Речта на Доган

 

На последната конференция на ДПС Доган произнесе най-скандалното политическо слово, което е звучало на форум на парламентарна политическа сила.

Още в началото той казва: "За мен този най-висш партиен форум ще има фундаментални политически измерения за партийното строителство". Сиреч той казва, че онова, което следва, ще определи развитието на ДПС като партия - в идеологичен и организационен план.

А че Доган запазва лидерската позиция, се разбра в последващите изявления. Той ще има последната дума в ДПС за - листите, коалициите, по основните политически въпроси.

Докладът му има "трудна" част и после "лесна". Трудната ще я изоставя засега.

В "лесната част" той заявява, че ДПС трябва да се развива като партия, която е против "националната държава". Тук влиза в конфликт не само с разбирането на Франция за ЕС, но и с българската конституция.

Господинът иска директна връзка на Кърджали с Брюксел, а не през София. Той вече е ликвидирал държавата, международното право, десетки международни договори, премахнал е границите и обявява свобода на всички сепаратисти в Европейския съюз. Това по смисъл е запращане на Европа в четвърти век.

Нещо повече. Изходът от европейската криза той вижда в създаването на "мюсюлманско малцинство", в което (това следва) ще доминира Анкара.

Европейският съюз е християнски клуб!

Право на всеки индивид в ЕС е да изповядва своята вяра при условие, че спазва Хартата за правата на човека: равенство на жените; признаване на правото на всеки да изповядва своята вяра по утвърдените от Свещените му книги послания, които не противоречат на Всеобщата декларация за правата на човека; светските закони са над религиозните; малцинството е селищно понятие, а не общодържавно и още по-малко общоевропейско; държавите са национални и държавните норми са над малцинствените. Малцинствата или приемат общодържавните норми, или са отстранени от европейската държава.

С тази своя реч Доган замина за екзистенциалните пространства на политическото небитие. От тук нататък той е грижа не само на българските служби. Уверявам го.