Проект за учредяване на ДГИ

 

Основни положения за учредяване на Гражданска инициатива в подкрепа на радикалното проустройство в България

ПРОЕКТ


I. ГЛАВНА ЦЕЛ - Всестранно и организирано участие в подпомагане процесите на революционно обществено преустройство в България.

 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

- неформално, неаависимо, отворено съдействие на хора;

- признаване конституцията, законите и ръководната роля на БКП;

- свобода на мненията, изявленията и действията на участвуващите;

- признаване и съобразяване на целта, задачите иа инициативата и участие в общите действия;

- недопустимост на физическо и духовно насилие или подтискане;

- приоритет на общочовешките ценности, и интереси.

 

III. ГЛАВНИ ЗАДАЧИ

- бързо, дълбоко преустройство на българското общество;

-  предаване властта на народа чрез свободни и преки избори;

- създаване демократично, правово, плуралистично обществено устройство;

- обединяване и съсредоточаване на демократичните и патриотични сили;

- предимство в решаване на политическите пред икономическите задачи;

- издигане политическата култура и самосъзнанието на хората;

- връщане правата и диалог с националните малцинства;

- изграждане на отворена, пазарна икономика, регулирана от закона;

- поемане главната финансова тежест на прехода от държавата и богатите;

- строга партийна, административна и съдебна отговорност от виновните;

- облекчаване участта на болните, инвалидите, бедните и ощетени от властта, самотни хора;

- ревизия на науката и изчистване от монизма;

- екология и морал;

- преустройството у нас да не изостава от това в СССР, ЧССР и др.

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ
- Включване в състава - чрез подпис и легитимация под настоящето.
- Ежеседмична свободна среща и дискусия - уточняване, задачи и прояви,

- Индивидуално участие и координатори за всяка група над 3-ма души,

- Контакти с органи на БКП, БЗНС, други формални и неформални организации за получаване, предаване на информация и взаимодействие.
 
СОФИЯ,


НОЕМВРИ 1989 година