Път: : Списъци

Пълен списък на агентите на комунистическите служби в БНТ през преходаНаписано от Христо Христов      
Сряда, 28 Септември 2016 

 

Сайтът desebg.com публикува пълен списък на лицата с обявена принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, разкрити от Комисията по досиетата, които са заемали ръководни постове в Българската национална телевизия след 10 ноември 1989 г.

Вчера (27 септември 2016 г.) Комисията излезе с допълнително решение, в което за първи път бяха разкрити нови 17 сътрудници на тоталитарните комунистически служби.

Настоящият списък съдържа имената на общо 67 лица, които са заемали ръководни позиции в БНТ през изминалите 27 години от началото на демократичните промени в България.

Сред тях са петима генерални директори, двама изпълнителни директори и четирима програмни директори.

Основните проверки в БНТ са извършени с решения през 2008 г. и 2016 г., но някои лица и заеманите от тях длъжности са обявени с други решения на Комисията, които са включени тук.

Срещу всяко име в списъка е посочена заеманата длъжност и срок в БНТ, както и агентурна/щатна принадлежност към съответна структура на ДС или към Разузнавателното управление на Генералния щаб (РУ-ГЩ) на БНА, псевдоним, а така също и годината на привличане (назначаване за щатните служители).

Обявени сътрудници с решение №54 от 26 ноември 2008 г. – проверка на ръководните длъжности в БНТ

