Пчелинът

още в галерията...
Янко Пенков

Пчелинът – това е мястото, където пчеларите отглеждат своите пчелни кошери. Пчелният кошер се нарича жилището на пчелните семейства, създадено от човека.

Пчелните кошери биват неразборни и разборни. Неразборните са кошери, чиито пчелни пити са закрепени за самия кошер и те не могат да се използват, наричат се тръвни.

При разделните кошери питите са закрепени в рамки и това помага за тяхното многократно изкарване и поставянe обратно в кошера.

Има най-различни разборни кошери, които се различават по конструкция и размери. Повечето от кошерите имат идентични части – покрив (капак), плодник, магазин, рамки, корпус, дъно. Има няколко вида кошери, които са познати по името на техния създател, които са най-често използвани в практиката – кошер Дадан-Блат, за него са характерни частите - покрив (капак), плодник, рамки, магазин и дъно. Кошер Лангстрот-Рут; за него са характерни частите - покрив (капак), корпус, рамки и дъно. Кошер лежак - за него са характерни частите на кошер Дадан-Блат, но в по-големи размери.  Има и други видове кошери като – алпийски кошер Роже-Делон, кошер Фарар и други, които не са толкова често срещани по пчелините на българските пчелари.

Пчелинът, който аз ще ви опиша, са намира в село Войводово. Той не е разположен точно в селото, а се намира на 1 км от него – разположен край реката на селото. Този пчелин е с размери 30 на 30 метра или около 900 кв.м. Целият е ограден с телена ограда, която е закрепена за бетонни колове, разположени един от друг на около 3-4 метра. С оградата са се сраснали и са я покрили растения, които имат названието жив плет. За да се влезе в пчелина, се минава през желязна врата, изработена от метални тръбички, заварени хоризонтално и вертикално. Вратата е закрепена за метален стълб с помощта на 2 панти. Тя се заключва с катинар и верига.

Пчелинът има идентификационен номер, а всеки кошер - персонален номер, който номер не съответства на мястото, на което се намира в редицата. В пчелина има 80 кошера, от които се различават четири вида – кошер Дадан-Блет, кошер Лангстрот-Рут, кошер лежак и неразборни или така наречените тръвни.

В пчелина 63 кошера са тип кошер Дадан-Блет, тези кошери са три вида – 7-рамкови или нуклеуси, 10-рамкови и 12-рамкови. От тези 63 кошера 3 са 7-рамкови, 41 са 10-рамкови и 19 са 12-рамкови. 12 са тип кошер Лангстрот-Рут, 3 са от типа кошер лежак и 2 кошера тръвни.

Прелките на кошерите, като всяка една прелка представлява дървена летва, закрепена пред отвора на кошера с 2 специални панти, са разположени с изглед към юг. Прелката служи за приземяване на пчелите, когато се връщат в кошера. Всички кошери са разположени на 8 редици, от които не всяка редица е с равен брои кошери. Ще започнем да изброяваме редиците от северната страна на пчелина и ще завършим с изброяването на южната страна на пчелина.

Първата редица се състои от 10 кошера, от които два са от типа Лангстрот-Рут, намират се на 2 и 6 място в редицата, първият от тях е на 3 корпуса, а вторият е на един. Останалите 8 са от типа Дадан-Блет, 10-рамкови. 1-ви, 4-ти и 10-ти кошер са на 2 магазина, останалите са на по един магазин.

Втората редица се състои също от 10 кошера, от които три са от типа Лангстрот-Рут, намират се на 3-о, 6-о и 7-о място в редицата, първият от тях е на 3 корпуса, вторият е на 2, а третият на 1. Останалите 7 са от типа Дадан-Блет, 10-рамкови, само 5-и кошер е на 2 магазина, останалите са на по един магазин.

Третата редица се състои от 9 кошера, от които един от типа Лангстрот-Рут, намира се на 8-о място в редицата и е на 3 корпуса, един от типа лежак, намира се на 3-о място в редицата и е без магазин. Останалите 7 са от типа Дадан-Блет, 10-рамкови. 1-ви кошер е на 2 магазина, 2-ри и 4-ти са без магазин, а останалите са на по един магазин.

