Път: : Реалии

Революционна бдителност

РЕВОЛЮЦИОННА БДИТЕЛНОСТ – Едно от основните политически качества на комуниста – “умението да се разпознава и обезвредява класовия враг”. (стр.53)