица Бориславова Тасева

73.  

Мая Георгиева Георгиева

74.  

Лидия Стоянова Кирякова

75.  

Александър Борисов Митрев

76.  

Светла Йоорданова Мастарлиева

77.  

Иван Димитров Иванов

78.  

Мариана Димитрова Георгиева

79.  

Стефан Атанасов Розов

80.  

Анелия Каменова Димитрова

81.  

Адрияна Георгиева Йоцова

82.  

Ганка Петкова Карачобанова

83.  

Мария Стоянова Ризова

84.  

Рая Емилова Праскова

85.  

Ирена Василева Георгиева

86.  

Петя Борисова Карамитова

87.  

Атанаска Димитрова Илиева

88.  

Даниела Димитрова Господинова

89.  

Анелия Веселинова Тонкова

90.  

Ерик Николаев Прасков

91.  

Катя Динчева Точева

92.  

Васил Алексеев Димитров

93.  

Райна Борисова Кирякова

94.  

Цветанка Рангелова Крумова

95.  

Евгения Димитрова Симеонова

96.  

Цветелина Трифонова Иванова

97.  

Благой Александров Благоев

98.  

Стефан Иванов Симеонов

99.  

Николета Андреева Христова

100.                    

Нина Владимирова Пелтекова

101.                    

Мая Петрова Цекова

102.                    

Йордан Каменов Футеков

103.                    

Драгомир Пламенов Козарев

104.                    

Мария Маркова Самуилова

105.                    

Иван Атанасов Граматиков

106.                    

Ирина Цанева Симеонова

107.                    

ДИМИТЪР Владимиров ТЕРЗИЕВ

108.                    

Малина Стоилова Ценова

109.                    

Анелия Симеонова Борисова

110.                    

Йорданка Спасова Петрова

111.                    

Петя Йорданова Стоянова

112.                    

Соня Иванова Ангелова

113.                    

Ангел Славчев Стефанов

114.                    

Русанка Николова Свиленова

115.                    

Роза Григорова Свещарска

116.                    

Илия Ясенов Борисов

117.                    

Цветелина Стефанова Терзиева

118.                    

Валентин Николаев Недялков

119.                    

Емил Георгиев Йовчев

120.                    

Валентина Манолова Иванова

121.                    

Анита Милчова Крумова

122.                    

Стоян Александров Цандев

123.                    

Лидия Крумова Каймакчийска

124.                    

Кирил Найчов Илиев

125.                    

Красимир Володиев Христов

126.                    

Нели Райчева Василева

127.                    

Катя Любомирова Такова

128.                    

Антоанета Тончева Чочева

129.                    

Мария Георгиева Декова

130.                    

Иван Павлов Топалов

131.                    

Пламен Светославов Стойков

132.                    

Мариана Цветанова Недялкова

133.                    

Емилия Георгиева Чамова

134.                    

Таня Василева  Петрова

135.                    

Емил Кирилов Чамов

136.                    

Александра Асенова Владова

137.                    

Джорджия Емилова Кирилова

138.                    

Димитър Радулов Георгиев

139.                    

Кристиан Ванков Паскалев

140.                    

Светла Трендафилова Костова

141.                    

Татяна Петрова Петрова

142.                    

Татяна Георгиева Илчева

143.                    

Ралица Иванова Владова

144.                    

Славянка Виденова Спасова

145.                    

Христо Илиев Мангъров

146.                    

Красимира Иванова Тимова

147.                    

Силвия Виденова Велчева

148.                    

Асен Цеков Цеков

149.                    

Натали Асенова Владова

150.                    

Ивайло Огнянов Цветков

151.                    

Елена Димитрова Атанасова

152.                    

Кристиан Младенов Видков

153.                    

Павлина Златанова Захариева

154.                    

Галина Борисова Лелекова

155.                    

Стефан СтаменовСтоянов

156.                    

Илияна Добринова Мишкова

157.                    

Георги Николов Захариев

158.                    

Кина Добрева Долашева

159.                    

Верка Стоименова Митрева

160.                    

Юлиан Милков Каймакчойски

161.                    

Борислав Борисов Георгиев

162.                    

Ивайло Мариянов Иванов

163.                    

