По повод "Йоресунд - мост и тунел в едно"

Ако в България има политическо въображение и воля, цялата територия може да се мисли като единна агломерация. Едно урбанизирано цяло. Това рано или късно неизбежно ще стане. България като населено място, с паркови зони, обработваеми полета, индустриални зони. Размерът на територията, броят на населението, релефът и климатът го налагат.

На първо време ще бъде нужно да съществуват урбанистични, мениджърски, социологически, инженерни и архитектурни обединения, които системно да дискутират такова виждане. 

Какво би означавало това?

На първо време би възникнал идеен проект за организаране на цялата територия в едно обживяно, производствено, обслужващо, образователно, здравно, културно, потребителско, комуникационно цяло.

Това ще рече преосмисляне на всяко населено място, храм, път, извор, река, мост, планина, равнина, бряг, историческа и природна забележителност, междудържавна връзка... По нов начин ще виждаме собствената си територия. Екологията ще има друг смисъл. Всяко начинание още на идейно равнище ще бъде вплитано в националната мрежа. Ще спрат деленията на София - Провинция, на град и село, на изоставащи и напредващи региони, на центрове и периферия.

Такъв е подходът към територията в развитите страни, независимо как го наричат и дали изобщо са му дали име. Така е в Холандия, Дания, Швеция, Германия, Франция, Япония, Австралия... Дори в Китай. 

Може да се очаква неразбиране от регионалистите. Вероятно ще бъдат възмутени някои брюкселски чиновници, които искат да разделят цяла Европа на "люксембургски парчета". Първо ще настояват ние да го направим. У нас веднага тръгнаха да проектират "ново административно деление".

В Швейцария, ако правилно помня, от няколко века не е променяно административното деление. И нямат намерение.