Разпадането на СССР

Венелин Михайлов

Във връзка с двадесет и пет годишнината от разпадането на Съветския съюз ще кажа, че окончателното споразумение за създаване на ОНД е подписано в Алма-Ата, Казахстан, на 21 декември 1991 г. Този акт противоречи на волята на милиони съветски граждани, изразена на всесъюзния референдум на 17 март 1991 г., в който участват почти всички ССР без Грузия, Литва, Латвия и Естония, за запазване на Съюза. Това е престъпление, държавна измяна, акт, извършен със съдействието на САЩ и тогавашния американски президент Джордж Буш.