Път: : Списъци

Ръководство на БЗНС - 1992 г.

СГС  регистрира под № 1 от 15.I.1992 г.  партия

"Български земеделски народен съюз" (БЗНС) с ръководни органи:


председател Димитър Иванов Баталов,
секретар Лазар Стойчев Дългарски


и членове:
Дончо Стоянов Дончев,
Ганчо Христов Ганчев,
Иван Драшков Стефанов,
Васил Владимиров Гьорев,
Тихомир Тодоров Крайн,
Иван Маринов Иванов и
Борис Тодоров Разпопов.