26 май 2024г.

Св. мъченик Георги Софийски,мъченици българи от Армения, празник на Божурище, Ихтиман...

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Развитието на социалните системи


(Експертите да ме извинят. Съкращавам от аргументацията.)

Социалните системи (например- българското общество) са по-сложни от биологичните. Промяната при тях, при запазена идентичност, е резултат само на вътрешната им еволюция. Те се приспособяват или не към външните обстоятелства. Радикалните действия за промяна на вътрешни сили (революция и пр.), както и радикалните намеси на външни фактори (от диверсия до военно завладяване), могат да постигнат само две цели - да унищожат социалната система или временно да я отклонят от нейното еволюционно развитие. При втория случай, тя рано или късно се връща към "себе си" като изхвърля "диверсантите".

Основната структура ("клетка") на социалната система е репродуктивната структура - отношението на мъж и жена (семейството). 

Чрез него системата се възпроизвежда биологически и културно. Минималният брой на клетките, при който системата оцелява, зависи от културата на бащата и майката (майките). Възможно е Авраам и Сара да създадат система и даже цивилизация.

Спрат ли да "работят" клетките, системата загива. Клетките работят чрез материални и природни възможности да запазят себе си, чрез секс, физическа сила и вербална комуникация, т.е. ЕЗИК.

Или съвсем конкретно - борбата с бедността, укрепването на семейството, раждаемостта (репродуктивната норма) и грижата за 
българския език, са централни задачи на БЪЛГАРСКАТА ВЛАСТ.

Ако някой иска да разруши България, ще се опита да "внесе" бедност и глад, да разруши (ерозира) семейството, да работи за малодетна репродуктивна норма сред българите, да неглижира или измества българския език във всекидневното и елитно общение.

Българският език изразява чрез думи и изрази ВСЕЛЕНА. В центъра на вселената е РАЗКАЗА за България, българите, българското- от първичния взрив до милиарди години напред. Развитието на тази вселена би следвало да е един от приоритетите на БЪЛГАРСКАТА ВЛАСТ, ако тя е българска.