Пенка Тодорова Пендакова

164.                    

Иван Асенов Митов

165.                    

Николай Данаилов Методиев

166.                    

Емилия Методиева Стоянова

167.                    

Наташа Лазарова Тачева

168.                    

Ваня Емилова Миладинова

169.                    

Ангел Иванов Пендаков

170.                    

Богдан Ангелов Пендаков

171.                    

Йорданка Борисова Пенева

172.                    

Георги Александров Чакъров

173.                    

Иванка Щерева Карабахчиева

174.                    

Надежда Георгиева Петкова

175.                    

Николай Найденов Щрегарски

176.                    

Натали Христова Янева

177.                    

Иван Лазаров Чолаков

178.                    

Борислав Янков Якимов

179.                    

Мая Рафаелова Дончева

180.                    

Георги Любков Стефанов

181.                    

Стоянка Николова Янева

182.                    

Христи Борисов Янев

183.                    

Димитринка Димитрова Захариева

184.                    

Иван Кръстев Бараков

185.                    

Параскева Манкова Борисова

186.                    

Лилия Дончева Петрова

187.                    

Зоя Войкова Захариева

188.                    

Ивона Йоткова Тодорова

189.                    

Виолета Костадинова Божидарова

190.                    

Нели Костадинова Манова

191.                    

Ива Василева Григорова

192.                    

Севда Стоилова Джаджарова

193.                    

Анжела Лазарова Иванова

194.                    

Димитринка Димитрова Сарафова

195.                    

Мария Василева Манова

196.                    

Галин Андреев Михайлов

197.                    

Марийка Александрова Петкова

198.                    

Славка Борисова Колева

199.                    

Теодора Бориса Николова

200.                    

Соня Петрова Лукова

201.                    

Детелина Цонева Александрова

202.                    

Елена Борисова Тръпкова

203.                    

Дафинка Методиева Адрианова

204.                    

Росен Александров Александров

205.                    

Борислав Иванов Янков

206.                    

Анета Цветанова Друганска

207.                    

Александър Димитров Станоев

208.                    

Валентин Емилов Евстратиев

209.                    

Натали Любомирова Иванова

210.                    

Йордан Серафимов Другански

211.                    

Снежана Иванова Недкова

212.                    

Калина Боянова Андреева

213.                    

Сийка Петрова Христова

214.                    

Цветана Георгиева Николова

215.                    

Таня Пеева Велчева

216.                    

Йоан Ангелов Николов

217.                    

Йовка Господинова Новлечева

218.                    

Росен Любенов Недков

219.                    

Виолета Димитрова Петрова

220.                    

Мария Иванова Алексиева Гонкова

221.                    

Любка Кирилова Вълкова

222.                    

Живко Костов Василев

223.                    

Манол Рангелов Митов

224.                    

Снежана Стефанова Данилова

225.                    

Софка Серафимова Симова

226.                    

Теодор Валентинов Митов

227.                    

Ива Александрова Божилова

228.                    

Тодорка Славкова Петрова

229.                    

Радослава Крумова Ненова

230.                    

Силвия Стоилова Василева

231.                    

Мария Георгиева Иванова

232.                    

Таня Владимирова Токиева

233.                    

Славка Кочева Методиева

234.                    

Стефан Данаилов Боринов

235.                    

Кочо Стефанов Данаилов

236.                    

Илияна Александрова Георгиева

237.                    

Ива Георгиева Симова

238.                    

Иво Александров Бърлатов

239.                    

Цветелина Ангелова Илиева

240.                    

Елена Златкова Тимова

241.                    

Бигинка Мартинова Тодорова

242.                    

Емилия Игнатова Боянова

243.                    

Мартина Мариус Вълчева

244.                    

Яница Стоянова Славова

245.                    

Виолета Вълкова Вълчева

246.                    

Виторио Мариус Младенов

247.                    

Пламенка Илиянова Петрова

248.                    

Надя Владимирова Стоянова

249.                    

Петър Андреев Василев

250.                    

Герасим Костадинов Костадинов

251.                    

Росица Тодорова Стоянова

252.                    

Марио Лъяезаров Венов

253.                    

Роза Михайлова Иванова

254.                    

Дора Янкова Радева

255.                    

