Път: : Реалии

Радиоточка, радиоуредба

РАДИОТОЧКА – виж Радиоуредба:

РАДИОУРЕДБА – Кабелно радио. Всяко селище и по-голямо предприятие имаше такова радио. В по-голямата част от времето препредаваха Националното радио. Имаха норматив за продължителност, времева локализация и съдържание на собствената програма. Програмата им се приемаше чрез апарати, които бяха разположени в домове, на работни и публични места. На публичните места те бяха масивни и се инсталираха на високо - по телеграфни и електрически стълбове. Случваше се, не само в малките селища, от ранни зори по централните улици и площади да ечи програмата им. Във всекидневието приемащите апарати се наричаха точка, високоговорител. Кабелното радиофициране на страната започна в началото на 50-те години на ХХ век с голяма ангажираност на властта.