Четвъртата редица се състои от 8 кошера, от които един от типа Лангстрот-Рут, намира се на 8-о място в редицата и е на 2 корпуса. Останалите 7 са от типа Дадан-Блет, 10-рамкови и са на по един магазин.

Петата редица се състои от 11 кошера, от които два са от типа Лангстрот-Рут, намират се на 7-о и 11-о място в редицата, първият от тях е на два корпуса, а вторият е на един корпус, един кошер от типа лежак, намира се на 1-во място в редицата и е на един магазин. Останалите 8 са от типа Дадан-Блет, от които един е 7-рамков, намира се на 11-о място в редицата и е на един магазин, 4 са 12-рамкови, намират се на 2, 3, 4 и 6 място в редицата, като 2-ри, 3-ти и 6-ти са на два магазина, а 4-ти е без магазин, останалите 3 са 10-рамкови, от които 8-ми в редицата е без магазин, а другите са на по един магазин.

Шестата редица се състои от 10 кошера, от които два са от типа Лангстрот-Рут, намират се на 2-ро и 5-о място в редицата, първият от тях е на три корпуса, а вторият е на един корпус. Останалите 8 са от типа Дадан-Блет, от които 2 са 12-рамкови, намират се на 3-о и 6-о място в редицата, като първият от тях е на един магазин, а вторият е без магазин, един кошер е 7-рамков, намира се на 9-о място в редицата и е на един магазин, а останалите 5 са 10-рамкови и всички те са на по един магазин.

Седмата редица се състои от 10 кошера, от които един е от типа Лангстрот-Рут, намира се на 9-о място в редицата и е на един корпус, един е от типа кошери тръвна, намира се на 10-о място. Останалите 8 са от типа Дадан-Блет, от които един е 7-рамков, намира се на 2-ро място в редицата и е на един магазин, 2 са 10-рамкови, намират се на 6-о и 7-о място в редицата и са на един магазин, а останалите 5 са 12-рамкови и всички те са на по един магазин.

Осмата редица се състои от 12 кошера, от които един от типа лежак, намира се на 11-о място в редицата и е без магазин, един е от типа кошери тръвна, намира се на 12-о място в редицата. Останалите 10 са от типа Дадан-Блет, от които 2 са 10-рамкови, намират се на 8-о и 10-о място в редицата и са на по един магазин, останалите 8 са 12-рамкови и всички са на по един магазин.

Всички кошери от типа тръвна, както и всички еднокорпусни или кошери без магазин са новосъздадени семейства или рояци.

Кошерите са поставени на метални стойки, които представляват железни рамки на 4 крака. Тези стойки са високи 30 см и са направени от кухи тръбички. Кошерите са боядисани в светли цветове – син, жълт, зелен и бял цвят, защото пчелата разпознава най-добре тези цветове. Капаците на всички кошерите са боядисани в бялосив цвят. Ако са в други по-тъмни цветове, пчелите на кошера, от който се излетели, няма да могат да се ориентират за местоположението на техния кошер, за да се върнат обратно.

В пчелина са засети 12 плодни дръвчета, от които 6 са череши, 2 са круши, 2 са джанки, 1 ябълка и 1 синя слива, има и 3 новозасадени асми.

Пред оградата на пчелина има поставени от всички видове празни или резервни кошери, които са предназначени да се използват, ако излезе рояк пчели. Той се хваща с помощта на тръвна, след което пчелите в тръвната се изсипват в един от тези празни кошери и така се заселва пчелното семейство в пчелина.

Насекоми в природата опрашват огромни количества растения. Ето и някои от насекомите, които опрашват, и процентите на тяхното опрашване:

- земна пчела – 2 %

- пеперуди – 6 %

- бръмбари – 8 %

- мухи и други насекоми – 4 %

- медоносни пчели – 80 %

Ето защо много учени са установили и са предрекли, че ако медоносните пчели изчезнат, последствията ще са катастрофални – целият животински и растителен свят, а след това и цялото човечество, ще загине. Косвените печалби от пчелоопрашването се изчисляват на трилиони долари.

2011 г.