Разрушаване на порядъка…

Angelina Ivanova

Погребение. На възрастен, стар мъж, но това не е от значение. Гледам – млада жена (но не и безкрайно млада) по къси панталонки. Много къси. Много-много къси. Розово-цикламени. Дето викаше баба ми, бог да я прости – всичко й се вижда.

Никаква идея за етикет. Никаква идея за приличие. Сигурно е старомодно.

Семейството нехае, както казват – няма потенциал да възпитава. Църквата е безпомощна и безотговорна. За училището да не говорим – колко учители целенасочено учат децата на поведение, на стил, на дрескод; на неща, за които не получават точки за ДМС. Колко учители обсъждат не велики постижения на матурите, а простичката информация – например как е „прилично“ и „редно“ да си облечен когато си получаваш дипломата.

Въпроси, въпроси.