Път: : Реалии

Пострадали от мероприятията на народната власт

ПОСТРАДАЛИ ОТ МЕРОПРИЯТИЯТА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ – Категория граждани, които са съдени (лично или членове на техното семейство) от Народния съд, въдворени са в лагер, интернирани са, имотът им е бил национализиран.

Това беше графа в редица документи – свързани с пътуване с чужбина, при назначаване на работа, при записване в учебно заведение и пр. При различни социологически изследвания се отбелязваше дали изследваното лице попада в тази категория.