21 юли 2024г.

Годишнина от гибелта на Хаджи Димитър, подписан е Кючуккайнарджийският мирен договор, роден Хемингуей

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Първична партийна организация

ПЪРВИЧНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ (ППО) - Най-малката организационна структура на БКП.

ППО се създаваха “в трудови колективи на материалната и извънматериалната сфера, в поделенията на въоръжените сили, а също така в махали, квартали и други при наличието на не по-малко от трима членове на партията” (Устав на БКП, 1986).

Партийното събрание беше висш орган на ППО. То трябваше да се провежда поне веднъж месечно. ППО си избираше бюро, а то – секретар. Секретарите се утвърждаваха “от околийския (градския, районния) комитет на Партията” (чл. 55, Устав на БКП, 1958) или “от съответното партийно ръководство (комитет, бюро)” (чл. 52, Устав на БКП, 1986). Тази формула на практика означаваше, че партийният секретар предварително се посочваше от по-висшата инстанция.

ППО бяха “ръководно политическо ядро на трудовия колектив и първообраз на неговото бъдещо състояние” (чл. 49, Устав на БКП, 1986). Най-важното: “Първичните партийни организации в трудовите колективи на промишлените, строителните, транспортните, търговските, селскостопанските и за услугите предприятия, трудово-производителните кооперации, стопанските обединения, научните институти, учебните, културно-просветните и здравните заведения, проектантските и инженерно-внедрителските организации, технологическите центрове и институти имат право на контрол над дейността на административните и на стопанските ръководства” (чл. 55, Устав на БКП, 1986). Тези организации можеха “да решават общи въпроси на предприятието, учреждението и др.” (чл. 50, Устав на БКП, 1986). Под общи въпроси се разбираше всичко: от кадровата политика до хигиената...

...Българската национална култура е колективистична. По времето на тоталитарния комунизъм традиционният колектив, с който се идентифицира българинът - семейството, рода и съседите, чрез кооперирането, национализациите, индустриализацията и урбанизацията беше заменен с колектива по месторабота.

ППО беше вътрешният колектив на този колектив. Основната идея във философията на партийното строителството беше, че партията (чрез своята ръководна роля и чрез ППО) внася съзнание в работническата класа и народа.