Велин Такиев Кръстев

256.                    

Йото Райчев Стаменов

257.                    

Стефанка Любомирова Кръстева

258.                    

Полина Виргилий Каталан

259.                    

Биляна Пламенова Иванова

260.                    

Ирина Василева Йорданова

261.                    

Иван Миланов Станойков

262.                    

Катя Петрова Найденова

263.                    

Елена Валентинова Найденова

264.                    

Петър Кузманов Андонов

265.                    

Николай Костадинов Иванов

266.                    

Никола Пламенов Иванов

267.                    

Мартин Мартинов Тодоров

268.                    

Венелин Илянов Венков

269.                    

Йордан Атанасов Йорданов

270.                    

Стефани Димитрова Ялъчкова

271.                    

Атанас Димитров Ялъчков

272.                    

Невена Илиева Антова

273.                    

Станислав Василев Попстоев

274.                    

Бисер Борисов Петров

275.                    

Здравка Борисова Балтаджиева

276.                    

Калоян Георгиев Димитров

277.                    

Николинка Тодорова Илиева

278.                    

Татяна Миткова Маноилова

279.                    

Йорданка Петрова Стоичкова

280.                    

Димитър Петков Димитров

281.                    

Петя Борисоива Павлова

282.                    

Цеца Цанова Христова

283.                    

Христо Недев Христов

284.                    

Роза Славчева Ненова

285.                    

Владимир Петров Владимиров

286.                    

Весела Кръстева Гечева

287.                    

Цветан Методиев Младенов

288.                    

Владимир Наталеонов Борисов

289.                    

Явор Евелинов Петров

290.                    

Лора Антонова Кръстева

291.                    

Ангел Траянов Маринов

292.                    

Ефросина Величкова Василева

293.                    

Иглика Иванова Василева

294.                    

Светла Борисова Павлова

295.                    

Ваня Николаева Кьосева

296.                    

Емилия Стефанова Кьосева

297.                    

Станислав Божидаров Стоянов

298.                    

Капка Стойчева Стоянова

299.                    

Валентин Любчев Минков

300.                    

Мария Цветанова Ангелова

301.                    

Тодора Илиева Димитрова

302.                    

Галина Младенова Георгиев

303.                    

Людмил Людмилов Емилов

304.                    

Георги Красимиров Георгиев

305.                    

Александър димитров Григоров

306.                    

Викторио Георгиев Павлов

307.                    

Мишо Евтимов Стоянчев

308.                    

Николай Демиров Дремалов

309.                    

Християн Кирилов Гонев

310.                    

Добрин Стефанов Бързашки

311.                    

Кирил Ангелов Георгиев

312.                    

Кристина Тошкова Йорданова

313.                    

Николина Симеонова Ангелова

314.                    

Явор Ангелов Тиков

315.                    

Кристиян Емилов Петров

316.                    

Цветан Атанасов Велинов

317.                    

Иван Трендафилов Димитров

318.                    

Донка Иванова Стоименова

319.                    

Венка Петрова Балева

320.                    

Григор Данаилов Божилов

321.                    

Георги Крумов Гелев

322.                    

Димитър Кирчов Раннгелов

323.                    

Петър Иванов Динев

324.                    

Елена Костадинова Найденова

325.                    

Валентина Асенова Божилова

326.                    

Кристина Кънчева Попова

327.                    

Петър Николаев Николов

328.                    

Радка Миланова Попова

329.                    

Слава Георгиева Антонова

330.                    

Николай Михайлов Лашков

331.                    

Николай Иванов Тинчев

332.                    

Антония Георгиева Антонова

333.                    

Люба Димитрова Адамова

334.                    

Изабела Добрева Павлова

335.                    

Таня Кръстева Стойнева

336.                    

Любен Йорданов Цонев

337.                    

Данаил Григоров Божилов

338.                    

Кристиан Емилов Йончев

339.                    

Добромир Колев Михайлов

340.                    

Павел Рашев Рангелов

341.                    

Николай Георгиев Димитров

342.                    

Божидар Димитров Стоичков

343.                    

Албена Кирилова Стоичкова

344.                    

Кирил Асенов Николов

345.                    

Любка Димитрова Митрева

346.                    

