Път: : Реалии

Рабфак

РАБФАК -   Работнически факултет. Специална система за “бързо образоване” на необразовани работници и селяни с цел създаване на верни на партията кадри.