Път като Слънце

Страхотен път.
Страхотен път.

 

 

Път като Слънце. С две платна. Никакви дупки. Гладък. Не е като Цариградското след Орлов мост.

Отстрани пасе стадо. Овчар, кучета и овце дори не ме поглеждат.