Даниела Любенова Недкова

347.                    

Ирина Асенова Иванова

348.                    

Алекс Славчев Асенов

349.                    

Венцислав Георгиев Терзийски

350.                    

Богдан Русев Хаджиев

351.                    

Мая Георгиева Каргова

352.                    

Цветан Атанасов Велинов

353.                    

Венцислав Цветанов Ангелов

354.                    

Мария Кръстева Петкова

355.                    

Стоян Атанасов Велинов

356.                    

Евгения Михайлова Илиева

357.                    

Любчо Стойлов Кузманов

358.                    

Любомир Иванов Киров

359.                    

Снежана Димитрова Желязкова

360.                    

Виолета Димитрова Милкова

361.                    

Светла Костадинова Николова

362.                    

Юлия Петрова Георгиева

363.                    

Мария Веселинова Тодорова

364.                    

Станимир Емилов Стоянов

365.                    

Мариела Емилова Стоянова

366.                    

Лора Шибилева Костова

367.                    

Стоян Димитров Панов

368.                    

Илиян Аспарухов Величков

369.                    

Димитра Николова Микова

370.                    

Надко Петров Петров

371.                    

Антоанета Цветанова Трекяшка-Костова

372.                    

Димитър Красимир Бонев

373.                    

Минка Розина Георгиева

374.                    

Стефанка Юлиева Маринова

375.                    

Валентин Кирилов Кирков

376.                    

Росица Руменова Стефанова

377.                    

Емилия Велкова Велчева

378.                    

Божидар Златев Николов

379.                    

Георги Борисов Атанасов

380.                    

Алекс Маринов Шейретов

381.                    

Лиляна Кирилова Атанасова

382.                    

Снежанка Григорова Алексиева

383.                    

Гриша Борисов Николов

384.                    

Олита Борисова Николова

385.                    

Силвия Костадинова Лазарова

386.                    

Ангел Тодоров Чуренлиев

387.                    

Цветелина Пламенова Костова

388.                    

Марчела Николаева Кузманова

389.                    

Гинка Петрова Данева

390.                    

Стефка Костова Ковачка

391.                    

Оля Василева Димитрова

392.                    

Илиана Ивова Георгиева

393.                    

Любка Илиева Георгиева

394.                    

Виктория Велинова Бондрачек

395.                    

Габриела Велчева Александрова

396.                    

Велчо Станчев Александров

397.                    

Емануил Николов Георгиев

398.                    

Росица Нейкова Георгиева

399.                    

Николай Михайлов Стойчев

400.                    

Ани Кръстева Новкова

401.                    

МиленАлександров Новков

402.                    

Сашка Йорданова Дуева

403.                    

Мария Илиева Халкалиева

404.                    

Христина Тодорова Христова

405.                    

Гергана Христова Христова

406.                    

Васил Нешов Найденов

407.                    

Николина Трайкова Туртанкова

408.                    

Ангелина Иванова Дуева

409.                    

Стефан Христов Зафиров

410.                    

Богомил Веселинов Петков

411.                    

Лилия Стоянова Йосифова

412.                    

Светослав Миленов Василев

413.                    

Регина Стоянова Стойкова

414.                    

Сергей Георгиев Сергеев

415.                    

Борис Георгиев Лозев

416.                    

Ангел Тодоров Илиев

417.                    

Христо Петров Георгиев

418.                    

Вяра Красимирова Екова

419.                    

Красимир Митков Еков

420.                    

Иван Георгиев Кекеров

421.                    

Мария Иванова Кекерова

422.                    

Ариела Насим Боянова

423.                    

Десислава Емилова Алексиева

424.                    

Силва Ангелова Ангелова-Чокоева

425.                    

Марлан Амар Алсайед

426.                    

Димитър Николов Ангелов

427.                    

Пламен Григоров Костов

428.                    

Иван Йорданов Иванов

429.                    

Биляна Любенова Иванова

430.                    

Ивайло Кръстанов Гелков

431.                    

Росица Асенова Христова

432.                    

Цветелина Михайлова Дочева

433.                    

Михайл Цветанов Дочев

434.                    

Мария Христова Ангелова

435.                    

Йордан Митков Маринов

436.                    

Иван Петров Маринов

437.                    

