Път: : Реалии

Привилегии

ПРИВИЛЕГИИ - Специфична система за облагодетелстване на ръководни дейци и политически проявени лица. Облагите, които получаваха заелите отговорни постове, не се изразяваха толкова в размера на заплатите, колкото в:

- специалното снабдяване: целият спектър на иначе дефицитните стоки за потребление (виж дефицит);

- специално обслужване: транспорт, охрана, болници, кухни, родилни домове, ясли, детски градини, училища;

- покупка на валута по държавни цени (виж валутна политика);

- условията за отдих и развлечения;

- достъп до образование;

- достъп до информация;

- възможности за решаване на всякакви лични въпроси - от зъболечението до назначаването на деца и роднини на работа;

- възможностите за пътуване в чужбина;

- гратиси за представления и състезания;

- специални ложи и трибуни на представления и състезания;

- безплатен градски транспорт;

- предимства в покупка на жилище и кола;

- поставянето им над закона;

- защитата на интересите им, без отношение към икономическата целесъобразност;

Формата и обхватът на привилегиите зависеха от заеманата длъжност. Привилегиите бяха и начин на обвързване на съответния ръководител към системата. Той губеше всичко, когато загубеше поста си.

С привилегии се ползваха активните борци, героите на социалистическия труд, лауреатите на Димитровска наглада, носителите на орден "Георги Димитров", носителите на званията "заслужил" и "народен", членовете на Постоянното присъствие на БЗНС, ръководителите на казионните организации.