СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ...

Този труд беше плановата ми научна работа в Института по социология за 1988 година. През септември я предадох на моя научен ръководител - член-кореспондент, проф. д-р Стоян Михайлов - бивш секретар на ЦК на БКП. Той я прочете и ми каза - да я скрием, защото ще патим. Ще докладвам пред Научния съвет, че си се отчел...

След 10.ХI.1989 година това беше една от първите разработки, приети от Научния съвет на Института по социология. Части от него са публикувани в списание "Социологически проблеми". Огласявам я без никакви поправки.

До 11 ноември 2018 г трудът беше огласен в ОМДА като текст. Сега вече в интернет е като книга. Това се налага за ползване и цитиране на труда, което иначе се е вършило с ограничени възможности за авторова защита.
Не са внасяни никакви поправки в текста.