Александър Димитров Грозев, главен редактор от 01.08.1984 г. до 02.04.1992 г., директор от 09.04.1992 г. до 31.12.1992 г. – агент „ПЕЕВ” на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия от 1984 г.;
Александър Николов Авджиев, главен редактор от 01.08.2004 г. до 23.06.2008 г. – агент „ПАВЕЛ” на Софийско градско управление на МВР-ДС от 1984 г.;
Ангел Йорданов Киряков, директор на РТВЦ-Варна от 20.12.1993 г. до 31.12.1995 г. и от 01.01.1997 г. до 18.03.1998 г. – агент „АЛЕКСАНДЪР” на Областно управление (ОУ) на МВР-ДС Варна от 1989 г.;
Антони Симеонов Вергиев, главен редактор от 30.03.1990 г. до 15.05.1991 г. – агент „ДРАГОМИР” на Шесто управление на ДС от 1974 г.;
Асен Генов Матеев, началник отдел от 23.03.1999 г. до 23.01.2002 г. – секретен сътрудник „ПОПОВ” на Второ главно управление (ВГУ) на ДС от 1970 г.;
Атанас Бориславов Илков, началник отдел от 15.03.1999 г. до 16.12.1999 г., директор от 17.12.1999 г. до 31.12.2001 г. – агент „ЕМИЛИЯН” на Трето управление на ДС (ВКР, военното контраразузнаване) от 1984 г.;
Атанас Свиленов Митрев, ръководител на ТВ Фонд от 01.07.2002 г. до 13.08.2006 г., началник отдел от 14.08.2006 г. – агент „ПЛАМЕНОВ” на Шесто управление на ДС от 1980 г.;
Борис Илиев Китанов, директор-РТВЦ-Русе от 13.07.1993 г. до 16.02.1994 г., главен секретар на БНТ от 17.02.1994 г. до 01.01.1995 г. – агент „МАРИН” на Шесто управление на ДС от 1977 г.;
Боян Крумов Кривошиев, главен художествен ръководител от 12.11.1991 г. до 06.07.1992 г. – агент „МАНОЛОВ” на Пето управление на ДС (ВКР по тогавашната структура на ДС) от 1959 г.;
Валентин Аурелов Стоянов, главен редактор от 08.10.1997 г. до 26.01.1998 г., директор от 27.01.1998 г. до 11.08.2002 г., главен секретар от 04.10.2004 г. до 27.05.2007 г. – секретен сътрудник „АНДРЕЕВ” на Първо главно управление (ПГУ) на ДС от 1978 г., агент „ФИЛИП” на Шесто управление на ДС от 1988 г.;
Владимир Спасов Игнатовски, ръководител на ЦФТП от 20.03.1996 г. до 08.06.1997 г., главен редактор от 09.06.1997 г. до 20.01.1998 г. – агент „БОРИСОВ” на Шесто управление на ДС от 1981 г.;
Владимир Спиров Каперски, ръководител на редакция в РТВЦ-Благоевград от 01.10.1985 г. до 15.01.1991 г. – секретен сътрудник „ИЛИЧ” на ПГУ от 1988 г.;
Григор Христов Христов, ръководител на ПН от 07.06.1999 г. до 05.03.2002 г. – агент „КРУМ” на Шесто управление на ДС от 1980 г.;
Дарин Константинов Камбов, главен редактор от 07.12.1988 г. до 01.08.1991 г. – агент „ВАСИЛ” на Шесто управление на ДС от 1983 г.;
Димитри Константинов Иванов, програмен директор на II ТВ-програма от 15.03.1991 г. до 11.05.1992 г. – агент „СТЕФАН” на Второ управление на ДС от 1960 г., след това и на Шесто управление на ДС;
Живко Ваклинов Живков, ръководител на сектор от 15.01.2004 г. – агент „СТРОГОВ” на Трето управление на ДС (ВКР) от 1986 г.;
Иван Данев Токаджиев, директор РТВЦ-Русе от 04.04.1994 г. до 30.07.1995 г., изпълнителен директор от 31.07.1995 г. до 06.06.1996 г., и. д. генерален директор от 07.06.1996 г. до 22.12.1997 г. – агент „КОЛЕВ” на ОУ на МВР-ДС Разград по линия на Шесто управление на ДС от 1989 г.;
Иван Йорданов Димитров (Гранитски), генерален директор от 23.06.1995 г. до 07.06.1996 г. – агент „ОГНЯН” на Шесто управление на ДС от 1983 г.;
Иван Стефанов Гарелов, главен редактор от 01.04.1990 г. до 10.04.1992 г., ръководител на направление "Новини" от 01.06.1999 г. до 11.09.2000 г. – щатен служител на КДС от 1967 г., нещатен оперативен работник „ТАЛЕВ” на ПГУ от 1967 г.;
Иван Филипов Проданов, ръководител на сектор от 01.10.1993 г. до 19.12.1994 г. – секретен сътрудник „ЧАПЕК” на ПГУ от 1973 г.;
Кеворк Таквор Кеворкян, програмен директор и главен редактор от 20.03.1990 г. до 08.01.1991 г. – агент „ДИМИТЪР” на Шесто управление на ДС от 1973 г.;
Красимир Крумов Йорданов, ръководител на сектор от 01.10.2007 г. – агент „СТЕФАН” на Трето управление на ДС (ВКР) от 1983 г.;
Милен Христов Йорданов, ръководител на сектор от 15.05.1992 г. до 09.07.2000 г. – нещатен служител на Трето управление на ДС (ВКР) от 1974 г.;
Надежда Панчева Топчева, ръководител на направление от 06.07.1992 г. до 12.07.1994 г., делегиран продуцент от 13.07.1994 г. до 18.08.1997 г. – съдържател на явочна квартира „СЛАВЕЙ” на Шесто управление на ДС от 1987 г.;
Нидал Ахмад Алгафари, изпълнителен директор от 07.06.2002 г. до 06.06.2004 г. – агент „НАСКО” на Шесто управление на ДС от 1988 г.;
Николай Любенов Николов, ръководител на сектор от 15.05.1992 г. до 19.12.2001 г. – агент „ЖЕЛЯЗКОВ” на Шесто управление на ДС от 1986 г.;
Николай Любомиров Конакчиев, зам. програмен директор от 03.05.1994 г. до 30.09.1995 г., ръководител направление от 01.10.1995 г. до 02.07.1997 г. – агент „БЛАГОВЕСТ” на Второ главно управление на ДС от 1974 г.;
Николай Людвиг Цончев, директор от 20.10.1987 г. до 02.10.1994 г. – агент „ФИЛИП” на ПГУ от 1960 г.;
Огнян Димитров Димов, директор от 01.10.1992 г. до 21.07.1995 г. – агент „ОХРИДСКи на ДС-ЦИОУ от 1985 г.;
Пенчо Златанов Ковачев, ръководител на направление от 02.01.1996 г. до 10.06.1996 г. – агент „МАКСИМ” на Шесто управление на ДС от 1985 г.;
Стефан Петков Стоев, програмен директор Ефир-2 от 02.01.1996 г. до 10.06.1996 г. – агент „ВЕДБАЛ” на СГУ на МВР-ДС от 1984 г.;
Хачадур Крикор Бояджиев (Хачо Кирилов Бояджиев), генерален директор от 23.06.1995 г. до 07.06.1996 г. – агент и агент нелегал „КРЪСТЮ” на ВГУ и ПГУ от 1958 г.;
Христо Тотев Тотев, член на Управителния съвет от 02.03.1999 г. до 05.12.2001 г. – агент „ВЛАДИМИР” на Шесто управление на ДС от 1982 г.;
Явор Тодоров Цаков, зам. председател на БНТ от 01.07.1989 г. до 27.02.1990 г. – агент „АЛЕКСАНДЪР” на Шесто управление на ДС от 1983 г.

