По повод задръстванията в посока Гърция.

Nikolay Slatinski

По повод задръстванията в посока Гърция. И без коментар на поредната нелепица, изръсена от пилотната кабина на държавата:

-- Едни ФБ-приятели възприеха гласуването с коли За гръцките курорти, като лична патриотична обида и реагираха в духа

Какво? Гърция ли? 

И започнаха да изреждат прелестите на България. Макар никой да не оспорва, че България има дивни прелести.

-- Втори ФБ-приятели реагираха направо националистически в духа 

Ово е стандарт! 

И от висотата на материалната си заможност, започнаха да изреждат къде те са били в България и как са били обслужени, как всичко е било супер, на висота и на над-средно-европейско ниво. Аз също познавам българи, които си позволиха да се бръкнат надълбоко и изкараха чудесни дни по нашето Черноморие.

-- Трети ФБ-приятели, макар и доста малко, подкрепиха ББ или поне казаното от него, като реагираха в духа

Ами прав е човекът! 

Щом цели 80 (или 70) 000 могат да си го позволят отдъхването в Гърция, значи нещата се оправят, хората наистина са се видели в пари и въобще, българинът само хленчи колко е зле, вайка се колко е нещастен, а всъщност пред него вече са блеснали житата...

-- И четвърти ФБ-приятели, реагираха в духа 

Надежда тука всяка оставете! 

И като пресметнаха че 80 (или 70) 000 са някъде около 1% от всички българи, приведоха отчайващи примери за мизерията на десетки проценти други български граждани, само дето не накараха на пътуващите за Гърция да им приседне и почивката, и парите, в които са се намерили...

Аз поради личен избор не съм избирал къде да почивам тази година, затова сигурно мога да разсъждавам по-трезво от редица ФБ-приятели и по-неслънчасало от премиера. 

Каквото и да ни казват тези четири категории ФБ-приятели, а също така каквито и нелепици да се намират в състояние на свободно (из)падане от пилотската кабина на държавата ни, истината за мен е една и само една:
Средностатистическият българин не разполага с излишък пари, не е необходимо добре и достатъчно задоволен в материално отношение, цепи стотинката на две, седем пъти премерва преди да отреже, прави си сметката трезво и затова действа съвсем по Теорията на рационалния избор. 
Той несъзнателно или подсъзнателно, а може би най-съзнателно прави своя избор по т.нар. минимакс и максимин, сиреч стреми се да избере най-малко скъпата възможност от скъпите възможности или най-малко евтината възможност от евтините възможности. 

И за срам, поука, лош късмет и справедливо възмездие, твърде не малка част от средностатистическите българи се оказват ефикасно планираща и ефективно стратегираща общност, затова при тях минимаксът съвсем рационално съвпада с максиминът и се оказва именно Гърция. Гърция, а не България!

Т.е. за тях минималната от максималните оферти съвпада с максималната от минималните оферти и затова толкова много от средностатистическите българи поемат към Гърция. Към Гърция, а не към България! Не го правят от търсене на лукс, от насмогване на харча, от ояждане, от снобарство, от мода или със стадно чувство, а напълно рационално, отлично пресметнато, съзнателно избрано и в голяма степен по финансова принуда. Защото Гърция им предлага това и на такава цена, което и на каквато цена България не може да им предложи. Каквото и да си говорят разни министърки и техните началници по пряка властова и съребрена партийна линия.
Така мисля аз. И не само го мисля, но и го наблюдавам сред своите роднини, приятели, познати и колеги.