Преди началото на Великото народно събрание


Снимка: Пресфото БТА, Живко Ангелов

Велико Търново (10 юли 1990). Протест на Национално-радикалната партия и нейни привърженици, преди започване работата на Великото народно събрание (ВНС), против присъствие в него на депутати от Движението за права и свободи (ДПС).

 

То се откри във Велико Търново. Смятахме го за Учредително. Учредява се българската демокрация.

Съпротивата срещу него не бе само от загубилите изборите, макар те да не стояха безучастни.

Отново се появиха националистите. Защо ДПС се допуска до парламента? ДПС не бива да влиза в Народното събрание!

Те още не знаеха, както и останалите, че ДПС щеше да бъде основен фактор, дал облик на целия Преход.