Протокол на заседание на МС от 1 март 2013

 

БОЙКО БОРИСОВ: Това, че криминалният контингент масово е празнувал подаването на нашата оставка е много добра оценка за това, което сме правили четири години.