Обявени сътрудници с решение №706 от 27 септември 2016 г. - втора проверка на БНТ


Ахилеас Асенов Лилов, редактор-водещ от 01.10.1992 г. до 06.07.2000 г. –разузнавач „ДИЛОВ” на Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА от 1988 г.;
Боян Ганчев Върбанов, зам. главен редактор до 01.07.1991 г. – информатор „Серьожа” на Трето управление на ДС (ВКР) от 1952 г.;
Васил Петров Марков, главен редактор от 01.04.1990 г. до 13.05.1991 г. – секретен сътрудник „МАТЕЕВ” на ПГУ от 1969 г.;
Величко Йорданов Скорчев, отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.11.1990 г. до 01.10.1997 г. – осведомител „ВАСИЛ” на Шесто управление на ДС от 1974 г.;
Владислав Николаев Детистов, редактор (член на редакционен съвет) и водещ до 15.07.1992 г. – съдържател на явочна квартира „БУК” на СГУ на МВР-ДС от 1982 г.;
Георги Тодоров Начев, отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.08.2004 г. до 01.03.2010 г. – агент „ЛЮБЧО” на Шесто управление на ДС от 1981 г.;
Даниела Данаилова Кънева, редактор (член на редакционен съвет) и водещ до 01.08.1997 г. – агент/секретен сътрудник „ИСКРА” на ПГУ от 1966 г.;
Иван Дончев Ангелов, зам. главен редактор от 01.11.1990 г. до 01.05.1991 г. – щатен служител на СГУ на МВР-ДС от 1970 г.;
Искра Живкова Сотирова, водещ в РТВЦ-Варна от 29.12.2003 г. до 10.06.2006 г. и от 10.07.2006 г. до 21.12.2006 г. – агент „ДИМЧО” на Шесто управление на ДС от 1988 г.;
Лъчезар Герасимов Младенов, зам. програмен директор от 25.11.1998 г. до 14.06.1999 г. – агент „АНДРЕЙ” на Шесто управление на ДС 1987 г.;
Людмила Стефанова Григорова-Кондова, редактор (член на редакционен съвет) до 01.01.1995 г. и от 01.09.1998 г. до 31.10.2010 г. – агент „ИВА” на ОУ на МВР-ДС Русе от 1984 г.;
Петър Димитров Карагьозов, коментатор до 27.12.1998 г. – агент „ДОКТОРА” на Второ главно управление на ДС от 1969 г.;
Стефан Киров Ранов, програмен редактор (член на редакционен съвет) от 01.08.2006 г. до 01.07.2011 г. – осведомител „МАЛЕВ” на ВКР от 1968 г., агент „МАЛОВ” на ОУ на МВР-ДС Варна и Търговище от 1971 г.;
Теодорка Паскалева Паскалева, зам. главен редактор до 01.11.1991 г. – сътрудник „ДИМА” на РУ-ГЩ от 1965 г.;
Тодор Алексиев Алексиев, водещ и коментатор от 07.10.1993 г. до 07.09.1999 г. – агент „ТРЕФЕР” на ПГУ от 1985 г.;
Тодор Георгиев Кендеров, зам. главен редактор до 01.11.1991 г. – агент „КОЛЕВ” на ВКР от 1968 г.;
Тома Николов Томов, зам. главен редактор до 01.09.1990 г., редактор (член на редакционен съвет) от 30.04.1992 г. до 01.06.1992 г., коментатор от 01.06.1992 г. до 22.06.1993 г. – агент/секретен сътрудник „ТОДОРОВ” на ПГУ от 1970 г.


 
 
Сътрудници, заемали ръководни постове в БНТ,
обявени с други решения на Комисията - Решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители


Иван Кирилов Палчев, отговорен редактор (член на редакционен съвет) до 01.12.1990 г. – агент „ЦЕКО” на Шесто управление на ДС от 1974 г.;
Огнян Стефанов Сапарев, председател от 01.02.1991 г. до  06.11.1991 г. – осведомител „МАРТИН” на Шесто управление на ДС от 1971 г.


