Свръхестественото

Прамайката
Прамайката
Прамайката
Прамайката
Прамайката
Прамайката
още в галерията...

 

 

Това са фигури на идоли. 

Те са керамични.

Намерените в некрополи са правени (купувани) за самото погребение. Има непечени екземпляри.

Но са намирани и вън от гробовете.

Те са няколко типа. Поради което може да се предполага, че изработката им е било занаят и са били търговски артикул. Но не може да се разбере дали преди употреба са преминавали през ритуал на освещаване (по подобие на днешните икони в православната църква) или външният им вид е бил достатъчен, за да станат знак за свещеното и да бъдат годни за пряка употреба (както фенерите при днешните гробове).  

Били са част от ритуалите, свързани с  вярванията на жителите на Езерния град...

Изобразяват женски фигури, но съм скептичен, че са доказателство за "матриархат". Все едно след хилядолетия за нашето време да се произнесат, че е "матриархат", защото почитаме Девата с младенеца.

Изглежда, че тези фигури изобразяват една и съща богиня. Прамайката на Света. Едно от първите пластични изображения на основен архетип:

Фигурата е знак на силна жена,  физически здрава, с подчертани детеродни органи, със  здрави крака, а бюстът, главата и ръцете са маркирани. Богинята е родителка. Не е работничка, мислителка или детегледачка. Тя олицетворява "чистото" раждане, "началото", "отправната точка"...

Богинята е украсена с пръстени и герданчета - вероятен израз на преклонение пред "кръга". Кръгът е знак или предусещане на идеята за кръговрата, за безкрайността...

Върху гърдите на неизвестната богиня са чертани знаци - тя е била зована и молена. С нея древните хора са били в диалог. Те са осъзнавали своите потребности като част от едно цяло (световно, космическо?), където се разпорежда тяхната богиня, и са могли да вплетат в причинно-следствен ред тези потребности.

Съществуването на молитва в техния бит означава, че в духовен план те са  градели храмове, защото Бог (свръхестествената Сила) присъства там, където е молитвата към него. Това е общочовешко разбиране. Останалото е въпрос на договореност: да се обозначи физическото място на молитвите, да се огради, да се издигне сграда...

А те са издигали материални храмове. В Езерния град е намерен храм със "седящо антропоморфно изображение в цял ръст". Било е изработено от бял каолин.

Как ли се е казвала тази богиня? Какви ли са били легендите за нея? Може би някаква "прото-Кибела"?

Вижте статията на Иван Вайсов в сборника "Добруджа 9", издание на Историческите музеи в Добрич и Силистра, 1992. Там се говори и за наличието на "анатолийско" влияние. "Анатолийските прототипове са с цяло хилядолетие по-стари от самата култура Хаманджия". Но дали е така?  Подобни фигурки са намирани  освен в Анатолия, и в Тесалия, Пелагония, Югозападна България.

В Езерния град са търсели връзка с Отвъдното, както чрез Прамайката, така  и с Бика.

 

следваща страница