Предложението на г-жа Попова за премахване

Предложението на г-жа Попова за премахване на доживотната присъда без право на замяна поставя окончателно вицепрезидента над съдебната система - няма присъда, която той (вицепрезидентът не може да отмени. И ако в почтеността на госпожа Попова не бихме се усъмнили, то няма как да знаем какви ще бъдат следващите вицепрезиденти.

Смятам, че правото на президента да помилва (възложено от него на вицепрезидента) нарушава принципа на разделение на властите. Президентът (изпълнителна власт) се поставя над съдебната власт... 

Осъденият, след определен срок от изтърпяване на наказанието, би следвало да има право на преразглеждане на делото му. Съдебната система да помилва при определени условия, като има престъпления, чиито присъди не подлежат на преразглеждане. Не само доживотни. 

Да има пълно ангажиране на категории лишени от свобода с трудова дейност. А социалните служби да имат грижата за ресоциализацията на изтърпелите своето наказание. 

И най-после да се построят нови затвори - отговарящи на съвременните изисквания. Ще бъде много интересно, ако в предстоящите парламентарни избори, някоя партия обещае на избирателите, че ще построи нови затвори.