Път: : Списъци

Радикалдемократи, които са били депутати

в българските народни събрания след 1989 г.    

Александър Джеров (депутат в VІІ Велико народно събрание и в ХХХVІ, ХХХVІІ и ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)
Александър Йорданов (депутат в VІІ Велико народно събрание и в ХХХVІ, ХХХVІІ и ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)
Александър Хаджийски (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)
Андрей Андреев (депутат в VІІ Велико народно събрание)
Аспарух Панов (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)
Борис Спасов (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)
Величко Йонов (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)
Веселин Чолаков (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)
Георги Карев (депутат в ХХХVІ и ХХХVІІ Обикновено народно събрание)
Георги Колев (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)
Георги Панев (депутат в ХХХVІ, ХХХVІІ, ХХХVІІІ и ХХХІХ Обикновено народно събрание)
Георги Хубенов (депутат в ХХХVІІІ и ХХХІХ Обикновено народно събрание)
Елка Константинова (депутат в VІІ Велико народно събрание и в ХХХVІ Обикновено народно събрание)
Емил Капудалиев (депутат в ХХХVІ и ХХХVІІ Обикновено народно събрание)
Захари Райков (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)
Иван Тосев (депутат в ХХХVІ и ХХХVІІ Обикновено народно събрание)
Иван Флоресков (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)
Йордан Ганев (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)
Йордан Тодоров (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)
Красимир Найденов (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)
Михаил Неделчев (депутат в VІІ Велико народно събрание и в ХХХVІ Обикновено народно събрание)
Надежда Михайлова (депутат в ХХХVІІ, ХХХVІІІ и ХХХІХ Обикновено народно събрание)
Невен Пенев (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)
Никола Николов (депутат в ХХХVІІІ и ХХХІХ Обикновено народно събрание)
Николай Налбантов (депутат в ХХХVІІ Обикновено народно събрание)
Николай Слатински (депутат в VІІ Велико народно събрание и в ХХХVІ Обикновено народно събрание)
Николай Христов (депутат в ХХХVІ, ХХХVІІ и ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)
Раденко Пресолски (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)
Румен Урумов (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)
Сашо Стоянов (депутат в ХХХVІ, ХХХVІІ и ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)
Христо Тодоров (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)
Цоньо Ботев (депутат в ХХХVІІ и ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)
Юлия Янева (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)
Юрий Александров-Юнишев (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)
Яни Милчаков (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)