Път: : Реалии

Подметка на стърнищата

ПОДМЕТКА НА СТЪРНИЩАТА -  Постоянна тема на медиите и политическата работа. С Постановление от 17 май 1950 година на Министерския съвет и ЦК на БКП се нарежда да се прибере реколтата от зърнените култури и "едновременно с това успешно и срочно да се извърши подмятане на стърнищата." Сиреч нивата да се изоре след жътвата.

Подмятането е необходимо, защото е полезно: спира се изпаряването на водата и се запазва влагата; улеснява се разлагането на органичните остатъци и превръщането им в тор; помага се за унищожение на плевелите, вредителите и болестите. Подмятането на стърнищата подпомага битката с житния бегач, хесенската муха, мъхнатия бръмбар и сивия червей.

Поради тези причини подмятането на стърнищата става централен проблем на вътрешната политика и дейността на комунистическата партия. В "Работническо дело" през цялото лято върви кампанията: стопроцентова подметка на стърнищата!

Вълко Червенков на 18 юли 1950 година изпраща поздравителна телеграма до председателя на ТКЗС село Главиница, Пазарджишко: "Сърдечно ви поздравявам за изпълнение на държавните доставки на зърнените храни и стопроцентовата подметка на стърнищата."

На 21 юли 1950 официозът има такова водещо заглавие на целия брой: "Любовта към родината задължава: срочно изпълнение на държавните доставки! Незабавно изпълнение на плана за подметка на стърнищата."

Следва уводната статия: "Подмятането на стърнищата - неотложна задача в момента."

От подметката на стърнищата зависи кариерата на партийните функционери. Те са наказвани или похвалвани за извършената подметка. А дали тя е направена в края на 40-те и началото на 50-те години на ХХ век, се преценява на око, защото кооперирането на земята и следователно образуването на големи ниви засявани с пшеница, където се извършва подметката на стърнищата, далеч не е завършило.