"Прогрес", Политическа партия

Политическа партия „Прогрес“ е учредена на 20 април 2019 г. в Благоевград. Основателите й са граждани от града и региона, но амбицията им е тя да прерасне в национална.

На учредяването присъстват 49 души, предимно млади специалисти от различни области. Лидер е Емил Грозданов - един от завърналите се в България млади хора, с бизнес в областта на управлението на етажни собствености, адвокат Атанас Малешевси, инж.Иван Ковачев - IT специалист, д-р Иванов - анестезиолог, Георги Вантов - педагог, Петя Тодорова - счетоводител др.

В първата  декларация  на партията се посочва: „Ние, учредителите на Политическа партия “Прогрес“, свободни и независими български граждани, спазвайки Конституцията на Република България и Закона за политическите партии, като инициативен комитет, приемаме настоящата учредителна декларация, с която заявяваме, че ще обединим всички свои сили да работим за една нова България, подчинена на върховенството на Закона, гарантираща личната свобода и достойнство на всеки свой гражданин, уважаваща вековните си традиции и вярваща в своето ясно бъдещето. Ние ще работим за подобряване благосъстоянието на населението чрез осигуряване на условия за развитие на всички сфери на икономиката: селско стопанство, индустрии, културен и здравен туризъм, качествено образование и достъпно здравеопазване. Ще бъдем непримирими в борбата за изкореняването на корупцията във  всички нейни форми и прилагането на закона на всички нива. Политическа партия „Прогрес“ е общност на всички български граждани, независимо от техния пол, етническа и религиозна принадлежност.“

Според учредителната  декларация основните цели на ПП„Прогрес“ са: равенство пред закона на всички български граждани, изчистване на  корупцията и всички корупционни практики във всяка сфера в българското общество, качествено образование, достъпно и качествено здравеопазване, ускоряване на икономическия  растеж на страната чрез стимулиране на малкия и среден бизнес, повишаване на доходите и пенсиите и справяне с бедността в общ план.

Ударение се слага и на: независима съдебна власт; външна политика, насочена към защита на интересите на страната чрез отстояване на равнопоставени отношения  на сътрудничество, спазване на общоевропейските законови норми и запазване на българската идентичност в глобализиращия се свят; равнопоставеност за икономическо развитието  на всички райони в страната, което е съобразено с техните географски, икономически, природните и социални характеристики и потребности, възстановяване на българското село и неговата ключова позиция в българската икономика, бит и култура.