Противодействащата сила

Светът беше разделен със Стена. От едната страна - Левичарството, достигнало своя атомен връх в тоталитарния комунизъм, от другата - либералният капитализъм, силен и могъщ, не само военно, но и социално и потребителски. Тоталитарният комунизъм, създал Империя на Злото, действаше въздържащо на капитала. Капитализмът, поне в еталонните за него държави, беше самодисциплиниран. 

Стената рухна. Изчезна Империята на Злото. (Русия е капиталистическа държава със свои особености. Нейният конфликт и съдружие със Запада е с вековна традиция...)

Капиталът се видя с развързани ръце. Захвърлени бяха социални програми, мачкаше се международният ред, ножицата между бедни и богати държави, прослойки и хора стремително започна да се разтваря...

Тогава се появиха противостоящите му сили. 

Цивилизационни - Ал Кайда, ИДИЛ... 

Политически - Сириза, Подемос...

Въздържащите сили на корпоративната вахканалия са били оковани в Империята на Злото, а сега плъзнаха по цялото Кълбо.

Случва се нещо неизбежно и подобно на климатичните промени.