Път: : Реалии

Правителствена болница

ПРАВИТЕЛСТВЕНА БОЛНИЦА – Болница, в която се лекуваха представители на висшата номенклатура и членовете на техните семейства. Тя не беше достъпна за обикновените граждани.

Сега - болница “Лозенец”, която обслужва и редови граждани.

***

През 2007 г.  болницата става базова за обучението на студентите във възстановения през 2003 г. Медицински факултет на Софийския университет.

С изменение в Закона за лечебните заведения, прието на 1 февруари 2019 г., Университетска болница "Лозенец", дотогава подчинена на Министерския съвет, се прехвърля към Министерството на здравеопазването като търговско дружество. С този акт тя фактически губи статута си на "правителствена". Остава ненапълно решен въпросът за участието на Софийския университет в управлението и финансирането й.