Път: : Реалии

Първият трактор

Първият съветски трактор, с. Веселиново, Ямболско
Първият съветски трактор, с. Веселиново, Ямболско
Снимка: Омда
Първият съветски трактор, с. Веселиново, Ямболско
Първият съветски трактор, с. Веселиново, Ямболско
Снимка: Омда
Пояснителната табела до първия съветски трактор, внесен в село Веселиново, Ямболски
Пояснителната табела до първия съветски трактор, внесен в село Веселиново, Ямболски
Снимка: Омда

 

 

Първият съветски трактор, внесен в България през 1940 г. в село Веселиново, Ямболско. Снимките са от септември 2000 година.