Път: : Реалии

Самиздат

САМИЗДАТ – Практика на неразрешено от властите издаване (преписване на ръка; на пишеща машина; на циклостил; в края на комунизма – на фотокопирна машина) и разпространение на инкриминирани текстове – книги, статии, декларации, стихосбирки и пр.