Потопът

Черно море
Черно море
Снимка: http://blacksea-education.ru/v3.htm

 

 

 

Черно море - първоначално известно като Pontus Axeinus или "негостоприемно", а по-късно - като Pontus Euxinus, "гостоприемно".

Водосборният район на Черно море е пет пъти по-голям от неговата площ и годишно в него се вливат 350 куб. километра вода. (Виж картата по-долу.)

 Водосборен район на Черно море

 

Черно море е било сладководно езеро допреди 5000 години, според някои - допреди  7 800 години. Тогава повдигането на равнището на Световния океан довежда до възникването на сегашния Босфор, преливник с дълбочина от 36 метра, през който нахлува солената вода, преминала през другия плитък проток - Дарданелите (55 м).

Една от най-вероятните хипотези за мита за библейския Потоп е свързана именно с това събитие.

Бреговете на сладководното езеро са били заселени. В него са се вливали тези реки, които и днес се вливат в морето. Земите около езерото са се обработавли. Отглеждани са били животни, езерото е гъмжало от живот.

Пробивът на океана през тесния Босфор е повдигал нивото с около 15 см на ден и е изтласквал населението. Днес древният бряг е на около 150 метра под водата. При Синоп (Турция), където брегът е стръмен, това ще рече, че той се намира на около 37 километра навътре в морето и залетите площи са само тясна ивица. Затова там всъщност не заслужава да се изследва.

За около три години сладководното езеро е унищожено и се е получило днешното Черно море. Залети са около 100 хил. кв. км - в зависимост от релефа на терена. Това е описано в книгата "Потопът" ("Noah's Flood", 1997) от  В. Раян (W. Ryan) и В. Питман (W. Pitman).

През  1999 г. експедиция, ръководена и инициирана от Боб Балард, открива древната, сладководна брегова линия при Синоп. Намерени са черупки от сладководни мекотели, чиито радоивъглероден анализ ги датира на около 7000 години. Намерените черупки от соленоводни мекотели са отпреди 2 800 до 6 820 години, докато сладководните варират от 7 460 до 15 500 години. Според тези данни (от 1999 г.) Босфорът е пробит от солените води на световния Океан в периода между 6820 и 7460 години.

Били за заселени полетата (плоските терени) и устията на реките. А профилът на Черно море може да ни подскаже накъде са се оттеглили подгонените от потопа хора (представа за профила дава уголемяващата се карта).

Най-важното, което трябва да се знае за Черно море, е фактът, че в по-голямата си част то е мъртво. Само в най-горния му пласт - докъм двеста метра, има кислород и живот. Надолу, до самото дъно то е наситено със сероводород и всъщност представлява най-голямата маса безжизнена вода в света. Сероводородът може да се използва като суровина за добив на газ, но веороятно икономически причини забавят тази индустрия.

Ако обаче се получи естествено  "преобръщане" на водните слоеве и сероводородът бликне в атмосферата, това би предизвикало една от най-ужасните катастрофи на Земята.

Можете да коментирате сайта и отделните му страници в профила на Омда във  Фейсбук