Предложения за закони и социални практики


- В решаването на въпроса с бедствията трябва спешно да се приемат (съответните на климатичните промени) закони за горите, язовирите, напоителните системи, борбата с градушките, водосборните райони и оттоци, пожарите, наблюдението на територията...


- Има разумни замисли. Застрахователните дружества да развият не само просветителската си дейност, а да поемат реални ангажименти. Застраховане не само на домове и покъщнина, но и на земеделски полета, животновъдни ферми, гори, язовири, промишлени обекти, пътища, мостове... Застраховането да включва всички възможни рискове - кражби, грабежи, пожари, наводнения, земетресения и пр... Абсурдно е пораженията да се покриват само от бюджета. То пари за друго няма да има.
Струва ми се, че  би било резонно по подобие на Фонда за гарантиране на влоговете, който е създаден от банките, да бъде създаден Фонд за гарантиране за застрахованата собственост, който да бъде изграден от застрахователните дружества. Той ще се ползва при собено тежки и масови застрахователни събития. Ако се прецени като разумна, такава идея, би следвало да се развие от експерти.


- Забавянето в изграждането на "електронно правителство" дава негативно отражение върху икономическата, социалната и политическата сфера. Тъй като употребата на компютри и интернет за обработка и пренос на информация е масово налична в частната, корпоративната и публичната сфера, то забавянето на "електронно правителство" като интеграционно държавностроително звено превръща България, образно казано, в изправен мерцедес, теглен от магаре по междуселски път. Така до никъде няма да стигнем.


- Следва да се извърши цялостен оглед на законодетелството, отнасящо се до защита на живота, собствеността, честта, достойнството и семейството на индивида. Трябва да се преразгледа правото на употреба на оръжие, включително и с убийство, при такава защита.


- Рязко да се увеличат санкциите при посегателство на живота, собствеността, честта, достойнството и семейството на индивида. Да се построят нови затвори и различни типове места за задържане в зависимост от санкцията. Да се въведе практиката на домашен арест с гривна. Да няма ефективно осъден на първа инстанция на свобода. За педофилство и повторно изнасилване - кастрация и петгодишна психиатрия. Всяка пета присъда е еднозначна - доживотна.

- Кастрация, със съгласие на попечителите, на всяко лице във фертилна възраст, поставено под запрещение.

- Присъдата по всяко повторно участие в организирана престъпна група е доживотна без право на обжалване.

 

- Всяко селище със статут на квартал, село, град трябва да има сграда на общината и полицията.

 

- Сградите на всички държавни учреждения са ознаменувани със (или пред тях има издигнат) пилон с националното знаме.

 

- Ще бъде добре да се уредят законово за частна инициатива редица дейности (в момента някои от тях са частично оформени) - домоуправители, селищна охрана, видеонаблюдение, контрол върху територията, частни разследващи звена, спасители, лаборатории за изследване на хранителни продукти и предмети за потребление...