Владимир Руменов Георгиев

438.                    

Мирослава Йорданова Маринова

439.                    

Кристиян Мирославов Иванов

440.                    

Надка Спасова Христова

441.                    

Антоний Борисов Илиев

442.                    

Иван Василев Георгиев

443.                    

Цветан Любчов Иванов

444.                    

Стефка Борисова Кръстева

445.                    

Николай Радков Петров

446.                    

Тменужка Пламенова Димитрова-Петрова

447.                    

Йордан Виденов Йорданов

448.                    

Мартина Робертова Стоянова

449.                    

Емилия Методиева Узунова

450.                    

Красимир Ангелов Сайвански

451.                    

Марияна Цветанова Лилкова

452.                    

Ирена Тодорова Лилкова

453.                    

Силвия Борисова Георгиева

454.                    

Румен Николов Пенчев

455.                    

Силвия Стефанова Лозанова

456.                    

Симеон Владимиров Ставрев

457.                    

Силвия Юлиева Савова

458.                    

Надежда Василева Ангелова

459.                    

Илияна Михайлова Стоянова

460.                    

Росица Георгиева Гелкова

461.                    

Цветанка Асенова Стойнова

462.                    

Рени Петрова Тодорова

463.                    

Сузана Пламенова Борисова

464.                    

Лиляна Тодорова Цекова

465.                    

Рилка Калинова Михалкова

466.                    

Николай Тодоров Даскалов

467.                    

Павел Захариев Панталеев

468.                    

Йонка Славчева Иванова

469.                    

Александър Цветанов Иванов

470.                    

Ивелин Николов Страхилов

471.                    

Валентина Торос Алексиева

472.                    

Николай Методиев Гечев

473.                    

Боряна Стефанова Аврамова

474.                    

Зорница Георгиева Петкова

475.                    

Александър Маринов Маринов

476.                    

Диляна Ганчева Ганчева

477.                    

Цанка Стефанова Найденова

478.                    

Антон Николаев Найденов

479.                    

Невена Найчова Найденова

480.                    

Катя Найчова Найденова

481.                    

Мария Нелчева Иванова

482.                    

Вибрания Гаврилова Гешова

483.                    

Диана Христова Такева

484.                    

Биляна Стефанова Петрова

485.                    

София Димитрова Балчева

486.                    

Огнян Цветанов Борисов

487.                    

Мария Николова Лазарова

488.                    

Лазар Георгиев Зарев

489.                    

Богданка Димова Босилкова

490.                    

Павел Пламенов Проичев

491.                    

Августин Георгиев Гочев

492.                    

Силвия Евгениева Марушкина

493.                    

Александър Тодоров Нацков

494.                    

Асен Асенов Тренев

495.                    

Даниела Руменова Йорданова

496.                    

Драгомир Митков Данаилов

497.                    

Петър Николаев Петров

498.                    

Антоан Адриянов Цветанов

499.                    

Георги Калчев Денчев

500.                    

Мария Бойчева Шоплекова-Пъдарева

501.                    

Таня Борисова Шопова

502.                    

Едуард Викторов Димитров

503.                    

Елена Василева Ангелова

504.                    

Светослав Борисов Велинов

505.                    

Изидора Георгиева Кондова 

506.                    

Ан-Изабел Георгиева Кондова 

507.                    

Георги Стоянов Пенчев

508.                    

Георги Цветанов Ваковски

509.                    

Диян Паскалев Киров

510.                    

Анна Йорданова Бухчева

511.                    

Росица Димитрова Русева

512.                    

Десислава Пламенова Минчева

513.                    

Невяна Димитрова Димитрова

514.                    

Захари Стефанов Захариев

515.                    

Живко Деянов Дончев

516.                    

Марийка Иванова Пеева

517.                    

Мариана Георгиева Яламова

518.                    

Никола Янакиев Колев

519.                    

Божидар Александров Божидаров

520.                    

Михаил Йорданов Михайлов

521.                    

Александър Станиславов Стоянов

522.                    

Лидия Михайлова Петрова

523.                    

Йордан Георгиев Димитров

524.                    

Гергана Иванова Бухчева

525.                    

Соня Никова Колева

526.                    

Стефан Керанов С