 
Обявени сътрудници в БНТ с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.


Велизар Пенков Енчев, външнополитически коментатор от 12.10.1993 г. до 06.06.1995 г. – щатен служител на ПГУ от 1985 г.
 
Обявени сътрудници в БНТ с решение № решение № 50/ 08.10.2008 г. – СЕМ
Милен Атанасов Вълков, член на УС от 27.03.2005 г. до 17.04.2006 г. – щатен служител на Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА от 1977 г.;
Михаил Иванов Бързанов, директор от 14.02.2003 г. до  16.07.2004 г. – секретен сътрудник „ВИХРЕН” на ПГУ от 1978 г.;


 
Обявен сътрудник с решение №55 от 4 декември 2008 г. - БНТ (допълнително)


Нина Стефанова Спасова, директор Дирекция “Информация” от 07.12.2001 г. до 29.01.2002 г. , отговорен редактор “Новини” от 01.10.1993 г. до 31.12.1993 г. и от  01.11.1998 г. до 31.05.1999 г., завеждащ кореспондентски пункт на БНТ в гр. Скопие, Македония от 01.07.2003 г. до 14.10.2007 г. – щатен служител на Четвърто 1техническо) управление на ДС (1982-1987).

Обявени сътрудници в БНТ с решение № 56/ 18.12.2008 г. – Българското национално радио


Драголюб Василев Данчев, главен директор до 31.03.1990 г., завеждащ редакция (член на редакционен съвет) от 01.04.1990 г. до 07.08.1998 г. – секретен сътрудник „РАЙНОВ” на РУ-ГЩ от 1984 г.;
Иван Атанасов Терзиянов, зам. главен редактор до 19.11.1991 г. – щатен служител на КДС от 1966 г., а след това на ВГУ и ПГУ;
Костадин Георгиев Филипов, отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.2004 г. до 14.08.2006 г. – агент „ДАМЯН” на ВГУ от 1978 г.;


 
Обявени сътрудници в БНТ с решение № 72/ 03.08.2009 г. –
електронни медии - радиа и телевизии


Веселин Асенов Дремджиев, коментатор и водещ от 01.09.1991 г. до 01.11.1995 г. – агент „БОГДАН” на Шесто управление на ДС от 1985 г.;
Виолета Цаньова Белева–Хамънова, отговорен редактор (член на редакционен съвет) – съдържател на явочна квартира „ЛАЛЕ” на Шесто управление на ДС от 1980 г.;
Владимир Бернард Береану, отговорен редактор (член на редакционен съвет) и водещ от 01.12.1991 г. до 31.10.2013 г. – агент „ГЕОРГИЕВ” на Шесто управление на ДС от 1986 г.

Обявени сътрудници в БНТ с решение № 183/ 09.02.2011 г. – БНТ и правителства


Иван Петров Попйорданов, Главен директор до 01.11.1990 г., изпълнителен  директор  на  БНТ  от 09.04.1992г. до 31.12.1992г., генерален  директор  на  БНТ  от 19.01.1998 г. до 13.11.1998 г.
Любомир Панайотов Коларов, главен  редактор  в  БНТ  от
01.08.1991г. до 16.04.1992 г.


 
Обявен сътрудник в БНТ с решение № 2-540/ 04.08.2015 г. –
синдиците, включени в списъка от Търговския закон


Пламен Пенчев Радковски, зам. главен редактор до 01.08.1991 г., главен редактор от 01.08.1991 г. до 20.08.1992 г. – агент/секретен сътрудник „ОГНЯНОВ” и „ВИХЪР” на ВГУ и ПГУ от 1970 г. и 1975 г.


 
Обявен сътрудник в БНТ с решение № 2-528/ 29.06.2015 г. –
юридически лица, организиращи хазартни игри


Румен Янков Хаджиянков, редактор (член на редакционен съвет) до 05.08.1992 г. – агент „ПЛАМЕН” на отдел „Задгранични паспорти” на ДС от 1976 г. и на СГУ на МВР-ДС.

Повече са историята, структурата и ръководителите на Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА, както и за конкретни досиетата на лица, заемали важни държавни постове, четете на сайта agentibg.com.

http://desebg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2907