Проблеми на циганите през 1994 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ "В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО - ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБИКНОВЕНИТЕ РОМИ" НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РОМА", ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 18 ЮНИ 1994 Г. В СОФИЯ.
На 18 юни 1994 г. в София се проведе съвещание на Централното ръководство на Демократичен съюз /ДС/ "Рома". Доклад по въпроси, свързани с организационното укрепване на съюза и приемане програма за предстоящата му работа по проблемите на циганското население и отношението на държавните институции за решаването на проблемите, изнесе председателят на организацията г-н Мануш Романов.

На съвещанието бе разгледано поведението на Александър Емилов, Анжело и Яшар Маликови, доброволно напуснали Централното ръководство и преминали към Конфедерацията на ромите, поради което бяха изключени от Демократичен съюз "Рома".

За членове на Централното ръководство бяха избрани Рашко Илиев от Кюстендил, Апостол Карамитев от Стара Загора и Благой Иванов от София. Юлия Радославова бе издигната за заместник-председател, а Симеон Благоев стана главен секретар.

Централното ръководство обсъди тежката икономическа, социално-битова и духовна криза, в която се намира циганското население. Присъстващите информираха, че безработицата сред ромите в регионите, от които идват, е масово явление. 70-80 процента от хората не могат да си намерят работа. Причина за това е ниската им трудова квалификация, липсата на финансови средства за започване на собствен бизнес, не на последно място негативното отношение на работодателите към ромите. Безработицата се отразява особено тежко на семействата с много деца, които преобладават в обособените квартали. Критично е положението и на безимотните цигани от селата. Оземляването им също е проблем, който не се решава.

Централното ръководство разгледа състоянието на обособените квартали, които се намират извън регулационните планове на градовете и в които са забранени както ново строителство, така и по-съществени благоустройствени мероприятия.

Особено внимание бе отделено на образователното дело. Отбелязано бе, че около 50 процента от децата не ходят на училище. В същото това време различните фондации спекулират с това, като изработват най-различни образователни програми, които не се реализират в практиката. Нищо не се е променило и след назначаването в Министерството на образованието на Христо Кючуков, литнал по света да представлява циганските интелектуалци от България.

Подобна е спекулацията и с безпризорните деца, от съществуването на които май зависи съществуването и на някои фондации. Дошло е време циганската общественост да разбере, че тяхната съдба се намира в ръцете на държавата, а не в ръцете на циганските организации, които отклоняват вниманието на ромите от насъщните им проблеми, като им организират фестивали и надсвирвания. Явно това е в интерес на някои политически сили и държавни органи, които хвърлят стотици хиляди левове за музикални прояви, вместо да ги дадат на нуждаещите се семейства. Така стои въпросът и с различните семинари, които организирват техните лидери.

Централното ръководство на Демократичен съюз "Рома" взе решение да отправи официално няколко конкретни изисквания към Министерския съвет, които се изразяват в следното:

1. Министерският съвет да изработи програма за ускорено решаване на икономическите, социално-битовите, образователните и културните проблеми на циганите. За целта част от чуждите инвестиции да се пренасочат за изпълнение на тази програма.

2. Да се започне изработването на регулационните планове за обособените квартали и да се узаконят построените вече домове, да се даде възможност за ново строителство и благоустройство в тях.

Централното ръководство взе решение в следващите избори да участва в коалиция със Съюза на демократичните сили /СДС/. На среща с КС на СДС ще се обсъдят проблемите на циганското население и участието на ДС "Рома" и СДС в тяхното решаване. ДС "Рома" ще предложи на СДС да изработят съвместна програма за излизане на ромското население от кризата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мануш Романов

София, 24 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер", БТА, бр. 122, 24 юни 1994 г./

 

Още за ромите и ромските организации през 1994 г. виж тук >>>