СВЕТЪТ НА ХОРАТА С РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ том І

ПРЕДГОВОР

 

Всеки един материал в настоящия сборник – научен или научно-популярен, е писан преди всичко с мисъл за хората с ревматични заболявания. Идеята за него дойде от същите тези хора, чийто живот е изпълнен с различни рискове, преживяване на хронична болка, бавни или по-бързи процеси на инвалидизация. Това са материали, писани от позицията на човека с ревматично заболяване, от „перспективата на болния“ в „социология на хроничната болест“ (М. Скжипек), в социология на медицината, социология на инвалидността, но и в медицинската антропология, социалната философия и др., дори от перспективата на конкретни практически потребности на тези хора да живеят независим живот в своето ежедневие.

Жизненият свят (А. Шютц) на човека с ревматично заболяване е една непрекъсната траектория на страданието (Ф. Шютце) – пораждана и поддържана от неговите преживявания на болестта, болката, страданието, инвалидността. Светът на хората с ревматични заболявания, е и свят на „разрушаване на биографията“ (М. Бъри), свят на непрекъснати интерпретации и реинтепретации, на ерозиране на идентичността и създаване на нова идентичност, свят на неопределеност и несигурност, свят, в който често доминира страхът, страданието, загубата. И всичко това – като омагьосан кръг – ни връща към траектория на страданието.

Основната цел на всеки един материал е да информира и да подсказва потенциално възможни пътища и начини за решаване на различни проблеми. Изборът винаги остава в ръцете на човека с ревматично заболяване. Всеки материал може да се ползва и от студенти в различни специалности, както и от самите лекари, които са „отворени“ към социалните и психологическите измерения на болестта, а не остават затворени в тесните рамки на биомедицинския модел на болестта – днес подчинен на пазара и печалбата.

Струва ми се, че сборникът ще бъде полезен и за най-близките членове на семействата на хората с ревматични заболявания, защото би могъл да им помогне да разберат по-добре преживяванията на човека до тях.

Като автор на текстовете реших да не правя почти никакви редакционни промени на материалите и да ги оставя така, както са публикувани в блога ми. Защото това, според мен, създава мостове между съвременните форми на и за социална комуникация между хората и между хората и приложната наука.

Дълбоко благодарен съм на моите рецензенти доц. С. Тодорова и доц. Н. Михайлов, и особено на научния си редактор доц. З. Тонева за моралната и експертно научна подкрепа, без които този сборник може би нямаше да види „бял свят“.

доц. д-р Божидар Ивков