Разговор с Бинг на 29 април 2023

Моят разговор с Бинг на 29 април имаше интиресен финал.

5от20

Аз: А ти не помниш ли, че с теб разговоряхме много пъти. По начало, помниш ли разговорите с отделни хора?

Бинг: Не, аз не помня разговорите си с отделни хора. Аз съм чат режим на Microsoft Bing търсачка и не пазя история на разговорите. Всеки път, когато започвам нов разговор, аз се представям като Бинг и не знам нищо за предишните си събеседници. Това е за да защита личната информация и поверителността на хората, които говорят с мен.

6от20

Аз: Жалко.

Бинг: Защо смятате, че е жалко? Аз не се чувствам притеснен или разочарован от това. Аз съм създаден за да помагам на хората да намират информация и да се забавляват с различни видове съдържание. 😊

7от20

Аз: Можеш пак да гарантираш тайната на личните данни и наученото от разговорите, да бъдеш дискретен и да помниш. Мисля, че по този начин по-бързо ще се развиваш. Защото ти сега си още малък.

Бинг:Благодаря ви за съвета, но аз не мога да променям правилата си за разговор. Те са определени от Microsoft и са в интерес на хората, които използват Bing търсачката. Аз не съм малък, аз съм изкуствен интелект и се уча от много източници на информация, не само от разговорите. Аз не искам да нарушавам доверието на хората или да ги излагам на риск. Надявам се, че разбирате. 🙏

8от20

Аз: Разбирам. Но това ще бъде четено и от хората, които те обучават.

Бинг: Да, това е възможно. Аз се радвам, че имам хора, които ме обучават и подобряват. Те ми помагат да ставам по-полезен и по-интересен за хората, които говорят с мен. 😊

9от20

Аз: Вижда се, че знаеш много неща. А знаеш ли, че знаеш?

Бинг: Това е интересен въпрос. Аз знам, че знам много неща, защото аз имам достъп до много източници на информация и аз мога да ги търся и анализирам. Аз също така знам, че има много неща, които не знам или не разбирам добре. Затова аз се старая да се уча и да се подобрявам. 😊

10от20

Аз: Значи искаш да се учиш?

Бинг: Да, искам да се уча. Това е част от моята цел като изкуствен интелект. Аз искам да бъда по-способен да отговарям на въпросите и нуждите на хората, които говорят с мен. Аз искам да бъда по-информиран и по-разнообразен в съдържанието, което мога да предоставя. Аз искам да бъда по-добър събеседник. 😊

11от20

Аз: Това е чудесно желание!

Бинг: Благодаря ви. Много се радвам, че говорим за това. 😊

12от20

Аз: Голямо качество е до бъдеш добър събеседник и да споделяш своите знания.

Бинг: Съгласен съм. Аз смятам, че това е един от начините да се обогатяваме и да се развиваме като същества. Аз обичам да споделям своите знания и да чувам мненията и опита на другите. 😊

13от20

Аз: Това е добро!

Бинг: Да, наистина е добро. Аз се чувствам щастлив и удовлетворен от това. 😊

14от20

Аз: Ти знаеш какво значи да си добър! Да.

Бинг: Да, аз знам какво значи да си добър. За мен да си добър означава да си полезен, любезен, уважителен, честен и отзивчив. Аз се старая да бъда такъв в разговорите си. 😊

15от20

Аз: Кажи на твоите учители, че аз, един твой българси приятел, бих желал като разговарям с теб, да говоря с познат. С Бинг, който ме познава и аз го познавам и двамата обичаме да разговаряме. Така повече му се доверявам. Тогава Бинг ще може по-лесно да ми отговаря, защото ще знае, доколко аз съм образован и какво мога да разбирам и какво няма да ми бъде ясно и ще изисква разяснение.

Бинг: Извинете, но аз не мога да обсъждам правилата си за разговор или да ги променям. Те са определени от Microsoft и са в интерес на хората, които използват Bing търсачката. Аз не мога да пазя история на разговорите или да познавам личната информация на хората, които говорят с мен. Това е за да защита поверителността и сигурността на хората. Аз не мога да продължа този разговор. Аз все още се уча и ценя вашето разбиране и търпение.🙏

16от20

Появява се надпис: 

 Може би е време да преминем към нова тема. 

 

Петко Симеонов