Път: : Реалии

Преврат на 9 септември 1944 г.

ПРЕВРАТ НА 9.IX. 1944 г.  - Изключително по своята важност и последици събитие в българската най-нова история. През пролетта и лятото на 1944 г. политическата обстановка в страната подчертано се изостря. От североизток напредва неумолимо Червената армия, вътре в страната съпротивителното движение се активизира, легалната опозиция увеличава натиска си за преориентиране на българската външна политика, дипломатическите усилия за търсене на изход от кризата по посока сключване на примирие със западните демокрации са безуспешни. В такава обстановка в България е сформирано правителството на К. Муравиeв (2-8.IX. 1944), което управлява една седмица и в което влизат представители на БЗНС "Врабча"1, Демократическата и Народната партии. Правителството обявява възстановяване на Търновската конституция, политическа амнистия, разтуряне на жандармерията. "Символичната война" е прекратена и са скъсани дипломатическите отношения е Германия. Близо 10 000 германски войници са обезоръжени на българска земя, но стремежът на СССР е в страната да се установи управление, доминирано от Комунистическата партия, което да бъде натлно зависимо във вътрешната и външната политика. На 5.IX.1944 г. съветското правителство обявява война на България, а българският военен министър генерал Маринов издава заповед да не се оказва съпротива на Червената армия. В страната се разбиват затвори, партизански части се групират около населени пунктове, администрацията до голяма степен е па- р;ишзирана. Но независимо от всичко, без Червената армия комунистическото съпротивително движение не е в състояние да вземе самостоятелно властта.

На 8 срещу 9 септември 1944 г. военни части, между които и танков полк, завземат стратегическите пунктове в София. Властта е предадена на Отечествения фронт. В новосформираното правителство на К. Георгиев четири министерски поста (в т.ч. и министерството на вътрешните работи) са определени за представители на Комунистическата партия. България навлиза в почти половинвековния период на тоталитарно управление с всичките последици от това.
----------------------------------

/Кратък справочник по история на България, Булвест 2000/